Sztywniutko: Translations in English and Lyrics - Bokser

The Translation of Sztywniutko - Bokser in English and the original Lyrics of the Song
Sztywniutko: Translation in Italian and Lyrics - Bokser Italian
Sztywniutko: Translation in English and Lyrics - Bokser English
Sztywniutko: Translation in Spanish and Lyrics - Bokser Spanish
Sztywniutko: Translation in French and Lyrics - Bokser French
Sztywniutko: Translation in German and Lyrics - Bokser German
Sztywniutko: Translation in Portoguese and Lyrics - Bokser Portoguese
Sztywniutko: Translation in Russian and Lyrics - Bokser Russian
Sztywniutko: Translation in Dutch and Lyrics - Bokser Dutch
Sztywniutko: Translation in Swedish and Lyrics - Bokser Swedish
Sztywniutko: Translation in Norwegian and Lyrics - Bokser Norwegian
Sztywniutko: Translation in Danish and Lyrics - Bokser Danish
Sztywniutko: Translation in Hindi and Lyrics - Bokser Hindi
Sztywniutko: Translation in Polish and Lyrics - Bokser Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Sztywniutko - Bokser in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Sztywniutko
by Bokser

Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko

na co ta afera
się chowa brat
Od zawsze na cał


Od zawsze byłem jakimś innym typem
Wolę latać w dresie a nie z dziwnym fryzem
Jak uderzam w miasto to czasu nie liczę
Jak uderzam w miasto pęka gruby
Ciąge pengę licze, mnóstwo tu rozliczeń
Jak nie z mojej ręki, znaczy, że masz lipe
Jak działamy razem jesteś zawodnikiem
Jesteś ostrym kotem, jesteś mordo dzikiem, dzikiem, dzikiem

I nie ważne czy jest piątek czy niedziela
Dzwoni telefon i już mordo lecisz w melanż
Bo telefon jest po to żeby go kurwa odbierać
Trzymaj się ewentualnie, jeśli masz na nim temat
Jak posypiesz kokos będzie afera, bili się nie ma co zbierać


Wylał na podłogę browar, zaraz to pościera
On przecież tylko żartował na co ta afera
Taka ekipa, że każda inna się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko
Wylał na podłogę browar, zaraz to pościera
On przecież tylko żartował na co ta afera
Taka ekipa, że każda inna się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko


Pokaż mi jak kochasz, to nic, że mnie nie znasz
Chce cie spróbować, jesteś taka piękna jak Żołądkowa
Dajesz mi energię jak dobry towar
Dajesz kopa ta noc będzie błoga
Czekałem tak długo by wreszcie skosztować
Jakiś typ jest z tobą, chyba nie twój chłopak

Trąca mego ziomka i mu spada browarna co ta afera
się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko


Wylał na podłogę browar, zaraz to pościera
On przecież tylko żartował na co ta afera
Taka ekipa, że każda inna się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko

Chowaj wazę pod karton, czeka do niej cały szwadron
Wampiry ją zawszę odnajdą
Brzydkie kurwy wydupcać na balkon
Teraz mam fazę na Hennesey, nikt nie zamawia dziś KFC
I szukamy talent jak Cardi B
Jak coś wpadnie to nakręcimy klip
Nie wpadam na meliny
5 gwiazdek z bookingu hotel, a te z insta dziewczyny
Piszą do nas może wpadną potem, piszą, że mają ochotę
Potem są plamy co nie schodzą mopem
W dodatku melanż weź nie proś o fote
Zapijesz z nami więc skończysz za płotem


Wylał na podłogę browar, zaraz to pościera
On przecież tylko żartował na co ta afera
Taka ekipa, że każda inna się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko

Wylał na podłogę browar, zaraz to pościera
On przecież tylko żartował na co ta afera
Taka ekipa, że każda inna się chowa brat
Od zawsze na całego, od zawsze sztywniutko

Translation in English of the Song
Sztywniutko by Bokser

Always hard, always rigid

what the scandal
is hiding brother
always full-on


I've always been some other type
I prefer to fly in a tracksuit and not with a strange frieze
When I hit the city, I don't count the time
When I hit the city it bursts fat
br /> If not by my hand, it means you are lame
How we work together you are a competitor
You are a sharp cat, you are a murder of a boar, a boar, a boar

And it doesn't matter if it's friday or sunday
the phone is ringing and you are going to the murder.
because the phone is there to be fucking answered
if you have anything on it, if you have a topic on it
if you sprinkle the coconut on scandal, they were fighting, there is nothing to collect


He spilled the brewery on the floor, he is going to be cleaning it
He was just joking about what the scandal was.
Such a team that everyone else my brother is hiding
He's always full, always stiff
He spilled the brewery on the floor, he washes it soon
He after all, he was just joking about what this scandal was.
Such a team, that every other brother is hiding.
He has always been hiding, always stiff.


Show me how you love it nothing that you don't know me
I want to try you, you are as beautiful as the stomach.
You give me energy like good stuff
You give me a kick this night will be blissful
I've waited so long to finally taste
Some type is with you, I think not your boyfriend
He nudges my homie and his brewery falls down
what the scandal
is hiding brother
Always full, always stiff


He spilled a brewery on the floor, he washes it soon
He was just joking about what this scandal was.
Such the team that everyone else hides brother
Always full, always stiff

Hide the vase under the cardboard, the whole squadron is waiting for it
Vampires will always find it
Fuck you ugly bitches on the balcony
Now I have a phase on Hennesey, nobody orders KFC today
And we are looking for a talent like Cardi B
If something comes up We will make a clip
I don't run into hiding places
5 stars from hotel booking, and those from insta girls
They write to us, maybe they will pop in later, they write that they want
Then there are stains things that do not mop up
In addition, melange, do not ask for a photo.
You will drink with us, so you will end up behind the fence


He spilled the brewery on the floor, he washes it right away
He was just joking about what this scandal was.
Such a team, that every other brother is hiding
He has always been hiding, always stiff

He spilled the brewery on the floor, he washes it right away
He was just joking about what this scandal was.
Such a team, that every other brother is hiding
Always full, always stiff

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Sztywniutko We are happy!
Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!