Mali Eningi: Translations in English and Lyrics - Big Zulu

The Translation of Mali Eningi - Big Zulu in English and the original Lyrics of the Song
Mali Eningi: Translation in Italian and Lyrics - Big Zulu Italian
Mali Eningi: Translation in English and Lyrics - Big Zulu English
Mali Eningi: Translation in Spanish and Lyrics - Big Zulu Spanish
Mali Eningi: Translation in French and Lyrics - Big Zulu French
Mali Eningi: Translation in German and Lyrics - Big Zulu German
Mali Eningi: Translation in Portoguese and Lyrics - Big Zulu Portoguese
Mali Eningi: Translation in Russian and Lyrics - Big Zulu Russian
Mali Eningi: Translation in Dutch and Lyrics - Big Zulu Dutch
Mali Eningi: Translation in Swedish and Lyrics - Big Zulu Swedish
Mali Eningi: Translation in Norwegian and Lyrics - Big Zulu Norwegian
Mali Eningi: Translation in Danish and Lyrics - Big Zulu Danish
Mali Eningi: Translation in Hindi and Lyrics - Big Zulu Hindi
Mali Eningi: Translation in Polish and Lyrics - Big Zulu Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Mali Eningi - Big Zulu in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Mali Eningi
by Big Zulu

Asiyidleni lemali siyosebenza enye imali
Asiyidleni lemali
Siyosebenza enye futhi


Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisa funa ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'I-menu bo?' Bangibuze

Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisafuna ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'I-menu bo?' Bangibuze


Shuni’wenkabil
Siyidlen lemali
Big Zulu unenkani
Ubomsab’ungamazi
Somatekisi onemali
Khohlwa nje mfana ungayiqali
Noma engak’thuka ungamnaki
Phеthe loshun weyinkabi
Vel’uxolisе ungaxwayi
Ngene hostela nge-stroke 6
Sik’uphiko ngipipize
Kuhlanya iyngane bayimise
Khiphi’sandla basikhise
Bathi zulu awphuume sikuthinte
Usuyasicheza awehlike
Bhek’umswenko ngipakishile
Shiy’intombi zikikiza
Ngifika sengihamba namabhinca
Thath’ intombi yomfana ngamgila
Khala nge selfie ngayinika
Wakhuza wababaza yamphilka
Yamnikez' iphone yathi shayi picture
Babe unehaba maan hay qina
Bhek’u brentwood dal’uyabiza
Yengen’emotweni intombi yamshiya

Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisafuna ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'iMenu bo?' Bangibuze

Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisafuna ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'I-menu bo?' Bangibuze


Ok let’s do it like eish!
I need money trees and summer breeze
Lot of cheese, Louis V’s and double G’s
Overseas with Thuli P’s and Nancy B's

Black cards with credit limits that's guaranteed
Ngani? Ngemali eningi
I think a lot of my brothers is all I need
Let’s throw a party my brothers it’s all on me
Follow me
It’s all on me
'Cause Ferraris and Lambos is all I see
Combinations just landed from ltaly
Cotton eaters and Bhincas and VIP
It's all on me, it’s all on me

Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisafuna ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'I-menu bo?' Bangibuze


Ngfis’ukuba nemali
Ngike ngidakwe ngingalali
Umfazi ngingamnaki
Mayefona ifoni ngingayibambi
Ngike ngihambe ngingazazi
Ngi spende ngingasabi
Keep the change nje ungayixaki
Ngi brush’inkom ngingayihlabi
Ashu, sispenda amaDollar
Asithandani siyajola
Ungatatazeli uzoyimosha
Ufun’imali uzoyithola
Usufak’inzipho uyazibona
Sidl’imali uyabhora
Ngiphath’iyntombi zomjolo
Zingidlala njengebhola
Siyahamba siyobuya kusasa
Sayibamba kuyophumi’langa
Inkabi isiphethe isaka
Loshuni usuxake umhlaba
Ihlanya mayiphethe isamba
Mayisthuka isithanda nhlamba
Mzingeli sesiphethe intaba
Haw Tito Mboweni sha sha
Inkabi ibaganda nge carvella
Ikati elimnyamna lise hostela
Khipha lemali uliqonqela
Sebenz’enye biz’ibhodlela
Spend’ungasabi zizosondela
Zishaye kancene zichobozela
Bhula ngemali dokotela
Usaba lentombi bamb’ikhandlela

Ngifisa ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisafuna ukudl’inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
'I-menu bo?' Bangibuze


Asiyidlenil lemali siyosebenza enye imali
Asiyidleni lemali
Siyosebenza enye futhi

Translation in English of the Song
Mali Eningi by Big Zulu

Let's not eat this money we will work for more money
We will not eat this money
We will work for another one


/> I still want to eat more meat
I sometimes forget the beans
'The menu bo?' Ask me

I wish I had more money
My wallet swelled
My head hurts
I still want to eat a lot of meat
I forgot about the beans
' the menu? ' Ask me


Shuni'wenkabil
We ate this money
Big Zulu is stubborn
You are scared you don't know
You have a taxi driver with money
Just forget it boy don't start it
Even if I don't panic ignore him
Phéthe loshun wehabi
Vel'uxolisе don't be afraid br>> Put out your hand and take us out. The girl's girlfriend I ran into.
She cried with a selfie and I gave it to her
She scolded and applauded and kissed her. /> I got in the car my girlfriend left her

I wish I had more money br>> 'Menu bo?' Ask me

I wish I had more money
My wallet is swollen
My head is numb the menu? ' Ask me


Ok let's do it like eish!
I need money trees and summer breeze
Lot of cheese, Louis V's and double G's
Overseas with Thuli P's and Nancy B's
Black cards with credit limits that's guaranteed
Why? For a lot of money

I think a lot of my brothers is all I need
Let's throw a party my brothers it's all on me
Follow me
It's all on me
' Cause Ferraris and Lambos is all I see
Combinations just landed from ltaly
Cotton eaters and Bhincas and VIP
It's all on me, it's all on me

I wish I and a lot of money
My wallet swells
My head hurts
I still want to eat a lot of meat
I forgot about the beans
'The menu bo?' They asked me


I want to have money
I get drunk and I don't sleep don't be afraid
Keep the change just don't bother it
I brush the cow and don't kill it
Ashu, we spend the dollars > You put your fingernails on you see
Sidl' money is boring
I treat the girls of the manger
They play me like a ball br /> Loshuni is confusing the world
The madman must have a sum lise hostel
Take out the money and save it
Use another bottle
Spend don't be afraid they will come closer

I wish I had more money
My wallet swelled
My head hurts
I still want to eat a lot of meat
I forgot about the beans
'The menu bo?' They asked me


We won't eat this money we'll work for more money
Let's eat this money
We'll work for another

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Mali Eningi? We are happy!

CREDITS

If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.