Sentymentalnie: Translations in English and Lyrics - Alan

The Translation of Sentymentalnie - Alan in English and the original Lyrics of the Song
Sentymentalnie: Translation in Italian and Lyrics - Alan Italian
Sentymentalnie: Translation in English and Lyrics - Alan English
Sentymentalnie: Translation in Spanish and Lyrics - Alan Spanish
Sentymentalnie: Translation in French and Lyrics - Alan French
Sentymentalnie: Translation in German and Lyrics - Alan German
Sentymentalnie: Translation in Portoguese and Lyrics - Alan Portoguese
Sentymentalnie: Translation in Russian and Lyrics - Alan Russian
Sentymentalnie: Translation in Dutch and Lyrics - Alan Dutch
Sentymentalnie: Translation in Swedish and Lyrics - Alan Swedish
Sentymentalnie: Translation in Norwegian and Lyrics - Alan Norwegian
Sentymentalnie: Translation in Danish and Lyrics - Alan Danish
Sentymentalnie: Translation in Hindi and Lyrics - Alan Hindi
Sentymentalnie: Translation in Polish and Lyrics - Alan Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Sentymentalnie - Alan in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Sentymentalnie
by Alan

Raz usiądę i napisze co mnie boli
Tak od serca nie przez narzucone molly
Goni życie, będę biegać z własnej woli
Jak ustane złapać wdech to już dawno mi spierdoli
Patrzą na mnie mogą nazwać paradoksem
Wychowany na zasadach nawet
Miałem doła i wiązałem koniec z końcem
Całe życie wale boki, a mówili będzie proste
Skończę na marmurze jak tata i mama
Czy zostanie po mnie ślad to jest tylko moja sprawa
Coś mnie gryzie, podaje jak franie piach
Boże zapal dla mnie światło nie widzę drogi na świat
Chcieli mieć Alana, jak widzieli zyski
Więc nie pytaj proszę czemu
Jestem sobą miałem wzloty i upadki
Nadal czuję ciężki chłód od czoła, nie żywej matkiTo wszystko nic, musi wyjść, woah
Moja mama czeka na mnie, ja chcę zostać
Nie uciekam od bólu, muszę poczuć go, to fobia
Nie umiera we mnie nadzieja do końca
Mamy do celu wiele, nadal czuje zapach ojca
To wszystko nic, musi wyjść, woah
Moja mama czeka na mnie, ja chcę zostać
Nie uciekam od bólu, muszę poczuć go, to fobia

Nie umiera we mnie nadzieja do końca
Mamy do celu wiele, nadal czuje zapach ojca

Nasze drogi się mijają to mnie bawi
Zawsze biorę drugi raz to samo co bardziej rani
Moje łzy wylewane, zamienię na złoto w szyje
I znów przedawkuje prochy, co nie wzmocni to mnie zabije
Pokaż mi jaki świat stanie się gdy już odejdę
Nie wiążą sentymenty, łączy bieda, jeden sen, ey
Mamy tyle w życiorysach zapisane
Jeśli bóg pisze testament jest pisany na kolanieTo wszystko nic, musi wyjść, woah
Moja mama czeka na mnie, ja chcę zostać
Nie uciekam od bólu, muszę poczuć go, to fobia
Nie umiera we mnie nadzieja do końca
Mamy do celu wiele, nadal czuje zapach ojca
To wszystko nic, musi wyjść, woah
Moja mama czeka na mnie, ja chcę zostać
Nie uciekam od bólu, muszę poczuć go, to fobia
Nie umiera we mnie nadzieja do końca
Mamy do celu wiele, nadal czuje zapach ojca

Translation in English of the Song
Sentymentalnie by Alan

I will sit down once and write what hurts me
Yes from the heart, not by the imposed molly
Chasing life, I will run voluntarily
If I stop to breathe, I will be fucked up for a long time
they can call it a paradox
Raised on principles even
I was down and made ends meet
All my life shafts sides and they said will be simple
I'll end up on marble like dad and mom
Will there be any trace of me is only my business
Something bothers me, gives me the sand
God light the light for me I don't see the way to the world
They wanted Alan, as they saw the profits
So please don't ask why
I am myself I had ups and downs
I still feel a heavy chill from my forehead, not a living motherIt's all nothing, must leave, woah
My mom is waiting for me, I want to stay
I don't run from pain, I have to feel it, it's a phobia
My hope is not dying to the end
We aim a lot, still smells my father
It's all nothing, must go out, woah
My mom c waits for me, I want to stay
I do not run away from the pain, I have to feel it, it's a phobia

My hope is not dying to the end
We have a lot to do, I still smell my father

Our roads are passing it amuses me
I always take a second time what hurts more
My shed tears, I will turn into gold into my neck
And again I overdose my ashes, which will not make it stronger he will kill me
Show me what the world will become when I'm gone
No sentiment binding, bound by poverty, one dream, ey
We have so much written in our lives
If god writes a will it is written on kneeIt's all nothing, has to go out, woah
My mom is waiting for me, I want to stay
I'm not running from the pain, I have to feel it , it's a phobia
My hope is not dying to the end
We have a lot to achieve, I still smell my father
It's all nothing, must leave, woah
My mother is waiting for me, I I want to stay
I don't run away from the pain, I have to feel it, it's a phobia
My hope is not dying to the end
We have the goal wi ele, he can still smell his father

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Sentymentalnie? We are happy!

CREDITS

The song "Sentymentalnie" was written by Alan. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Alan

Sentymentalnie: Translations and Lyrics - Alan

Sentymentalnie

Sentymentalnie is the new single from Alan taken from the album 'Sajko Placebo'.

The album is composed by 14 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Alan

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week