Kokaina: Translations in English and Lyrics - Zarzycki

The Translation of Kokaina - Zarzycki in English and the original Lyrics of the Song
Kokaina: Translation in Italian and Lyrics - Zarzycki Italian
Kokaina: Translation in English and Lyrics - Zarzycki English
Kokaina: Translation in Spanish and Lyrics - Zarzycki Spanish
Kokaina: Translation in French and Lyrics - Zarzycki French
Kokaina: Translation in German and Lyrics - Zarzycki German
Kokaina: Translation in Portoguese and Lyrics - Zarzycki Portoguese
Kokaina: Translation in Russian and Lyrics - Zarzycki Russian
Kokaina: Translation in Dutch and Lyrics - Zarzycki Dutch
Kokaina: Translation in Swedish and Lyrics - Zarzycki Swedish
Kokaina: Translation in Norwegian and Lyrics - Zarzycki Norwegian
Kokaina: Translation in Danish and Lyrics - Zarzycki Danish
Kokaina: Translation in Hindi and Lyrics - Zarzycki Hindi
Kokaina: Translation in Polish and Lyrics - Zarzycki Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Kokaina - Zarzycki in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kokaina
by Zarzycki

Muzyka wciąga bardziej niż kokaina
Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna
Chciałaby zostać dłużej, która godzina?
Jest za piętnaście piąta, kokaina
Hej, hej, hej, hej, kokaina
Hej, hej, hej, hej, yoo


Między bogiem a prawdą, dlaczego mamy katar?
Ja nie strzelałem z ucha, a usłyszałem: 'pa pa'


Muzyka wciąga bardziej niż kokaina
Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna
Chciałaby zostać dłużej, która godzina?
Jest za piętnaście piąta, kokaina
Hej, hej, hej, hej, kokaina
Hej, hej, hej, hej, yoo, kokaina


Kręci się wokół ciebie i strasznie mnie to kręci
Nie jesteś na mnie chętna, ja mam na ciеbie chęci
Nie mamy o czym gadać
Nie mam już co zakładać, Gosha Rubchinskiy
A to nie twoja sprawa
Sama się rozebrałaś

Muzyka wciąga bardziej niż kokaina

Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna
Chciałaby zostać dłużej, która godzina?
Jest za piętnaście piąta, kokaina


Jest mi gorąco, jest za piętnaście piąta
Rzuć mnie na stół i rozkrusz, a potem wciągaj
Po co ci ta koszulka? Weź ją ściągaj
Założę ją na siebie, nigdy ci nie oddam
Weź mnie za włosy i pociągnij mocno tak
Wiem, że gdy jej patrzysz w oczy, widzisz moją twarz, ej
Powoli podejdź do mnie, przestań już grać, bo
Jeśli jesteś kokainą, nie chcę przestać ćpać
Nie chcę przestać ćpać i więcej słyszeć, że to kończysz
Wiem, że gdy będzie mało, znów do mnie zadzwonisz
W głowie mam tylko nas i dotyk twoich dłoni
Wiem, że gdy wpadnę w szał, zawsze mnie uspokoisz


Muzyka wciąga bardziej niż kokaina
Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna
Chciałaby zostać dłużej, która godzina?
Jest za piętnaście piąta, kokaina
Hej, hej, hej, hej, kokaina
Hej, hej, hej, hej, kokaina

Translation in English of the Song
Kokaina by Zarzycki

Music is more addicting than cocaine
Treacherous Carlo Rossi, your girlfriend
Would you like to stay longer, what time?
It's a quarter to five, cocaine
Hey, hey, hey, cocaine
Hey, hey, hey, hey, yoo


Between god and truth, why do we have a runny nose?
I didn't shoot my ear, but I heard: 'bye bye'


Music is more addictive than cocaine
Treacherous Carlo Rossi, your girlfriend
Would you like to stay longer, what time?
It's a quarter to five, cocaine
Hey, hey, hey, hey, cocaine
Hey, hey, hey, hey, yoo, cocaine


You go round and it turns me on a lot
You're not keen on me, I feel like it
We have nothing to talk about
I have nothing to assume, Gosha Rubchinskiy
And that's none of your business
You undressed yourself

Music is more addictive than cocaine

Treacherous Carlo Rossi, your girlfriend
Would you like to stay longer, what time?
It's a quarter to five, cocaine

I'm hot, it's a quarter to five
Throw me on the table and crush me, then haul me in
Why do you need this T-shirt? Take it off
I'll put it on, I'll never give it back
Take my hair and pull it tight
I know that when you look into her eyes you see my face, hey
Slowly come over to me, stop playing anymore because
If you are cocaine, I don't want to stop taking drugs
I don't want to stop taking drugs and hear more about it
I know that when it's not enough, again you call me
I only have us in my head and the touch of your hands
I know that when I go crazy, you will always calm me down


Music absorbs more than cocaine
Treacherous Carlo Rossi, your girlfriend
Would you like to stay longer, what time?
It's a quarter to five, cocaine
Hey, hey, hey, hey, cocaine
Hey, hey, hey hey cocaine

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kokaina? We are happy!

CREDITS

The song "Kokaina" was written by Zarzycki e RUSKIEFAJKI. The label is "UNDERRATED (label)". If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Zarzycki

Kokaina: Translations and Lyrics - Zarzycki

Kokaina

Zarzycki has published a new song entitled 'Kokaina' taken from the album 'Wehikuł' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 14 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Zarzycki

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week