Freestyle: Translations in English and Lyrics - Wujek Samo Zło

The Translation of Freestyle - Wujek Samo Zło in English and the original Lyrics of the Song
Freestyle: Translation in Italian and Lyrics - Wujek Samo Zło Italian
Freestyle: Translation in English and Lyrics - Wujek Samo Zło English
Freestyle: Translation in Spanish and Lyrics - Wujek Samo Zło Spanish
Freestyle: Translation in French and Lyrics - Wujek Samo Zło French
Freestyle: Translation in German and Lyrics - Wujek Samo Zło German
Freestyle: Translation in Portoguese and Lyrics - Wujek Samo Zło Portoguese
Freestyle: Translation in Russian and Lyrics - Wujek Samo Zło Russian
Freestyle: Translation in Dutch and Lyrics - Wujek Samo Zło Dutch
Freestyle: Translation in Swedish and Lyrics - Wujek Samo Zło Swedish
Freestyle: Translation in Norwegian and Lyrics - Wujek Samo Zło Norwegian
Freestyle: Translation in Danish and Lyrics - Wujek Samo Zło Danish
Freestyle: Translation in Hindi and Lyrics - Wujek Samo Zło Hindi
Freestyle: Translation in Polish and Lyrics - Wujek Samo Zło Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Freestyle - Wujek Samo Zło in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Freestyle
by Wujek Samo Zło

Teraz sprawdź mój automat do freestyle'u
Mój człowiek z Woli reprezentant Wujka Samo Zło
Oko za oko rym za ząb słuchaj tego dzieciaku


Ej dzień dobry państwu to
Wujek Wujek Samo zło
Witam wszystkich bo
Zaczynam komentować na bieżąco
Co się stało dziś 2 maja
Akcja małolat trwa już 2 dni
Nie mów mi ze to nie ma wpływu
Na to co się dzieje Wujek Samo Zło się śmieje
Nie dlatego że jest małolatem tylko dlatego że lepiej czuje się
Kiedy śmieje się w chuja robią mnie
I dobrze o tym wiesz że ciebie też
Bo w Radomiu to już było w gazetach napisali i co
Wujek Samo Zło z kumplami
Baluje bardziej niż do jedenastej małolaci z nami też są
Bo małolatki wywijają dupami lepiej niż jej
Jazzowy podkład a temat poważny jak gangsterski schab
To są kanapki właśnie z masłem
Posłuchaj mego hasła żeby fifka nie zgasła
Słyszałeś TDF zmniejsza się strefa i powiększa
Klima i klika wszystko trzyma
Kto nie widzi tego uchodzi dla mnie za ślepego
Więc posłuchaj kolego jaki kolego
Ty nie mów do mnie tak
Wujek Samo Zło dał mi znak żebym zaczął szalony wściekły zły styl
Ilu jest jeszcze takich jak ja
Na wolnym stylu bo sprawdźcie się z Wujkiem Samo Zło
To nie jest zaproszenie do awantury to są deszczowe chmury
Które się zbierają wtedy kiedy chcą żeby było po mojej myśli
A jak Cygan myśli tak żeby hip-hop był non stop
Hip-hop non stop to hasło jest znane
Ale nie jest przestrzegane
Widziałem jak na Remont tu freestyle ciach
Oni kończą o 23 dlaczego tak
Dlaczego we wtorek do 10 a w piątek do 1
Ej wytłumacz mi
Nie wytłumaczysz mi tego bo to są problemy lokalne
Warszawy hip-hopowego towarzystwa
Bywa siema ściema nie ma mnie
A teraz dla wszystkich z całej Polski
Chyba wiecie że jak się u nas znajdziecie
Nie zobaczymy że jesteś stąd nie poznamy że jesteś stamtąd
Dopóki nie powiesz nam tego
Dlatego czas się przestawić
Zobaczyć kto jest kto
Kto się obraca gdzie kto tańczy kto maluje
Kto się snuje po podwórkach z kumplami
Wujek Samo Zło razem z nami

Moja dzielnica to Wola i jak normalny hip-hopowy patriota
Jak bym nie powiedział coś o swojej dzielnicy to byłbym idiota
Wola i po Woli Wola i po Woli
Wujek Samo Zło miesza zawsze to co chce
Bo nawet i jazz może z tym zmieszać się
A po za tym i blues i death metal i wszystko co przyjdzie ci na myśl byle nie disco
Dlatego ma coś do tego rapowego bęcwała
Nie mów mi kto jest komercyjny w naszym teamie
Nie zginie nigdy zajawka
NBK i ja ten sam wózek pcha
Nie ma sensu się jednoczyć lepiej zrobić wojnę
Małą wojnę na rymy niespokojne i spokojne
A potem na nogi i pieści
Każdy wie na freestylu czasem może zdarzyć się
Że zabraknie ci argumentów słownych
Wtedy ręce musisz włączyć ja cię kręce
Chyba wiesz o co chodzi w tej zajawce bo
To jak batalia DJ-i sprawdź Wujka Samo Zło

Spoko spoko spoko to był Wujek Samo Zło
Teraz Wilanowa plejada wygłosi krótkie słowa
Styl wolny Cygana z rana rozpierdala mnie wiesz
Chłopak ma gadane pomysły wyjebane
Za to go szanuje i bije z nim strzałę
Więc więc sprawdź go


Siema siema
Sprawdzają mnie ciesze się że mój styl wolny
Rozpierdala z rana O$ke
To jest coś takiego co potrzeba mi troszkę
Pokopać w Zośkę jak pobawić się
Panie Boże spraw żeby Wujek Samo Zło cały czas


Wujek Samo Zło Wujek Samo Zło Wujek Samo Zło
Wujek Samo Zło wyciska z siebie rymy
Jak wszystkie soki z cytryny
Więc nie rób dzieciaku zajebiście kwaśnej miny
DJ swoje bity produkuje
Wzorowy z Nie Byle Kto wolny styl reprezentuje
Sprawdź jak ja to czuje
Mogę stać blisko mikrofonu bo powietrzem nie pluje
Teraz Cygan powie ci jak on to widzi

Reprezentuje wolny styl
Moje serce bije w ten sam rytm co jego
NBK i ja ten sam wózek pcha od lat
NBK kolego zapamiętaj to zdanie

Translation in English of the Song
Freestyle by Wujek Samo Zło

Now check out my freestyle machine
My man from Wola, representative of Wujka Samo Zło
An eye for an eye and a tooth for a tooth listen to this kid


Hey good morning to you.
Wujek Wujek The very evil
Hello everyone, because
I start to comment on a regular basis
What happened today on May 2
The minor campaign has already lasted 2 days
Don't tell me that it has no effect
On what is happening Uncle Samo Zło laughs
Not because he is a minor, but because he feels better
When he laughs in fuck they do me
I you know very well that you too
Because in Radom it was already in the newspapers and what
Wujek Samo Zło with buddies
I party more than until eleven, teenagers are also with us
Because teenagers shake their asses better than her
Jazz background and the topic is serious like a gangster pork loin
These are sandwiches with butter
Listen to my slogan so that the cigarette does not go out
Did you hear TDF the zone is getting smaller and bigger
The climate and clicks everything holds
Who can't see it passes for me blind
So listen, buddy, what a friend
You don't talk to me like that
Uncle Samo Zło signaled me to start crazy mad angry bad style
How many more like me
Freestyle because test yourself with Uncle Samo Zło
This is not an invitation to a fight, they are rainy clouds
Which gather when they want it to be my way
And like a Gypsy thinks that hip-hop is non-stop
Hip-hop non-stop this slogan is known
But it is not respected
I saw how on Remont here freestyle cut
They finish at 23 why yes
Why on Tuesday until 10 and on Friday until 1
Hey, explain it to me
You won't explain it to me because these are local problems
Warsaw's hip-hop society
Sometimes it's a fake I'm not here
And now for everyone from all over Poland
You probably know that when you find yourself with us
We will not see that you are from here we will not know that you are from there
Until you tell us
So it's time to switch
Z see who is who
Who turns where who dances who paints
Who wanders around the yards with friends

Uncle Samo Zło with us
My neighborhood is Wola and like a normal hip- hop patriot
If I didn't say something about my district, I would be an idiot
Wola and Wola Wola and Wola
Wujek Samo Zło always mixes what he wants
Because even jazz can to mix with it
And besides blues and death metal and everything that comes to your mind, any disco
That's why she has something to rap about it.
Don't tell me who is commercial in our teamie
A teaser will never die
NBK and I push the same cart
There is no point in uniting better to make a war
A little war on restless and calm rhymes
And then on legs and caresses
Everyone knows freestyle sometimes it can happen
You will run out of verbal arguments
Then you have to turn your hands on and you are spinning
You probably know what this teaser is about because
It's like a DJ battle and check out Uncle Samo Evil

S peace cool cool it was Wujek Samo Zło
Now the Wilanów galaxy will say short words
Freestyle Gypsy fucks me up in the morning you know
The boy has talkative ideas fucked up
He respects him for that and beats him before the arrow
So check him out


hello hello
Check me out glad my free style
Fuck in the morning O $ ke
This is something that I need a little
To kick Zośka how to play
Lord God, make Uncle Samo Evil all the time


Uncle Samo Zło Uncle Samo Zło Uncle Samo Zło
Uncle Samo Zło squeezes out rhymes
Like all lemon juices
So don't give your kid a sour sour face
DJ produces his beats
Exemplary with Not Anyone free style represents
Check how I feel
I can stand close to the microphone because the air does not spit
Now the Gypsy will tell you how he sees it

Represents a free style
My heart beats in the same rhythm as its
NBK and I have been pushing the same stroller for years
NBK buddy remember this sentence

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Freestyle We are happy!

Wujek Samo Zło

Freestyle: Translations and Lyrics - Wujek Samo Zło
Also WSZ; Maciej Gnatowski, b. in 1974 in Warsaw. Rapper, freestyler, TV presenter, announcer, hip-hop activist. His sense of humor as well as his direct character and unpredictable lifestyle made him a favorite of the scene. He started his artistic activity back in the 90s. He is one of the pioneers of Polish free style, he was a participant in the first Super MC battle and a WBW finalist. He co-created two loose hip-hop art and social projects: Baku Baku Skład with CNE and Kalibre 44 and Gib Gibon Skład with TDF, Borixon, CNE and Num Raz. His… also WSZ; Maciej Gnatowski, b. in 1974 in Warsaw. Rapper, freestyler, TV presenter, announcer, hip-hop activist. His sense of humor as well as his direct character and unpredictable lifestyle made him a favorite of the scene. He started his artistic activity back in the 90s. He is one of the pioneers of Polish free style, he was a participant in the first Super MC battle and a WBW finalist. He co-created two loose hip-hop art and social projects: Baku Baku Skład with CNE and Kalibre 44 and Gib Gibon Skład with TDF, Borixon, CNE and Num Raz. His stanzas appeared, among others on the albums Slums Attack, Kalibra 44, Tedego and SiStars. Together with Man of the New Era, he prepared two LPs, and with rapper Krusz he released the improvised mixtape 'WhatEver.FM'. As a presenter, he hosted the programs 'MegaZin' and 'Rap kanciapa' on VIVA Polska as well as 'Rap pakamera' and 'Tramwajówka' on MTV Polska. Currently, he has his program 'Rap Couch' on the Internet TV iTV. More about Uncle in the chapter devoted to him in the Anthology of Polish Rap.

Freestyle

Wujek Samo Zło has published a new song entitled 'Freestyle' taken from the album 'Produkcja hip-hop' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 36 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Wujek Samo Zło

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!