Czerwony Dywan: Translations in English and Lyrics - Wiśnia Bakajoko

The Translation of Czerwony Dywan - Wiśnia Bakajoko in English and the original Lyrics of the Song
Czerwony Dywan: Translation in Italian and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Italian
Czerwony Dywan: Translation in English and Lyrics - Wiśnia Bakajoko English
Czerwony Dywan: Translation in Spanish and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Spanish
Czerwony Dywan: Translation in French and Lyrics - Wiśnia Bakajoko French
Czerwony Dywan: Translation in German and Lyrics - Wiśnia Bakajoko German
Czerwony Dywan: Translation in Portoguese and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Portoguese
Czerwony Dywan: Translation in Russian and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Russian
Czerwony Dywan: Translation in Dutch and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Dutch
Czerwony Dywan: Translation in Swedish and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Swedish
Czerwony Dywan: Translation in Norwegian and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Norwegian
Czerwony Dywan: Translation in Danish and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Danish
Czerwony Dywan: Translation in Hindi and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Hindi
Czerwony Dywan: Translation in Polish and Lyrics - Wiśnia Bakajoko Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Czerwony Dywan - Wiśnia Bakajoko in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Czerwony Dywan
by Wiśnia Bakajoko

x2
Palę dużo bomby ale pędzę jak rydwan
Choć nie walę trąby to spróbuj mnie zatrzymać
Moje cztery kąty to studio, tu nagrywam
Jestem chłopak skromny, jebać czerwony dywan


Dwa zero zero dwa, pamiętam to dobrze
Wyrwałem kartkę z zeszytu i napisałem zwrotkę
Miałem dziesięć lat, na rap swój własny koncept
Pisałem sobie bez bitu, to było nieistotne
Wiedziałem ziomalu, że to nie minie ziom
Ojciec kupił na targu mi The Eminem Show
Ktoś mówił biały czarnuch, ja na to jego flow
Shut up your motherfucker mouth, you are fucking ho'
Dwa zero zero pięć, pamiętam to dobrze
Na mikrofon od kompa ziomal nagrałem zwrotkę
Miałem trzynaściе lat, śmiały się łby zazdrosne
Jak wtedy tak i dziś to jest dla mniе nieistotne
Robię dalej swoje bo to jest moim życiem
Pulsują mi skronie gdy co się dzieje widzę
Nie zawiodę ziomek, atest dają ulice
Wiśnia ZPW, prawdziwego rapu rycerz

x2
Palę dużo bomby ale pędzę jak rydwan
Choć nie walę trąby to spróbuj mnie zatrzymać

Moje cztery kąty to studio, tu nagrywam
Jestem chłopak skromny, jebać czerwony dywan

Pisałem do szuflady swe myśli, setki tekstów
To były piękne czasy, bez skazy internetu
Dzisiaj małolaty biorą się za kupno sprzętu
Nawijać nie potrafi żaden, klip kręcą w pięciu
Nie masz tego w sercu to nic z tego nie będzie
Najbardziej się wczuwają największe żołędzie
Najebane raperów, nie w tą stronę to biegnie
Facebook w chuj dzięgów zarobił na was pewnie
Sam oceń co jest szczere i po co kto nagrywa
Doceń tych co w to wierzą, jebią czerwony dywan
Niektórzy zawsze będą a inni będą bywać
I jak prąd im odetną skończy się sens nagrywać
Na szacunek tyrać tu trzeba całe życie
Wizerunek ni jak nie jest typa odbiciem
Wszystko udawane, poznacie, rozkminicie
Tymczasem lecę w trasę na spacer na dzielnicę

x2
Palę dużo bomby ale pędzę jak rydwan
Choć nie walę trąby to spróbuj mnie zatrzymać
Moje cztery kąty to studio, tu nagrywam
Jestem chłopak skromny, jebać czerwony dywan

Translation in English of the Song
Czerwony Dywan by Wiśnia Bakajoko

x2
I smoke a lot of bombs but I rush like a chariot
Even though I don't bang my trumpet, try to stop me
My four corners are a studio, I'm recording here
I'm a modest boy, fuck the red carpet


Two zero zero two, I remember it well
I tore a page out of my notebook and wrote a verse
I was ten years old, to rap my own concept
I wrote myself without a beat, it was irrelevant
I knew dude that it won't pass dude
Father bought me The Eminem Show at the market
Someone was talking white nigga, I was talking about his flow
Shut up your motherfucker mouth , you are fucking ho '
Two zero zero five, I remember it well
I recorded a verse for the microphone from my computer.
I was thirteen years old, laughing heads jealous
Like then and today it is irrelevant to me
I keep doing my thing because this is my life
My temples are throbbing when I see what is happening
I will not disappoint my mate, the streets give approval
Cherry ZPW, a real rap knight

x2
I smoke a lot of bombs but rush like a chariot
Even though I don't beat my trumpet, try to stop me.

My four corners are a studio, I'm recording here
I'm a modest boy, fuck the red carpet

I wrote my thoughts, hundreds of texts
Those were beautiful times, without flaws of the Internet
Today, teenagers start buying equipment
No one can wind up, the clip is shot in five
You don't have it in your heart. nothing will come out of it
The biggest acorns feel the most
Fucked rappers, this is not the way it runs
Facebook made money on you for sure
Assess yourself what is honest and after who records
Appreciate those who believe in it, they fuck the red carpet
Some will always be and others will be there
And when the electricity cuts them off, the sense of recording will end
You need to pay for respect here all life
The image is not a reflection of the type
Everything is pretend, you will know it, you will flourish
Meanwhile, I go on a tour for a walk to the neighborhood

x2
I smoke a lot bombs but I'm running like a chariot
Not at all I'm banging my trumpets then try to stop me
My four corners are a studio, I'm recording here
I'm a modest boy, fuck the red carpet

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Czerwony Dywan We are happy!

CREDITS

The song "Czerwony Dywan" was written by Wiu015bnia Bakajoko. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Wiśnia Bakajoko

Czerwony Dywan: Translations and Lyrics - Wiśnia Bakajoko

Czerwony Dywan

Czerwony Dywan is the new single from Wiśnia Bakajoko taken from the album 'Cisza na planie'.

This is the list of 14 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Wiśnia Bakajoko

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!