Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translations in English and Lyrics - Wbw

The Translation of Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe - Wbw in English and the original Lyrics of the Song
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Italian and Lyrics - Wbw Italian
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in English and Lyrics - Wbw English
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Spanish and Lyrics - Wbw Spanish
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in French and Lyrics - Wbw French
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in German and Lyrics - Wbw German
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Portoguese and Lyrics - Wbw Portoguese
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Russian and Lyrics - Wbw Russian
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Dutch and Lyrics - Wbw Dutch
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Swedish and Lyrics - Wbw Swedish
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Norwegian and Lyrics - Wbw Norwegian
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Danish and Lyrics - Wbw Danish
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Hindi and Lyrics - Wbw Hindi
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translation in Polish and Lyrics - Wbw Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe - Wbw in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe
by Wbw

Dzisiaj rano opuszczałem Dąbrowę
Wsiadałem do pociągu, prawie złamałbym sobie nogę
Wtedy zadzwonili pod 998
Przynieśli tutaj nosze
I Kamela zaprosili do szpitala
Wkurwiła się trochę przez to moja stara
Bo potem mówiła za Dolara mnie on pojechał
Kamel, po co żeś tam czekał? Żeby Cię pociąg przejechał?
Czemu chciałeś tą złamać nogę?
Ja Ci nie pomogę
Nie dam Ci na ubezpieczenie
Czemu łamiesz te nogi ciągle? To jest podziemie?
Ty cały czas o tym hip-hopie gadasz
A cały czas, gdy idziesz, to cały czas upadasz
I cały czas Ci się ta noga łamie
No co ja mam wtedy powiedziesz mojej mamie?
I wciąż mi zakładają tutaj ten gips
Dlatego właśnie moja mama ma taki clips
I kiedy widzę ten gips odbity w tym clipsie
Ej, to był Neptuns
Więc Neptun
Gdzieś na morzem, o Boże, chyba się pogubiłem
Ale dlatego, bo chyba sobie złamałem szyję
Jak Busta Rhymes na pewno znacie Break Ya Neck'a
Zobaczycie, ten freestyle na mnie czeka
Może finał, to jeszcze za wysoka liga
Ale na pewno Kamel z Parzem Duże Pe nie wydyga
Bo właśnie tak, on by chciał mi złamać nogę
Ja wyrwałem Fleszowi, rzuciłem ją o podłogę
Bo zrobiłem to jak ten z Mortala
I przy tym się jarała cała hala
Ale później wciąż zadzwonili na pogotowie
Jestem tu ze złamaną nogą
Ktoś to powie, bo nie mam jeszcze gipsu
Ale niestety, właśnie tylu spirytus
Muszę wypić, żeby mnie znieczulił
Kamel nie jest z tych wszystkich czterech króli

Raz, dwa, to będzie tak
Duże Pe, wchodzę tu z kolejnym wersem
On złamał nogę, ja mu złamię serce
Sprawdź to, tu nigdy nie usnę
Jego szanse są kruche jak ciastko francuskie
Duże Pe jest tu jak punk, a
Zjadam tego gościa jak croissanta
Sprawdź to jak francuskie rogale
Bo ja tu mam talent, a on nie ma go wcale
Mogę szaleć, mogę tutaj po scenie skakać
Duże Pe, Duże Pe, moja liryka jest taką
O mój Boże! Ej, sprawdź to, ty się podnieś
Jestem jak pająk, Ty cierpisz jak arachnofobię
Sprawdź to jak ciasto francuskie
Tutaj jadam Ciebie i chlusnę
Na Ciebie jadem, Duże Pe, po Tobie jadę
Jakbym wjechał samochodem na autostradę
I przepraszam, zatrzymałem się do Drive-In
Przepraszam, robię tutaj dzwonkiem dzyń-dzyń
Przepraszam, pytam miłą panią gdzieś tam w Ustce
Przepraszam. Ma, Pani, ciastko francuskie?
A ona 'nie', bo był tu Kamel i zjadł tu wszystkie
Ej, odprawiła mnie z kwitkiem czy z gwizdkiem
On zjadł wszystkie francuskie ciastka w okolicy
Sprawdźcie, jak wygląda, on się nie liczy
I to by było na tyle, Panie Kamel
Może pójdziesz nagrać jakąś reklamę
Na przykład środków odchudzających
Duże Pe jest tutaj, a Ty możesz już skończyć
Właśnie tak, właśnie tak, dwa i raz
Tak wygląda miłośnik francuskich ciast
Ej, zostało pięć sekund, póki ktoś mnie słyszy
Specjalnie dla niego pięć sekund ciszy

Pojechał mi o brzuchu, słyszę oklaski
Bo w tym brzuchu niosę dziecko Twojej laski
Oglądałeś Kolesi Juniora
Bo teraz na Twój koniec przyszła pora
OK, bo wiecie, to będzie, o tak
Właśnie, to będą oczy Czerwonego Kota
Chciecie zobaczyć jak Pan Duże w dupę dostaje baty
Jak ulatuje jak para z zielonej herbaty
Bo ciągle mnie pytają, kiedy przyjdzie cisza
Kto wie? Ten dzień to dzisiaj
Tak właśnie będzie się to działo
Bo Duże Pan, O, rymów mało
Nie, to jest doskonałość, ale z halą muszę się bawić
Trudno, nie mogę gdzieś w tyle zostawić Ciebie
Właśnie tak rozjebię go, niekoniecznie
Kamel ma te rymy niebezpieczne
Ale wiesz, daję jak za komuny po dupie bezpieka
A propo 603 na Ciebie czeka
Widzisz, to jest to, słuchałem Twojej płyty
Widzisz, mam to jak viagrę, ja nagram tangens
Właśnie tak będzie się to działo
Bo tych rymów nigdy nie mam mało
Właśnie tak, raz, to jest ta gra
Dwa, dzisiaj, zostaję ja
Trzy, dzisiaj odpadasz Ty
Z tej gry
Bo wiesz, może jechać po jego płycie
Ale wiedz, że są, bo rymy znakomite
I bity, i wszystko, tak jest zajebistość
Kamel - to jest freestyle'u przyszłość
Bo wiecie, w sumie nie powinieniem brać udziału w tej bitwie
Bo wiesz, rozpoczeliśmy od drugiej pozycji gonitwę
Tak naprawdę, powiedziałem to już
Ale niestety, muszę go zdmuchnąć jak z piórka kurz
Bo niestety jest to jak zakurzone
To były mojej rymy uwolnione

Dawaj, yo, Duże Pe
Jak Meduza zamieniam słabych MC w pamięć
Kurwa, on zna wszystkie moje teksty na pamięć
Co to jest? Jesteś moich fanem
Sprawdź to, Duże Pe, zrobię Tobie reklamę
Ej, Ty kochasz moje wersy, man
Bo one są złote jak palmy w Cannes
Wiesz, o co chodzi, podpalmy coś
Ej, palę Cię jak fajka, Kamel, jak na złość
Jedna sprawa, nie będę się prosić
To ja dzisiaj wygrywam, profi
Niech Kamel tropi, tropi tu porażkę
Duże Pe, ja jestem tutaj, Ty przecież znasz mnie
Ej, nie rób mi zdjęcia ze Fleshem
Flesh już odpadł, nie to, że się cieszę
Ej, sprawdź to, mogę Cię pokonać nawet z bisem
A w finale zobaczę się z Te-Trisem
Ej, Kamel, to jest Tak, yo
Duże Pe jest tutaj z rymów całą nacją
Duże Pe z liryką gwarną
Wchodzę tutaj z rymów całą armią
Mam ten dar, joł, Pan mi go dał
Duże Pe jak z mikrofonu strzał
Blau, ej, Kamel, znikasz
Idź posłuchać Czerwonych Gitar
Wypad, ziom
Wracaj do Dąbrowy i znikaj stąd
W Będzinie wygrałem, battle
A gdzie Ty byłeś? Ej, wtedy właśnie
Co Ty na te rymy? Gdzie Ty byłeś, kiedy wygrywałem u Ciebie?
Ej, sprawdź to, on nie odpowie na te
Jego rym to ziemia, a ja mam w ręku łopatę

Translation in English of the Song
Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe by Wbw

I was leaving Dąbrowa this morning
I was on the train, I would almost break my leg
Then they called 998
They brought a stretcher here
And Kamela invited me to the hospital
My old
Because then she spoke for a dollar, he went to me
Kamel, why were you waiting there? If you want the train to pass you?
Why did you want to break that leg?
I will not help you
I will not give you insurance.
Why do you break those legs all the time? This is the underground?
You talk about this hip-hop all the time
And all the time you go, you fall down all the time
And your leg is breaking all the time
Well I have then will you tell my mom?
And they still put this cast on me
That's why my mom has these clips
And when I see this cast reflected in this clip
Hey, it was Neptuns
So Neptun
Somewhere on the sea, oh God, I think I'm lost
But because I think I broke my neck
Like Busta Rhymes you must know Break Ya Neck
You will see, this freestyle is waiting for me
Maybe the final, it's still too high a league
But surely Kamel with a pair of Big Peas is not going to pucker
Because that's the way he wants to break my leg
I grabbed the Flash from the flash, I threw it on the floor
Because I did it like the one from Mortal
And the whole hall was freaking out
But later they still called the ambulance
I'm here with broken leg
Someone will say it, because I don't have plaster yet
But unfortunately, that's just so much spirit
I have to drink, to desensitize me
Kamel is not of all four kings

One, two, it's gonna be like this
Big Pe, I'm coming in with the next line
He broke his leg, I will break his heart
Check it out, I will never sleep here
His chances are as crisp as a puff pastry
Big Pe is here like a punk, and
I eat this guy like a croissant
Check it out like French croissants
Because I have talent here, and he doesn't have it at all
I can go crazy, I can jump on stage here
Big Pe, Big Pe, my lyric is so
Oh my god! Hey, check it out, you get up
I'm like a spider, you suffer like arachnophobia
Check it out like puff pastry
Here I eat you and splash
On you venom, Big Pe, po I'm going to you
As if I drove my car onto the highway
And sorry, I stopped at Drive-In
Sorry, I'm ringing the bell here
I'm sorry, I'm asking a nice lady somewhere in Ustka
Sorry. Has she, madam, a puff pastry?
And she 'no', because Kamel was here and he ate all of them
Hey, she sent me away with a receipt or with a whistle
He ate all the French pastries in the area
Check what he looks like, he doesn't count

And that would be it, Mr. Kamel
Maybe you can go and record some commercial
For example for weight loss measures
Big Pe is here and you can finish it
That's right, that's right, two and one time
This is what a French pastry lover looks like
Hey, five seconds left until someone hears me
Especially for him, five seconds of silence

He drove my belly, I hear the applause
Because in this belly I am carrying the baby of your chick
You were watching Junior Dudes
Because now it's time for your end
OK, because you know, it will be, oh yes
Exactly, it will be the eyes of the Red Cat
You want to see Mr. Big in the ass getting a whip
How it flies away like steam from green tea
Because they keep asking me when the silence will come
Who knows? This day is today
This is how it will happen
Because Big Lord, Oh, few rhymes
No, this is perfection, but I have to play with the hall
It's hard, I can't I leave you somewhere behind
That's how I will blow him up, not necessarily
Kamel has these dangerous rhymes
But you know, I give you as for communists after the ass security
By the way, 603 is waiting for you
You see, this is it, I listened to your album
You see, I have it like Viagra, I will record a tangent
This is how it will happen
Because I never have enough of these rhymes
That's right, once, this is the game
Two, today, I stay
Three, today you're out
With this game
Because you know, he can drive on his CD
But know that they are, because the rhymes are excellent
And beats, and everything, that's so cool
Kamel - this is the future of freestyle
Because you know, I shouldn't take part in this battle
Because you know, we started the race from the second position
In fact, I already said that
But unfortunately I have to take him off to choke dust from a feather
Because unfortunately it's like dusty
These were my rhymes freed

Come on, yo, Big Pe
Like Jellyfish I turn weak MCs into memory
Fuck, he knows all my lyrics by heart
What's this? You are my fan
Check it out, Big Pe, I'll do an ad for you
Hey, you love my lines, man
Because they are golden like palm trees in Cannes
You know what's going on, let's set something on fire
Hey, I'm smoking you like a pipe, Kamel, how to get angry
One thing, I won't ask
I'm winning today, profi
Let Kamel follow, track failure here
Big Pe, I'm here, you know me
Hey no

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe We are happy!

Wbw

Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe: Translations and Lyrics - Wbw
#Big Battle Of Warsaw

Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe

We present you the lyrics and the translation of Półfinał 2004: Kamel Vs. Duże Pe, a news song created by Wbw taken from the album 'WBW 2004 (Ćwierćfinał)'

Other Albums of Wbw

We want to remind you some other old album preceeding this one: WBW 2015(IV eliminacje - Wrocław).

Latest Translations and Lyrics Added Wbw

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!