Skate, Eventyret: Translations in English and Lyrics - Vedskølle

The Translation of Skate, Eventyret - Vedskølle in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Skate, Eventyret
by Vedskølle

VERS 1
Denne her sang handler om hvordan
Vi ville lære at skate
Det startede med at der kom en mand
Han ville lære os at beyblade
Så begyndte vi at spille med ham
Han sagde han ville gi´os et lam
Hvis vi kunne vinde en kamp over Zohan
Men vi tabte så han kastede os i en dam. Vi så på hinanden og tænkte
At vi havde lyst til skinke.
Så vi gik over i kiosken ved siden af Finke
Men på vejen så vi en mand som begyndte at vinke
Vi undrede os over om han vinkede til os
Eller dem over på hjørnet der var i gang med at slås
Men vi fik øjenkontakt med hans blik
Han hentydede at vi skulle kommer over til hans butik
Han tog os om i hans baghave
Og fortalte til os
At vi skulle snave
Med hans boss.
Vi tænkte “åh nej” og begyndte at spænne
Lige pludselig fandt vi os selv på en kæmpe plæne
Og lige i midten var der en kæmpe skatepark
Der kom en skater hen til os og begyndte at snak´
Han sagde han var den bedste skater i Danmarks land
Han spurgte om vi ville spille
Vi svarede at vi ikke havde forstand
Vi sagde at skate er ikke noget vi ve´
Han forklarede at vi ellers havde kroppen
Til hurtigt at komme hele vejen til toppen


VERS 2
Vi begyndte at øve os i parken på plænen
Theo begyndte at slide fontænen
Vi lavede kickflip, half cab, ollie
Nightmare, heelflip, bigspin, nollie
Vi slidede på rails, med vores tails
Grindede alt, og cruisede al asfalt
Men pludselig en dag kom Marcus og sagde
At han en lille pause ville tag
Jeg tænkte at det nok også kunne være rart
Men at jeg ville komme tilbage snart
Der gik et par uger hvor jeg dasede rundt
Så Dexter, skrev tekster og spiste usundt
Der gik 1 uge 1 måned 1 år
Jeg fik længere hår og kyllingelår
Nu var der gået 2 år og 26 uger
Jeg var blevet professionel til at sove lure
Det var midt i julen jeg begyndte at tænke
At jeg savnede at flippe board og slide bænke
Så jeg besluttede mig for at at opsøge
Parken i plænen, nede ved Tappen i Køge
Jeg så Theo og Marcus der skatede rundt
Det gjorde mega mucho super sindssygt meget ondt
Deres ollies var blevet meget bedre
End verdens allerbedste springefjeder
Jeg var utroligt klar til igen at starte
Og blive stærkere end en helt avantgarde

Translation in English of the Song
Skate, Eventyret by VedskølleVERSE 1
This here song is about how
We would learn how to skate
It started with that there came a man
He would teach us how to beyblade
Then we began to play with him
He said he would gios a lamb
If we could win a fight of Zohan
But we lost, so he threw us in a pond. We looked at each other and thought
We had the fancy ham.
So we went over to the kiosk next to the Finch
But on the way we saw a man who began to wave
We wondered if he waved to us
Or the ones over on the corner there was a fight
But we got eye-contact with his gaze
He meant that we should come over to his shop
He took us in his backyard
And told to us
That we should snave
With his boss.
We thought “oh no” and began to spænne
All of a sudden, we found ourselves on a big lawn
And right in the middle there was a giant skatepark
There came a skater to go to the us and began to talk
He said he was the best skater in the Danish country
He asked if we would play
We responded that we had not had the sense
We said that the skate is not something we've
He explained that we would otherwise have had the body
To quickly get all the way to the top


VERS 2
We started practicing in the park on the lawn
Theo began to slide fountain
We did the kickflip, half cab, ollie
Nightmare, heelflip, bigspin, nollie
We slidede on the rails, with our tails
Grindede everything, and cruised all the asphalt
But suddenly one day came to Marcus and said
That he a small break would take
I thought that it also might be nice
But I would come back soon
Went a few weeks where I dasede around
So Dexter, wrote the lyrics and ate unhealthy
Went 1 week 1 month 1 year
I got longer hair and chicken legs
It had now been 2 years and 26 weeks
I had been professional to sleep lurk
It was in the middle of christmas I began to think
I missed flipping the board and slide the benches
So I decided to seek out
Park in the lawn, down by the Pin in Køge
I saw Theo and Marcus that skatede around
It made mega mucho super insanely hurt very much
Their ollies were much better
Than the world's very best springefjeder
I was incredibly ready to once again start
And be stronger than a brand avant-garde

Latest Translations and Lyrics Added Vedskølle

The album contains the song Skate, Eventyret of Vedskølle .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!