Carry My Soul: Translations in Dutch and Lyrics - The Kelly Family

The Translation of Carry My Soul - The Kelly Family in Dutch and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Carry My Soul - The Kelly Family in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Carry My Soul
by The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah he, ho my name is Jimmy beep beereep beeb beeb
Whatever you want to call me
You know like the birds fly in the air
That's how I want to be
Free, free, free

I've been trying all my life to break free
It's like a big bad fight that never ends
You know what I'm saying
First I was a soldier
Then I was a rebel
Then a runaway, and I've been running ever since
But it's like everything is in my way
Everything, even my head, my body

A drop in the sea caused a flood
Quenching man's drought
You did it to me, to my thirsty heart
With your tender touch

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah like a drop in the sea, that's how I feel sometimes
Like I'm stuck in the traffic or something
But I wasn't gonna let that be
I made a plan
I worked hard, I had a TV, I had a car, I had a house
I was a man with a job, you know

You know I had all those things
But then I broke down one day
And I lost it all
I came rolling down that mountain

A pencil in the hands of almighty love

Where the ink won't dry
Is writing the names of poor men dying
In his angel's arms

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah I lost it all, and like magic I was free
When no one spoke to me
When no one cared for me
That's the day I started singing this song
And this is how it goes:

Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul

Nena Nena Nena Tereze ...

Yeah! That's the song of the free
I don't want to fight no more
I feel we where made for something big

Just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

You did it to me
My thirsty hearth

Yeah, just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

Blessed are the poor
Oh Almighty Love

Translation in Dutch of the Song
Carry My Soul by The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah hij, ho mijn naam is Jimmy pieptoon beereep beeb beeb
Wat je ook wilt noemen mij
U weet net als de vogels vliegen in de lucht
Dat is hoe ik wil
Gratis, gratis, gratis

I heb geprobeerd al mijn hele leven om los te breken
Het is als een groot bad strijd die nooit eindigt
U weet wat ik zeg
Eerst was ik een soldaat
Toen was ik een rebel
Dan een op hol geslagen, en ik heb het runnen sinds
Maar het is zoals alles in mijn manier
Alles, zelfs mijn hoofd, mijn lichaam

A druppel in de zee, veroorzaakt door een overstroming
Smelt de mens droogte
Je deed het om mij, om mijn dorstig hart
Met uw inschrijving touch

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah als een druppel in de zee, dat is hoe ik me voel soms
Als ik zit vast in het verkeer of iets
Maar ik was niet gonna laat dat
Ik maakte een plan
Ik heb hard gewerkt, ik had een TV, ik had een auto, ik had een huis
Ik was een man met een baan, weet je

u weet ik al die dingen
Maar toen ik brak op een dag
En ik verloor al
Ik kwam rollen naar beneden de berg

een potlood in de handen van de almachtige liefde

Waar de inkt zal niet droog
Is het schrijven van de namen van arme mensen sterven
In zijn angel ' s armen

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah ik verloor alles, en als magie, ik was vrij
Wanneer niemand sprak tot mij
Als niemand het voor me gezorgd
Dat is de dag dat ik begon dit nummer te zingen
En dit is hoe het gaat:

Carry mijn ziel, Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, mijn ziel Dragen
Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, mijn ziel Dragen
Draag mijn ziel

Nena Nena Nena Tereze ...

nYeah! Dat is het lied van de gratis
Ik wil niet vechten niet meer
Ik voel dat we gemaakt zijn voor iets groots

Just laat de wind waaien

Nena Nena Nena Tereze ...

je voor mij gedaan
Mijn dorstig hart

Yeah, laat de wind waaien

Nena Nena Nena Tereze ...

nBlessed zijn de armen
Oh Almachtige Liefde

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Carry My Soul We are happy!

The Kelly Family

Carry My Soul: Translations and Lyrics - The Kelly Family

Carry My Soul

We present you the lyrics and the translation of Carry My Soul, a news song created by The Kelly Family taken from the album 'Homerun' published on Tuesday 16 June 2020

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Burning Fire
  • Carry My Soul
  • Flip A Coin

Other Albums of The Kelly Family

We want to remind you some other old album preceeding this one: Almost Heaven / Over the Hump / New World.

All the concerts of The Kelly Family

Latest Translations and Lyrics Added The Kelly Family

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!