Kom Og Tag Mine Øjne: Translations in English and Lyrics - Suspekt

The Translation of Kom Og Tag Mine Øjne - Suspekt in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Kom Og Tag Mine Øjne - Suspekt in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kom Og Tag Mine Øjne
by Suspekt

Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'
Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'

Jeg havde en ven, sovsen sugede ham ind
Han ville forsvinde, gik i blinde, nu han glemt
At finde en plads her i livet, det ikk' nemt
Er ikke engang sikker på jeg har fundet den selv
Går på bordel, istedet for at gå hjem
Jeg burd' gok den af og gå i seng
Men vi skal lige ha' en runde mer', hvis der råd til mer'
For trunten her hun ligger bundet med numsen i vejret
Op med røvgeviret, hele røvpartiet
Jeg går Lars Von Trier på den, så hun bli'r forvirret
Prostituerer min tanker og håber på det ikk' slår fejl
Ild imellem clicks og likes, dicks og dykes
Har set dem bli' skør, set dem falde som brikker
Set dem i SE og HØR, måske det derfor jeg drikker
Jeg ved ikk' hva' der sker, for jeg taber
Men folk inde i mit TV, de tær sig som aber
Musikken er min slagmagt, der hvor jeg dræber
Ber til min skaber om det bli'r ved til det ta'r mig af
Vi står som søjlerne i græske templer
Tænker tusind års visdom, ingen ting ka' vælt os

Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'
Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'


Pistoler i ansigtet på Lise nede ved lunden
Det gik fra kvælertag nytårsaften, til hård stål i munden
Oven på, og så fuckin' ned igen
Sæt dig i det hjørn', på den stol
Tvangshygge blev der inviteret til
Og min lillebror, storebror fra en anden mor spørg om det virklig passer
Kompasset peger ihvertfald væk fra det du tror på
Og jeg stresser ikk' i det gamle længer
Og sandheden er for længst lagt på bordet
Og slangerne kryber langs panelet
Hårde facts har lagt sporet
Nogen af os morede os vanvittigt
Mens andre blev lagt i jorden
Delikate tankestrømme sender langsomt igang med have
Sommersættet skinner flot fra
Så jeg si'r fuck folk der glæder sig
Spekulere over verdens oprindelse
Det efter dets nedgang
Det den kærlighed til alt og intet der splitter atomer
Udskiller en romer, der kun fængsle, når vi rammer tilstanden: koma
Så jeg ligger henslængt og nyder det sted vi kalder jorden
Flaget er rund, så længe mine drenge ikke bliver tiltalt for mordet
Hvis jeg dør i nat er vi totalt tilbage på sporet
Og herfra bliver det mit afkom der fucking rydder bordet

Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'
Hvis jeg dør i nat, vil jeg være her forevigt
For jeg' så højt op', jeg har set rigeligt
Kom og tag min øjn'

Translation in English of the Song
Kom Og Tag Mine Øjne by Suspekt

If I die in the night, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'
If I die in the night, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'

Jeg had a friend, the gravy sucked him into
He would disappear, went in blind, now he is forgotten
To find a place here in life, it is indeed not easy
Am not even sure I have found the even
Go to a brothel, instead of going home
I shouldn't it be' gok the of and go to bed
But we must just ha' a round mer', if there is advice to the mer'
For trunten here she is tied with bum in the air
Up with røvgeviret, the whole røvpartiet
I am Lars Von Trier on it, she saw the bli'r confused
Beginning my thoughts and hope it is not' fail
Fire from clicks and likes, dicks, and dykes
Have seen them bein' crazy, seen them fall like pieces
Seen them in the SEE and HEAR, maybe that why I drink
I don't' huh' that happens, I lose
But people inside my TV, the toes like monkeys
Music is my slagmagt, where I kill
Ber to my creator about it bein'r by the ta's me of
We stand as the pillars of the Greek temples
Think a thousand years of wisdom, no one thing can knock down the us

if I die tonight, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'
If I die in the night, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'


Pistoler in the face of Lise down by the grove
It went from the stranglehold of new year's eve, hard steel in the mouth
On top of, and so fuckin' down again
Put yourself in the hjørn', on the chair
Tvangshygge was invited to
And my younger brother, an older brother from a different mother ask about the perfect place to fit
The compass points at least away from what you believe in
And I stress not' in the old wings
And the truth is for the longest time laid on the table
And the tubing creeps along the panel
Hard facts have posted the track
Any of us, amused us crazy
While the other was placed in the ground
Delicate tankestrømme send slowly started to have
Sommersættet shines splendid from
So I si'r fuck people that welcomes
Speculate about the world's origin
After its decline
It is the love for everything and nothing that polarizes the atoms
Secretes a roman, and that only imprison, when we hit the condition: coma
So I lie back and enjoy the place we call earth
The flag is round, as long as my boys are not being accused of murder
If I die in the night we are totally back on track
And from here it becomes my offspring that fucking clears the table

if I die tonight, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'
If I die in the night, I'll be here forever
For I' so high up', I have seen plenty
Come and take my eyes while'

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kom Og Tag Mine Øjne We are happy!

Suspekt

Kom Og Tag Mine Øjne: Translations and Lyrics - Suspekt
Suspect consists of rappers Orgi-E (Emil Simonsen), and Bai-D (Andreas Duelund) as well as producer Rune Rask.

Kom Og Tag Mine Øjne

Suspekt has published a new song entitled 'Kom Og Tag Mine Øjne' taken from the album 'Sindssyge Ting' published on Saturday 15 February 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Suspekt

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Ingen Slukker The Stars.

Latest Translations and Lyrics Added Suspekt

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
153
translations of songs
Thank You!!