Niet Met Mij: Translations in English and Lyrics - Snelle

The Translation of Niet Met Mij - Snelle in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Niet Met Mij
by Snelle

Songtekst van Snelle – 'Niet Met Mij'

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

Jij moet effetjes gewoon doen
Iets aan je houding en je toon doen
Ik ben een goedzak, maar jou verdomme goed zat
En ik bedoel het allemaal zo goed

Want je kan het niet zien, of je wil het niet
Dit is niet zoals je in de films ziet
Je was alles wat ik had, maar schat nu mis ik iets
En jij hebt geen idee want

Hoe je mij gaat missen in je leven
En je blijft maar zitten in het verleden
En het gaat bijna mis dus laat me even alleen
Ik moet effe al m'n dingen op een rijtje zetten

Er is zoveel nodig om te blijven met je
En jij hebt elke keer spijt
Het is niet gek dat wij die twijfels hebben
Je bent in love met jezelf maar niet met mij

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

We moeten vechten voor liefde, ik weet het
En ja ik weet hoe mooi het kan zijn
Je bent er eentje om niet te vergeten
Maar ik acht de kans op nog een kans zeer klein

Ik had alles voor je over, en nog meer
We hadden al besloten, en nu toch weer
Elke keer opnieuw neem ik die gok weer
En het is niet dat ik niet zie hoe bijzonder jij bent

Ik houd ervan hoe koppig je bent, yeah
Ik houd ervan hoe slordig je bent, maar
Dit is een gevoel schat, het werkt niet
Je doet alsof je neus bloedt, maar ik merk iets

Ooh, en als het komt, ging het over
Maar als het vuur is gedoofd, komen de wolven
En ik zou je willen zeggen dat het gaat
Maar voor de zoveelste belofte is het echt al te laat

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

Jij moet even gewoon doen, je raakt mij kwijt
Dit voelt niet goed, en je maakt mij niet wijs
Dat ik weer te ver ging, zo vaak spijt
Je bent in love met jezelf, maar niet met mij

Translation in English of the Song
Niet Met Mij by SnelleLyrics to Fast Not With Me. '

nJij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You are not in love with you, but not for me

nJij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You are not in love with you, but not for me

nJij have effetjes just do it
Something about your attitude, and your tone will do
I am a good man, but you bloody well was
I mean, it's all good.

Want you to see it, or you don't want to
It's not like you're in the movies
You were all I had, but the estimate now is, did I miss something
And you don't have any idea for the

how are you I am missing you in your life
And you're still stuck in the past
And it's wrong, so leave me alone
I have converted all my stuff to have a look.

Er is, so far as is necessary in order to keep up with you
And you have any time, sorry
It is no wonder that so many of us have doubts
You're in love with yourself, not with me

nJij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You are not in love with you, but not for me

nJij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You're in love with yourself, but not by me.

We have to fight for it, love it, I know it
And yes, I do know how good it can be
You've had one you won't forget
But I think the chances of even a highly unlikely.

i had it all in front of you, and much more
We had already been decided, and it is now
Every time I take that gamble again
And it's not that I don't see how special you are.

i love how stubborn you are, you are ready to go
I love how sloppy you are, but
This is a result of wealth, it doesn't work
You have to do if you have a nose bleed, but I've noticed something ...

Ooh, and if it is, it was all over
However, if the fire is put out, will come the wolves
And I'd like to tell you that it's going to
But the next promise is, is it really too late to do anything.

Jij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You are not in love with you, but not for me

nJij should just do it, you lose me for a while
It doesn't feel right, and it makes me mad
I have again gone too far this time, and as often to regret
You are not in love with you, but not for me

Latest Translations and Lyrics Added Snelle

Beetje Bij Beetje (Nog Een Beetje)
The album Beetje Bij Beetje (Nog Een Beetje) contains the song Niet Met Mij of Snelle . This album was released on: 01/03/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Beetje Bij Beetje (Nog Een Beetje) ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Eredivisie0/3
Niet Safe0/3
Kibbelingkraam0/3
Wel Varen0/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!