Almost Famous: Translations in English and Lyrics - Trippeligaen

The Translation of Almost Famous - Trippeligaen in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Almost Famous - Trippeligaen in various languages.
The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right.
To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Almost Famous
by Trippeligaen

Trippeligaen

Du kan kalle oss for en gjeng med fitter
Men vet du ka du sier? Du blir ka du eter
Eg har vokst opp med en jævla tighte gjeng
Når de ser meg, får de damene helt våtserviett
Min diett, han består av en blanding av ting
Det e pils, det e pils, littegranne cha-ching
Det e det man trenger for å bli
Det e det man trenger for å få livet til
Han ronny sa at dette var livets skole
Så eg droppet, gikk rett på polet
For eg drikker øl
Eg gidder issje

Alle her e fucked opp
Vi bryr oss issje om ka du sier
Vi gjø'sje noe spes
For livet e en fest
Når du ruller i vest med
Almost Famous

Når eg kommer ut av bussen, eg føler meg fresh
Eg blunker til noen bitches mens eg teller cash
Har stæsh med fra A til M
For eg vet'sje kor eg e, men eg tror eg kommer meg hjem
Eg glir inn i mengden som Sandberg i Iran
Sentimental beskriver issje meg
Eg e issje overlegen, men eg e bedre enn deg
Trenger issje være smart når du har jævla masse geltar
Eg så opp til mange folk, men ingen norske helter
Det e no vi skal feire, vi har endelig blitt store
For når purken e vekke, danser russen på bordet

Alle her e fucked opp

Vi bryr oss issje om ka du sier
Vi gjø'sje noe spes
For livet e en fest
Når du ruller i vest med
Almost Famous

Eg e jovial, spiser ost på byen
Når du kommer inn på klubben e det litt av et syn
Oppå DJ-bordet
Eg finner de på gulvet
Eg e Tore på Sporet
Eg banker deg både gul og blå
Men eg e også han fyren som
Rett opp og ned, hør ka eg har å si
Neste år e det lacrosse på NSI
Eg svømmer mot strømmen som en laks i vind
Setter meg til rette, men eg
Eg satser på world peace
Men fram til det så chiller eg i skatteparadis

Alle her e fucked opp
Vi bryr oss issje om ka du sier
Vi gjø'sje noe spes
For livet e en fest
Når du ruller i vest med
Almost Famous

For alle her e fucked opp
Alle her e fucked opp
Alle her e fucked opp
Når du ruller i vest med
Almost Famous

Translation in English of the Song
Almost Famous by Trippeligaen

Trippeligaen

you can call us a bunch of pussies
But do you know ka, you say? You are ka you eat
I have grown up with a damn tight bunch
When they see me, they get the ladies completely våtserviett
My diet, he consists of a mixture of things
The e pils, the e pils, littegranne cha-ching
It e what we need to be
It e what you need to get the life of
He further said that this was the school of life
So I dropped, went straight on the pole
I drink beer
I bother issje

all here e fucked up
We care issje about ka you say
We make'soul to something spec
For life s a party
When you roll in the west with the
Almost Famous

nNår I come out of the bus, I feel fresh
I wink to a few bitches while I count the cash
Have stæsh with from A to M
For I know'sje how am I e, but I think I come me home
I slip into the crowd that Sandberg in Iran
Sentimental describes the issje me
I e issje superior, but I e better than you
Need issje be smart when you have a fucking lot of geltar
I looked up to many people, but no Norwegian heroes
It e en we should celebrate, we have finally been great
For when the cops e wake, dances russen on the table

nall here e fucked up

We care issje about ka you say
We make'soul to something spec
For life s a party
When you roll in the west with the
Almost Famous

Eg e jovial, eating cheese in the city
When you come into the club e it a bit of a sight
On top of the DJ table
I find the ones on the floor
I e Tore on the Track
I banks you both yellow and blue
But I e also he is the guy who
Straight up and down, hear the ka I have to say
Next year the ncaa division in the NSI
I swim against the current like a salmon in the wind
Set me straight, but I
I bet on world peace
But until it is so chilling, I in the tax haven

nall here e fucked up
We care issje about ka you say
We make'soul to something spec
For life s a party
When you roll in the west with the
Almost Famous

nFor all here e fucked up
All here e fucked up
All here e fucked up
When you roll in the west with the
Almost Famous

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Almost Famous We are happy!

Latest Translations and Lyrics Added Trippeligaen

The album contains the song Almost Famous of Trippeligaen .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Cherri Andrea640360
Until today you have improved
121
translations of songs
Thank You!!