Borderline: Translations in English and Lyrics - Rip Scotty & Leeo

The Translation of Borderline - Rip Scotty & Leeo in English and the original Lyrics of the Song
Borderline: Translation in Italian and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Italian
Borderline: Translation in English and Lyrics - Rip Scotty & Leeo English
Borderline: Translation in Spanish and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Spanish
Borderline: Translation in French and Lyrics - Rip Scotty & Leeo French
Borderline: Translation in German and Lyrics - Rip Scotty & Leeo German
Borderline: Translation in Portoguese and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Portoguese
Borderline: Translation in Russian and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Russian
Borderline: Translation in Dutch and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Dutch
Borderline: Translation in Swedish and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Swedish
Borderline: Translation in Norwegian and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Norwegian
Borderline: Translation in Danish and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Danish
Borderline: Translation in Hindi and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Hindi
Borderline: Translation in Polish and Lyrics - Rip Scotty & Leeo Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Borderline - Rip Scotty & Leeo in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Borderline
by Rip Scotty & Leeo

Chcę tylko czasem zniknąć, uciec poza świat
Bo gnije we mnie miłość, ten pierwszy żar sprzed lat
Poczuć wolność, chcę poczuć się w końcu wolny
Teraz już wiem, że nie umiem spojrzeć tobie prosto w twarz


Nie umiem się zatrzymać i już ciągle, kurwa, tonę w morzu twych przelanych łez
Wiem, że to chore, czuję jak znikasz za szkłem
Mam dosyć już tej wódy, pixów, prochów i tych szmat
Bo ciągle, kurwa, tonę we wspomnieniach
Więc odpływam coraz częściej w inny świat
Sam, nie umiem już być sam
Nie znoszę ciszy, wciąż upadam dosięgając dna
To moje borderline


Znowu pusty pokój, miasto pełne pokus
Widzę dookoła syf, te dzieciaki gonią sny, a ja wciąż znikam po zmroku
Demony tańczą wokół
Szklanka pеłna lodu
To wciąga mnie jak Ty, jak popierdolony film
W którym grałaś główną rolę i nie umiеm z tego wyjść
Ciągle marzy mi się szczyt ? spalam jak zerwaną windą
Tak mało nam brakuje, by wyleczyć każdy syndrom
Wciąż wykonuję ruchy w morsie przekazując pin code
Chcę czegoś, co mnie zmieni, weź jak ? przytul
Nie znam nikogo, komu mogę mówić wszystko
Tak bardzo ranię Ciebie będąc egoistą
Coś bez koloru szczerze widzę naszą przyszłość,

Nie umiem się zatrzymać i już ciągle, kurwa, tonę w morzu twych przelanych łez
Wiem, że to chore, czuję jak znikasz za szkłem
Mam dosyć już tej wódy, pixów, prochów i tych szmat
Bo ciągle, kurwa, tonę we wspomnieniach
Więc odpływam coraz częściej w inny świat
Sam, nie umiem już być sam
Nie znoszę ciszy, wciąż upadam dosięgając dna
To moje borderline


Rozpierdolona głowa, powiedz, jak kochać mnie
Ciągły pożar mówi, ż
Jak mam być sobą, jak nie wiem kim jestem, kurwa
Szpaku, rip scotty, podwórka
Pierdolony hałas robią, jak wbijamy zawsze
Bo dajemy, kurwa, prawdę, ja i wszystkie moje jaźnieNie umiem się zatrzymać i już ciągle, kurwa, tonę w morzu twych przelanych łez
Wiem, że to chore, czuję jak znikasz za szkłem
Mam dosyć już tej wódy, pixów, prochów i tych szmat
Bo ciągle, kurwa, tonę we wspomnieniach
Więc odpływam coraz częściej w inny świat
Sam, nie umiem już być sam
Nie znoszę ciszy, wciąż upadam dosięgając dna
To moje borderline

Translation in English of the Song
Borderline by Rip Scotty & Leeo

I just want to disappear sometimes, run away from the world
Because love is rotting in me, the first heat from years ago
Feel free, I want to feel free at last
Now I know that I can't look you straight in the face


I can't stop and I'm still fucking drowning in the sea of ​​your shed tears
I know it's sick, I feel you disappearing behind glass
I have Enough of this water, pixs, ashes and these rags
Because I'm still fucking drowning in memories
So I go more and more often into a different world
Alone, I can't be alone anymore
No I stand silence, I keep falling to the bottom
This is my borderline


Empty room again, city full of temptations
I see shit all around, these kids chase dreams and I keep disappearing after dark
Demons are dancing around
A glass full of ice
It pulls me in like you, like a fucked up movie
In which you played the main role and I won't get out of it
I'm still dreaming my peak I burn like a broken elevator
We are so close to cure every syndrome
I still move in a walrus passing pin code
I want something that will change me, take how? hug
I don't know anyone to whom I can tell everything
I hurt you so much being egoistic
Something without color I honestly see our future


I can't stop and still I'm fucking drowning in the sea of ​​your shed tears
I know it's sick, I can feel you disappearing behind the glass
I'm fed up with this water, pixs, ashes and these rags
Because I'm still fucking drowning in memories
So I float away more and more often into a different world
Alone, I can't be alone anymore
I hate silence, still falling down to the bottom
This is my borderline


Fucked up head, tell me how to love me
The constant fire says that
How am I supposed to be myself, if I don't know who I am fucking
Szpaku, rip scotty, backyards
They make fucking noise when we always drive in
Because we give the fucking truth, me and all my selvesI can't stop and still fucking I'm drowning in the sea of ​​your shed tears
I know it's sick, I can feel you disappearing behind the glass
I'm sick of this water, pixels, p rochs and these rags
Because I'm still fucking drowning in memories
So I'm drifting away more and more often into a different world
Alone, I can't be alone anymore
I can't stand silence, I'm still falling to the bottom
This is my borderline

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Borderline? We are happy!

CREDITS

The song "Borderline" was written by leeo (PL), Szpaku e rip scotty. The label is "GUGU Label". Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.