Mörkret Faller: Translations in English and Lyrics - Reyn

The Translation of Mörkret Faller - Reyn in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Mörkret Faller
by Reyn

På senare tid har det blivit mindre vi
Det har blivit mindre tid
Blivit van och leva vilt
Du vill ha mig där bredvid
Jag faller inuti
Jag måste jobba, vill ha hela industrin
Så jag är up in this shit, yeah
Jag är up in

Så vad gör du när mörkret faller
Jag frågar vad händer med oss när mörkret faller
Är du då som förr
Kan du ge mig din love
Har du tappat din trust
Är det inte som förr
Har du stängt din dörr
Eller är det på din rusch

Jag frågar dig vad gör du när mörkret faller
Jag frågar vad händer med oss när mörkret faller
Är du då som förr
Kan du ge mig din love
Har du tappat din trust
Är det inte som förr
Har du stängt din dörr
Eller är det på din rusch

Nu du börjar undra
Var vi 50 eller 100
Träffa' jag nån' där i början
Var vi äkta eller tvungna
Du trodde kärlek var heligt
Gudalikt, treenigt

Du sa bara att jag spelade
Antar att ingen är felfri
Passion, hitta skäl vid nån' tidpunkt här
Vägen är lång jag vill bli konstnär
Måste förstå det baby, måste förstå det beybäh

Jag frågar dig vad gör du när mörkret faller
Jag frågar vad händer med oss när mörkret faller
Är du då som förr
Kan du ge mig din love
Har du tappat din trust
Är det inte som förr
Har du stängt din dörr
Eller är det på din rusch

Livet som artist är inte för alla
Vad vet du om det
Det var du som tagga' när vi hade nåt' problem
Jag trodde du skulle stanna
Har du nu hittat nån' annan
Är det för
Jag är up in

Jag frågar dig vad gör du när mörkret faller
Jag frågar vad händer med oss när mörkret faller
Är du då som förr
Kan du ge mig din love
Har du tappat din trust
Är det inte som förr
Har du stängt din dörr
Eller är det på din rusch

Translation in English of the Song
Mörkret Faller by ReynIn recent times it has become less we
It has become less time
Become accustomed to and live wild
You want me there beside
I fall inside
I have to work, want to have the whole industry
So I'm up in this shit, yeah
I'm up in

Så what do you do when darkness falls
I ask what happens with us when darkness falls
Are you as in the past
Can you give me your love
If you have lost your trust
It is not like before
Have you closed your door
Or is it on your rusch

Jag ask you what do you do when darkness falls
I ask what happens with us when darkness falls
Are you as in the past
Can you give me your love
If you have lost your trust
It is not like before
Have you closed your door
Or is it on your rusch
yet you begin to wonder
We were 50 or 100
Hit' I am somebody' in the beginning
We were genuine or forced
You thought love was sacred
Godlike, treenigt
You just said that I played

Guess no one is flawless
Passion, find reason at some' time here
The road is long I want to be an artist
Need to understand it baby, need to understand the beybäh

Jag ask you what do you do when darkness falls
I ask what happens with us when darkness falls
Are you as in the past
Can you give me your love
If you have lost your trust
It is not like before
Have you closed your door
Or is it on your rusch

Livet as an artist is not for everyone
What do you know about it
It was you who tag' when we had some' problems
I thought you would stay
You have now found some' other
Is it for
I'm up in

Jag ask you what do you do when darkness falls
I ask what happens with us when darkness falls
Are you as in the past
Can you give me your love
If you have lost your trust
It is not like before
Have you closed your door
Or is it on your rusch

Latest Translations and Lyrics Added Reyn

The album contains the song Mörkret Faller of Reyn .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
157
translations of songs
Thank You!!