Pastorale: Translations in English and Lyrics - Ramses Shaffy

The Translation of Pastorale - Ramses Shaffy in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Pastorale - Ramses Shaffy in various languages.
The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right.
To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Pastorale
by Ramses Shaffy

Mijn hemel blauw met gouden harp
Mijn wolkentorens, ijskristallen
Kometen, manen en planeten, aah alles draait om mij
En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven
Boort mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde
En bij het water speelt een kind
En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach
'k Hou van je warmte op mijn gezicht
Ik hou van de koperen kleur van je licht
Ik geef je water in mijn hand
En schelpen uit het zoute zand
Ik heb je lief, zo lief
Ik scheur de rotsen met mijn stralen
Verhoog de meren in de dalen en
Onweersluchten doe ik vluchten, aah als de regen valt
Verberg je ogen in een hand
Voordat m'n glimlach ze verbrandt
M'n vuur, m'n liefde, mijn gouden ogen
't Is beter als je nog what wacht
Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan
De nacht is te koud, de maan te grijs
Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis
Daar wil ik zijn alleen met jou
En stralen in het hemelblauw

Ik heb je lief, zo lief
Als ik de aarde ga verwarmen
Laat ik haar leven in m'n armen
Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht
Maar soms ben ik als kolkend lood
Ik ben het leven en de dood
In vuur, in liefde, in alle tijden
M'n kind ik troost je, kijk omhoog
Vandaag span ik mijn regenboog
Die is alleen voor jou
Nee nooit sta ik een seconde stil
'k Wil liever branden neem me mee
Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil
Wanneer je vanavond gaat slapen in zee
Geen leven dat ik niet begon
En vliegen langs jouw hemelbaan
Je kunt niet houden van de zon
Ik wil niet meer bij jou vandaan
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lie

Translation in English of the Song
Pastorale by Ramses Shaffy

My sky blue with golden harp
My wolkentorens, ice
Comets, moons, and planets, the ah is all about for me
And the white wolkenpoort deep beneath the waves
Penetrates my fire, my love is in the earth,
And when the water is in a child's
And all of the shells that is going to shine when I smile
I Love the warmth on my face
I love the copper color of your light
I will give you water in my hand
And the shells from the salty sand
I love you, so sweet
I rip the rocks with my rays
To increase, the lakes, the valleys, and
Onweersluchten do I run, ah, if the rain falls down
Do not hide your eyes with a hand,
Prior to my smile, she's burnt
My fire, my love, my golden eyes
it Is better if you what to wait
For a little later in the night, and it seems to be in the cool of the moon
The night is cold the moon is grey
To contact me, do it for your hemelpaleis
I want to be alone with you
And the jets are in the sky blue

I love you, so sweet
If I were the earth is going to heat
I will let her live in my arms
The stars wove me in the distant, ah, the northern lights
But if I, as a swirling lead
I am the life and the death of
In heat, in love, in all of the time
My child, I comfort you, look it up
Today is the span that I have my rainbow
That is, it is the only one for you
No, no, never, I am for a second of silence
I'd rather burn take me with you
No man can have me, whenever I don't want to
Where are you, tonight, go to sleep at night in the sea
No, we did not start
And travel along to your hemelbaan
You can't keep them from the sun
I don't want to have more with you coming from
I love you, so sweet
I love you, so sweet
I love you, so sweet
I have your stuff

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Pastorale We are happy!

Latest Translations and Lyrics Added Ramses Shaffy

The album contains the song Pastorale of Ramses Shaffy .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Cherri Andrea640360
Until today you have improved
130
translations of songs
Thank You!!