Nie MiaŁaŚ Serca: Translations in English and Lyrics - Przyłu

The Translation of Nie MiaŁaŚ Serca - Przyłu in English and the original Lyrics of the Song
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Italian and Lyrics - Przyłu Italian
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in English and Lyrics - Przyłu English
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Spanish and Lyrics - Przyłu Spanish
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in French and Lyrics - Przyłu French
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in German and Lyrics - Przyłu German
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Portoguese and Lyrics - Przyłu Portoguese
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Russian and Lyrics - Przyłu Russian
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Dutch and Lyrics - Przyłu Dutch
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Swedish and Lyrics - Przyłu Swedish
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Norwegian and Lyrics - Przyłu Norwegian
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Danish and Lyrics - Przyłu Danish
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Hindi and Lyrics - Przyłu Hindi
Nie MiaŁaŚ Serca: Translation in Polish and Lyrics - Przyłu Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Nie MiaŁaŚ Serca - Przyłu in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Nie MiaŁaŚ Serca
by Przyłu

Ty nigdy nie miałaś serca, nie


Ty nigdy nie miałaś serca, nie
Tylko parę dobrych chwil, paręnaście pitych win
I dzwonienie po koleżkach, hej
Tylko parę dobrych min dobieranych do złej gry
Kiedy brakuje powietrza, hej
Ty nigdy nie miałaś serca, pytają gdzie mieszkasz
A ja niestety znam twój blok
I muszę malować pejzaż, blefując jak w pokerka
Oni spróbują znów za rok znowu cię zdobyć


Ja nie patrzę już za siebie, bo bym się wypierdolił
Moimi największymi zmartwieniami są moje ziomy
Moimi największymi nadziejami także są oni
I teraz patrz, patrz, mała, jak tańczę
Robiliśmy rzeczy, których nigdy nie wyjaśnię
Robiliśmy takie rzeczy, że kurwa naprawdę
Lepiej to przemilczę, może mnie nie znajdziesz
Teraz patrz, patrz, synek i nie wracaj
Mama mi mówiła, żebym uważał na kurwy, co nie mają zasad
Czasem w stronę mego domu leci raca
Staram się nie myśleć o tych czasach

Ty nigdy nie miałaś serca, nie
Tylko parę dobrych chwil, paręnaście pitych win
I dzwonienie po koleżkach, hej
Tylko parę dobrych min dobieranych do złej gry
Kiedy brakuje powietrza, hej

Ty nigdy nie miałaś serca, pytają gdzie mieszkasz
A ja niestety znam twój blok
I muszę malować pejzaż, blefując jak w pokerka
Oni spróbują znów za rok znowu cię zdobyć


Byłaś niedostępną suką, która wie o co chodzi
Na balkonie wyrzucasz kiepa, schodzisz na dół pogonić
I nie dziwię się chłopakom, że dali by się pokroić
Za jeden raz, moment lotu
Czy mi brak? Dajcie spokój
I musiałem wypierdolić i ochłonąć jak Karramba
Choćbym nawet chciał, to nie wiem, jak miałbym cię nazwać
Do chłopaków z moich bloków
Jak mignie ci na party gdzieś, pozdrów ją ode mnie
Tylko wśród uniesień, narkotyków i papierosów
Uważaj na portfel i serce


Ty nigdy nie miałaś serca, nie
Tylko parę dobrych chwil, paręnaście pitych win
I dzwonienie po koleżkach, hej
Tylko parę dobrych min dobieranych do złej gry
Kiedy brakuje powietrza, hej
Ty nigdy nie miałaś serca, pytają gdzie mieszkasz
A ja niestety znam twój blok
I muszę malować pejzaż, blefując jak w pokerka
Oni spróbują znów za rok

Translation in English of the Song
Nie MiaŁaŚ Serca by Przyłu

You never had a heart, no


You never had a heart, no
Just a few good moments, a dozen drunk wines
And calling your friends, hey
Only a few good faces matched to the wrong game
When there is no air, hey
You never had a heart, they ask where you live
And unfortunately I know your block
And I have to paint the landscape bluffing like poker
They will try to get you again next year


I don't look back anymore because I would get fucked up
My biggest worries are my homies
My greatest hopes are also them
And now watch look baby I dance
We did things that I will never explain
We did things that fucking really do
I'd better keep it quiet, maybe you won't find me
Now look, look, son and don't come back
My mother told me to watch out for whores who don't have rules
Sometimes a flare flies towards my house
I try not to think about these times

You never had s erca, no
Just a few good moments, a dozen drunk wines
And calling my friends, hey
Just a few good faces matched to a bad game

When there's no air, hey
You never had a heart, they ask where you live
And unfortunately I know your block
And I have to paint the landscape, bluffing like poker
They will try again next year to get you again


You were an inaccessible bitch who knows what's going on
On the balcony you throw a crap, you go downstairs chasing
And I'm not surprised by the guys that they let themselves be cut up
In one time , the moment of flight
Do I miss it? Come on
And I had to fuck off and cool down like Karramba
Even if I wanted to, I don't know what to call you
To the guys from my blocks
If you flash your party somewhere, say hello it from me
Only in the midst of elation, drugs and cigarettes
Watch your wallet and heart


You never had a heart, no
Just a few good moments , a dozen drunk wines
And calling my friends, hey
Just a few good faces matched to the wrong game
When there is no air, hey
You never had a heart, they ask where you live
And unfortunately I know your block
And I have to paint the landscape, bluffing like poker
They will try again next year

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Nie MiaŁaŚ Serca We are happy!

CREDITS

The song "Nie MiaŁaŚ Serca" was written by Przyu0142u. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Przyłu

Nie MiaŁaŚ Serca: Translations and Lyrics - Przyłu

Nie MiaŁaŚ Serca

We present you the lyrics and the translation of Nie MiaŁaŚ Serca, a news song created by Przyłu taken from the album 'HOMELESS BOY'

The album is composed by 11 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • HOMELESS BOY
  • LOT 2020

Other Albums of Przyłu

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like JUNIPER / TBA.

Latest Translations and Lyrics Added Przyłu

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!