Vhs: Translations in English and Lyrics - Pro8l3m

The Translation of Vhs - Pro8l3m in English and the original Lyrics of the Song
Vhs: Translation in Italian and Lyrics - Pro8l3m Italian
Vhs: Translation in English and Lyrics - Pro8l3m English
Vhs: Translation in Spanish and Lyrics - Pro8l3m Spanish
Vhs: Translation in French and Lyrics - Pro8l3m French
Vhs: Translation in German and Lyrics - Pro8l3m German
Vhs: Translation in Portoguese and Lyrics - Pro8l3m Portoguese
Vhs: Translation in Russian and Lyrics - Pro8l3m Russian
Vhs: Translation in Dutch and Lyrics - Pro8l3m Dutch
Vhs: Translation in Swedish and Lyrics - Pro8l3m Swedish
Vhs: Translation in Norwegian and Lyrics - Pro8l3m Norwegian
Vhs: Translation in Danish and Lyrics - Pro8l3m Danish
Vhs: Translation in Hindi and Lyrics - Pro8l3m Hindi
Vhs: Translation in Polish and Lyrics - Pro8l3m Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Vhs - Pro8l3m in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Vhs
by Pro8l3m

Jak się bawić, to chlać. Chcesz oryginał, to płać
W tym łóżku trójka, to max. Nie masz numeru? Daj fax
To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm
Kilka błę


To tercet, nie mam szkoły, ale mam coś więcej
Nie mam roboty, ale mam swą pensję
Nie mam ochoty, ale mam tendencję
By mówić: 'bardzo chętnie'
Gdy one dwie pytają, czy mam żonę mnie
O co jeszcze, chuj wie, po francusku raczej
Po polsku to może mniej
Dzwoni ziomek, chce wbijać się
Mówię: 'moment mordo, chyba nie'
Jednak gdyby jakimś cudem wbiegł
Spytałbym: 'na chuj żeś wszedł?'
Pędzę, dać mogliby tlen, sąsiad myśli, że ćwiczymy śpiew
Naćpane panny, pijany męt, jestem fajny po i fajny przed
Ja to przy nich prawie stary zgred już, ledwo łapię słaby dech
Na ścianie zdjęcie mojej ex
Nie mam gum, ale kondom i tak by pękł
Robiłem to jakbym pierwszy raz miał dziś dupę
Gadamy se, fuck, i, super i raczę się, leżąc na wznak, ich szlugiem
Głupio czuję gdy wyszły
Leżąc już samotnie paląc jointa w ciszy
Ej nie będą miały chyba tego za złe
Że nagrałem je na starą low quality?

Jak się bawić, to chlać. Chcesz oryginał, to płać
W tym łóżku trójka, to max. Nie masz numeru? Daj faks
To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm
Kilka błękitnych mam viagr, chwilka, zoom i mam kadr


Czyszczę Air Maxy, gdy dzwoni Galaxy, ej może to pilne coś?
Numer nieznany, po łyku metaxy mamroczę klasyczne: 'kto?'
'Jestem sama na zimnie i mam całą wille
Zaproszę też Sylwie, co?'
Niby miałem wyczyścić te znaczy tu ważną sprawinę
Ale wpadnę
Wbijam, one piją driny mleczne
I tak myślę, że to trochę z nimi bezsens
To nie szmiry przecież, to dziewczyny grzeczne
Ale robią jakieś swoje miny śmieszne
Więc otwieram by się przestać ślinić setkę
Zakładają jakieś maski jeszcze
Lecz rzucają we mnie swoje majtki wcześniej
Nie jestem głodny, lecz dają mi dropsa
Więc jem bez oporów go
Nie jestem pazerny, lecz jak mają nosa
To chcę, weź to zroluj, co?
Zwykle nie zdradzam, ale może zależeć też od nastroju to
Zwykle nie przesadzam, lecz może nie w tym pokoju
Bo miałem zakwasy, aż brałem przez tydzień nurofen
Pogubił się podczas obliczeń stoper
W pewnych momencie już mówię:
'Dziewczyny lecimy w ten weekend na hotel'
Głupio czuję się dopiero
Kiedy wracam cierpem, prawie już pod domem
Ej nie będą miały chyba tego za złe
Że nagrałem wszystko HD telefonem?

Jak się bawić, to chlać. Chcesz oryginał, to płać
W tym łóżku trójka, to max. Nie masz numeru? Daj faks
To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm
Kilka błękitnych mam viagr, chwilka, zoom i mam kad

Translation in English of the Song
Vhs by Pro8l3m

How to play is to drink. You want the original, then pay.
In this bed, three is max. You don't have a number? Give me a fax
It can take a few days, a few clean tapes
A few mistakes


It's a trio, I don't have school, but I have something more
No I have jobs, but I have my salary
I don't feel like it, but I have a tendency
To say: 'very happy'
When they ask if I have a wife for me
What else, dick knows, in French rather
In Polish, maybe less
My mate is calling, he wants to hammer in
I say: 'murder moment, probably not'
However, if by some miracle he ran up
I would ask: 'fuck you came in?'
I'm rushing, they could give oxygen, the neighbor thinks we're practicing singing
Stoned virgins, drunk mud, I'm cool and cool in front of them
almost old bastard now, I can barely catch my breath
On the wall a photo of my ex
I have no gums, but the condom would break anyway
I was doing it like I had an ass for the first time
We're talking se , fuck, and, great and I feel, lying on my back, their slug
I feel stupid when they left
Lying alone smoking a joint in silence
Hey they probably won't have it for bad
That I recorded them on the old low quality?

To party is to drink. You want the original, then pay.
In this bed, three is max. You don't have a number? Give me a fax
It may take a few days, a few clean tapes
A few blue viagr moms, wait a minute, zoom and I have a frame


I clean the Air Maxs when the Galaxy rings maybe it's an urgent thing?
Number unknown, after a sip of Metaxa I mumble classic: 'who?'
'I'm alone in the cold and I have a whole villa
I will also invite Sylwa, eh?'
Supposedly I had to clean these means an important thing
But I will drop by
I punch, they drink milk drinks
And I think it's a bit nonsense with them
They are not rubbish, it's polite girls
But they make some funny faces
So I open up to stop drooling a hundred
They put on some masks again
But they throw their panties at me earlier
I'm not hungry, but they give me drops
So I eat it without hesitation
I'm not greedy, but if they have a nose
I want that, take it roll it up, huh?
I don't usually cheat, but it may depend too on the mood
I usually do not exaggerate, but maybe not in this room
Because I had soreness until I took nurofen week
Lost while calculating the stopwatch
At some point I already say:
'Girls, we're going to the hotel this weekend'
I only feel stupid
When I come back suffering, almost there.
Hey, they won't blame it.
I recorded everything in HD with my phone?

How to have fun is to drink. You want the original, then pay.
In this bed, three is max. You don't have a number? Give me a fax
It may take a few days, a few clean tapes
A few blue viagr moms, wait a minute, zoom and I have a

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Vhs? We are happy!

CREDITS

The song "Vhs" was written by Oskar. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Pro8l3m

Vhs: Translations and Lyrics - Pro8l3m
PRO8L3M to skład tworzony przez MC Oskara i producenta / DJa STEEZ83 znanego szerszemu gronu słuchaczy choćby z projektu Niewidzialna Nerka czy występów z duetem Sokół i Marysia Star. Ich wydana w podziemiu EP-ka 'C30-C39' zyskała uznanie zarówno wśród słuchaczy jak i krytyków, przez wielu nazywana nawet największym objawieniem polskiego podziemia 2013 roku.

Vhs

Pro8l3m has published a new song entitled 'Vhs' taken from the album 'PRO8L3M' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Outro

Other Albums of Pro8l3m

We want to remind you some other old album preceeding this one: Art Brut 2 / Ground Zero Mixtape.

Latest Translations and Lyrics Added Pro8l3m

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week