Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation and Lyrics - Planet Anm

The Translation of Gdzie Wtedy Byłaś? - Planet Anm in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Gdzie Wtedy Byłaś? - Planet Anm in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Translation in English of the Song
Gdzie Wtedy Byłaś? by Planet Anm

Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Italian and Lyrics - Planet Anm Italian
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in English and Lyrics - Planet Anm English
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Spanish and Lyrics - Planet Anm Spanish
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in French and Lyrics - Planet Anm French
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in German and Lyrics - Planet Anm German
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Portoguese and Lyrics - Planet Anm Portoguese
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Russian and Lyrics - Planet Anm Russian
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Dutch and Lyrics - Planet Anm Dutch
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Swedish and Lyrics - Planet Anm Swedish
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Norwegian and Lyrics - Planet Anm Norwegian
Gdzie Wtedy Byłaś?: Translation in Danish and Lyrics - Planet Anm Danish
You are not here, you are not with me again, who are you with today?
We had a good time here together, doll, candles and wine, Xanax and autumn
When that bitch threw a tavor in my cup of tea
That's where you were then, huh?
Where were you then when I fell collected with this shit like a pig?
I always knew that you like to give yourself to others - I don't blame you
2 years ago you left me, I do not agree with the fate, the earth will overwhelm
Although I still have a quiet hope that you will come back and sing again as before
Despite the fact that you gave yourself to me, zeal, I will forget before the ash falls
Come on, let's zero this bottle again and let's look at the sky through the bottoms of the bottles
You know well that it looks beautiful and affects Gauguin syndrome. /> If the angels wanted to save me out of love for you, I would shoot them all
Now tell me where were you then, how were I looking for you for 2 years?
You writhed in someone else's bedding like viper, all happy that I didn't record anything
Now tell me who stopped you, who did you brew your morning coffee for?
Tell them your name - bitch for a hundred sheets

x2
You're gone again, sometimes I get up in the morning and smell your scent
But you're gone and I don't know where you are, are you going to come back?
You were here for a while at night, you don't get caught for a millisecond
You are left with ego, the specter of fulfillment, beats and Xanax


I know that you like me being naughty, it spoils women's hearts forever

When I hope for women and then it inhibits you like to look
I know you like it when I put on my buddies, you value me when I live like this
When I look out the window at the stars and look for you there, you value the most
And when I hold on to the frame and barely stand on your feet you don't want anyone
You don't want anyone but me, you want a dead legend that ends up underwater
I know you like when I get lost in myself, I'm close to the edge of the roof like a Ledger
You will be disappointed, baby as Ezio I safely climb the tower
Today you are not with me, when I keep control, you disappear
You prefer those who screw up stupidity or those who have aversion to life
We were fine miss, broken nights, wonderful music
Today you are gone, as water does not stand on the table and smoke does not come out of the incense
Nevertheless, where were you then, when the Planet was forced into a drawer
To whom you gave your power, who was putting as I was looking for you
Now tell me who stopped you, who did you brew your morning coffee for?
Tell them what your name is - bitch for a hundred sheets

You're gone again, sometimes I get up in the morning and smell your scent
But you're not there and I don't know where you are, are you going to come back?
At night you were here for a while, you don't get caught for a millisecond
After you are left me one specter of fulfillment, bits and xanax

Improve this translation

Due to lack of time and people, a lot of translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it is enough to make those who visit us understand the meaning of the song.
With your help, and that of other visitors, we can make this site a reference for song translations.
Would you like to contribute to the song Gdzie Wtedy Byłaś?? We are happy about it!

Audio and Video of Gdzie Wtedy Byłaś?
by Planet Anm

Lyrics of Gdzie Wtedy Byłaś?
by Planet Anm

Nie ma Cię obok, znowu nie ma Cię ze mną, z kim dzisiaj jesteś?
Dobrze nam było tu razem laleczko, świece i wino, Xanax i jesień
Gdy ta suka wrzuciła mi tavor do kubka z herbatą
To gdzie wtedy byłaś, co?
Gdzie wtedy byłaś, kiedy padłem zebrany tym gównem jak świnia?
Zawsze wiedziałem, że lubisz oddawać się innym - nie mam Ci za złe
2 lata temu ode mnie odeszłaś, nie godzę się z losem, to ziemia ogarnie
Chociaż mam jeszcze cichą nadzieje, że wrócisz i znów zaśpiewasz jak dawniej
Pomimo tego, że dałaś mi siebie, zapale, zapomnę nim popiół opadnie
Chodź wyzerujmy tą flaszkę raz jeszcze i spójrzmy na niebo przez denka butelek
Dobrze wiesz, ze wygląda przepięknie i wpływa jak nic na syndrom Gauguina
Oddałbym rękę za Ciebie, katował wątrobę krzycząc 'polewaj'
Gdyby anioły mnie chciały ratować z miłości do Ciebie bym wszystkie rozstrzelał
Teraz powiedz gdzie wtedy byłaś, jak całe 2 lata Cię suko szukałem?
W cudzej pościeli się wiłaś jak żmija, cała szczęśliwa że nic nie nagrałem
Teraz powiedz kto Cię zatrzymał, komu parzyłaś poranną kawę?
Powiedz im jak się nazywasz - suko od stu prześcieradeł

x2
Znowu Cię nie ma, czasem wstaje nad ranem i czuje twój zapach
Ale Cię nie ma i nie wiem gdzie jesteś, masz zamiar wracać?
W nocy tu byłaś na chwile, na milisekundę nie dajesz się złapać
Po tobie zostało mi ego, widmo spełnienia, bity i Xanax


Wiem że lubisz jak jestem niegrzeczny, kobiece serca psuje na zawsze
Kiedy robię nadzieje niewiastom, a później hamuje to lubisz popatrzeć
Wiem że lubisz jak kładę na kumpli, cenisz we mnie gdy żyje jak
Kiedy patrze przez okno na gwiazdy i szukam tam Ciebie to cenisz najbardziej
A gdy się trzymam futryny i ledwo stoję na nogach to nie chcesz nikogo
Nie chcesz nikogo poza mną, chcesz martwej legendy co kończy pod wodą
Wiem ze lubisz jak gubię się w sobie, mam blisko do krawędzi dachu jak Ledger
Rozczaruje Cię mała jak Ezio się wbijam bezpiecznie na wieżę
Dzisiaj nie ma Cię ze mną, w momencie gdy trzymam kontrole to znikasz
Wolisz takich co chrzanią głupoty lub takich co mają awersje do życia
Było nam dobrze panienko, noce zerwane, cudowna muzyka
Dziś Cię nie ma jak wóda nie stoi na stole, a dym nie wypływa z kadzidła
Mimo wszystko to gdzie wtedy byłaś, gdy siłą wciskano Planeta w szufladę
Komu oddałaś swą moc, kto stawiał jak ja Cię szukałem
Teraz powiedz kto Cię zatrzymał, komu parzyłaś poranną kawę?
Powiedz im jak się nazywasz - suko od stu prześcieradeł

Znowu Cię nie ma, czasem wstaje nad ranem i czuje twój zapach
Ale Cię nie ma i nie wiem gdzie jesteś, masz zamiar wracać?
W nocy tu byłaś na chwile, na milisekundę nie dajesz się złapać
Po tobie zostało mi jedno widmo spełnienia, bity i Xanax

CREDITS

The song "Gdzie Wtedy Byłaś?" was written by Planet ANM. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Gdzie Wtedy Byłaś?

Gdzie Wtedy Byłaś? is the new single from Planet Anm taken from the album 'Flashback'.

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Planet Anm

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week