Słoneczniki: Translations in English and Lyrics - P. Tropez

The Translation of Słoneczniki - P. Tropez in English and the original Lyrics of the Song
Słoneczniki: Translation in Italian and Lyrics - P. Tropez Italian
Słoneczniki: Translation in English and Lyrics - P. Tropez English
Słoneczniki: Translation in Spanish and Lyrics - P. Tropez Spanish
Słoneczniki: Translation in French and Lyrics - P. Tropez French
Słoneczniki: Translation in German and Lyrics - P. Tropez German
Słoneczniki: Translation in Portoguese and Lyrics - P. Tropez Portoguese
Słoneczniki: Translation in Russian and Lyrics - P. Tropez Russian
Słoneczniki: Translation in Dutch and Lyrics - P. Tropez Dutch
Słoneczniki: Translation in Swedish and Lyrics - P. Tropez Swedish
Słoneczniki: Translation in Norwegian and Lyrics - P. Tropez Norwegian
Słoneczniki: Translation in Danish and Lyrics - P. Tropez Danish
Słoneczniki: Translation in Hindi and Lyrics - P. Tropez Hindi
Słoneczniki: Translation in Polish and Lyrics - P. Tropez Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Słoneczniki - P. Tropez in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Słoneczniki
by P. Tropez

Palące słoneczniki rozkwitają
W ich blasku nurzę moje blade ciało
Ciągle mało
Poniżej kolan świat przykryty falą
Czuję w powietrzu jak się blanty palą palą palą

Palące słoneczniki rozkwitają mi na skórze
Leżę w dużej mierze dłużej już przykryty kurzem
Wszystkie troski zostawiłem w jakiejś stęchłej dziurze
Teraz myśli składam tylko w bukiet
Lilie białe róże
Jak widzę burzę wkładam oksy i przykrywam różem
Jak widzę dupę to patrzę czy nie ma dupy dużej
Może może spytam ją czy chce zostać tu dłużej
Obejrzymy zachód słońca przy chmurze
Grają nam emocji dreszcze
Zostań dłużej jeszcze
Nie uciekajmy przed deszczem
Tylko zostań dłużej jeszcze
Nieśmiałość chowam w kapturze
Po to żebyś została dłużej
Po to żebyś została dłużej
Dłużej jeszcze

Palące słoneczniki rozkwitają
W ich blasku nurzę moje blade ciało
Ciągle mało
Poniżej kolan świat przykryty falą
Czuję w powietrzu jak się blanty palą palą palą
Krople potu na skórze jak plamy na słońcu
Nasze wzroki wciąż cudze spotykają się w końcu

I w spirali tylu linii pokoleń matek i ojców
Dajmy topić się euforii
A entropii dajmy spokój
Stojąc z boku patrzysz
Na historię trajektorii lotu naszych twarzy
Parę słodkich scenariuszy dla drugoplanowych pokus
Na widoku tylko haszysz fale bryza i twój cichy głos

Zostań dłużej plaża lokum noc
Plaża lokum noc
Plaża lokum noc dłużej
Zostań dłużej plaża lokum noc
Plaża lokum noc
Plaża lokum noc dłużej
zostań dłużej
Plaża lokum noooooc
Dłużej jeszcze

Palące słoneczniki rozkwitają
W ich blasku nurzę moje blade ciało
Ciągle mało
Poniżej kolan świat przykryty falą
Czuję w powietrzu jak się blanty palą palą palą
Palące słoneczniki rozkwitają
W ich blasku nurzę moje blade ciało
Ciągle mało
Poniżej kolan świat przykryty falą
Czuję w powietrzu jak się blanty palą palą palą

Translation in English of the Song
Słoneczniki by P. Tropez

Burning sunflowers bloom
In their glow I plunge my pale body
Still little
Below my knees the world covered by the wave
I feel in the air how the blants are burning they are burning

Burning sunflowers bloom on my skin
I lie much longer already covered with dust
I left all my worries in some musty hole
Now I put my thoughts only in a bouquet
Lilies white roses
When I see the storm, I put oxy and cover it with pink
When I see my ass I look if she's not big
Maybe I will ask her if she wants to stay here longer
We will watch the sunset by the cloud
They play for us emotions shivering
Stay longer
Let's not run from the rain
Just stay longer
I hide my shyness in my hood
So that you stay longer
So that you stay longer
Even longer

Burning sunflowers are blooming
In their glow I plunge my pale body
Still little
Below my knees a world covered with a wave
I feel in the air like bluffs they burn they burn they burn
Drops of sweat on the skin like spots on the sun

Our eyesight still meets someone else's eyesight
And in the spiral of so many lines of generations of mothers and fathers
Let us drown in euphoria
Let's stop entropy
Standing aside you look
At the history of our faces' flight trajectories
A few sweet scenarios for secondary temptations
Only hashish waves in sight, breeze and your quiet voice

Stay longer beach apartment night
Beach apartment night longer
Beach apartment night longer
Stay longer beach apartment night
Beach apartment night
Beach apartment night longer
stay longer
Lokum noooooc beach
Even longer

Burning sunflowers are blooming
In their glow I plunge my pale body
Still little
Below the knees the world covered by the wave
I feel in the air the blants are burning they are burning they are burning
The burning sunflowers are blooming
In their glow I plunge my pale body
Still little
Below the knees the world covered with a wave
I feel in the air how the blants are burning, they are burning

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Słoneczniki We are happy!
Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!