En Stjerne Skinner I Natt: Translations in English and Lyrics - Oslo Gospel Choir

The Translation of En Stjerne Skinner I Natt - Oslo Gospel Choir in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of En Stjerne Skinner I Natt
by Oslo Gospel Choir

Nå er den hellige time
Vi står i stjerne skinn
Og hører klokkene kime
Nå ringes julen inn

Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
Nå er Guds himmel nær
Vår lange vanding er over
Stjernen har stanset her

Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldri helt forlatt

En stjerne skinner i natt

Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt

Se himmlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står rundt krybben og smiler
For vi er fremme nå

Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eie en gang
For dette barn har himmlen med
Og jorden fylles med sang

Translation in English of the Song
En Stjerne Skinner I Natt by Oslo Gospel ChoirNow is the holy hour
We are in the star leather
And hear the bells kime
Now called christmas

nEnglene sing loudly in the choir
Sing about peace on our earth
The world was never completely abandoned
A star shines in the night

En newborn love sleeping
Now God's heaven is near
Our long vanding is over
The star has stopped here

Englene sing loudly in the choir
Sing about peace on our earth
The world was never completely abandoned

A star shines in the night

nEnglene sing loudly in the choir
Sing about peace on our earth
The world was never completely abandoned
A star shines in the night

nSe himmlen located and rests
On the earth's yellow straw
We stand around the manger and smiles
For we are promoting now

Her we can dream about the peace
As we to own a time
For this child has himmlen with
And the earth is filled with song

Latest Translations and Lyrics Added Oslo Gospel Choir

Lys imot mørketida
The album Lys imot mørketida contains the song En Stjerne Skinner I Natt of Oslo Gospel Choir . This album was released on: 30/11/2010.
Are you interested in other translations of the songs on the album Lys imot mørketida ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Nordnorsk julesalme0/3
Kviskre ei bÿnn0/3
Det kimer nå til julefest0/3
En Stjerne Skinner I Natt0/3
Deilig er jorden0/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!