Nästan Ingenting: Translations in English and Lyrics - Mares

The Translation of Nästan Ingenting - Mares in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Nästan Ingenting
by Mares

Om du ställer mig mot väggen
Ska du se att jag går sönder
Jag är skärvor utav sanning
Som har formats om till lögner
Blott en skugga av nåt verkligt
På två ben som nu är sköra
Jag har inget att försvara
Men ett luftslott att förstöra

Så jag spelar mina händer
För att dölja allt jag känner
Alla köper mina roller
Alla utom jag

Nästan ingenting
Nästan ingen tid
Aldrig varit min
Aldrig någonsin
Jag har ingenting
Jag har ingenting kvar
Kvar att förlora

Reflektionen i min spegel
Är en främling för de flesta
Jag är lager utav filter
Utan nånting att berätta
Blott ett spel för galleriet
Tomma ord som tycks bli stora
Jag har inget att försvara
Men en mytbild att förlora

Så jag spelar mina händer
För att dölja allt jag känner
Alla köper mina roller
Alla utom jag

Nästan ingenting
Nästan ingen tid
Aldrig varit min
Aldrig någonsin
Jag har ingenting
Jag har ingenting kvar
Kvar att förlora
Allting drar omkring
Vet inte vad jag vill
Bara faller fritt
Aldrig varit min
Jag har ingenting
Jag har ingenting kvar
Kvar att förlora

Nästan ingenting
Nästan ingen tid
Aldrig varit min
Aldrig någonsin
Jag har ingenting
Jag har ingenting kvar
Kvar att förlora
Allting drar omkring
Vet inte vad jag vill
Bara faller fritt
Aldrig varit min
Jag har ingenting
Jag har ingenting kvar
Kvar att förlora

Så jag spelar mina händer
För att dölja allt jag känner
Alla köper mina roller
Alla utom jag

Translation in English of the Song
Nästan Ingenting by MaresIf you ask me, up against the wall
You'll see that I'm going broke
I am the shards of the truth
That has been about for the lies
Just a shadow of something real
The two legs of which are now brittle,
I've got nothing to defend
But it is a pie in the sky to destroy.

Så I was playing with my hands
In order to hide all that I feel
Everyone is buying my parts
Everyone, except for me.

Nästan nothing
In almost no time
Never been
Never, ever,
I've got nothing
I've got nothing left
Left to lose

Reflektionen in my mirror
Is a stranger to most of the
I am of the layers of the filter
Without something to tell you
But in a game of make-believe
The empty word, which seems to be a big
I've got nothing to defend
However, a mytbild to lose.

Så I was playing with my hands
In order to hide all that I feel
Everyone is buying my parts
Everyone, except for me.

Nästan nothing
In almost no time
Never been
Never, ever,
I've got nothing
I've got nothing left
Left to lose
All things drag around
Don't know what I want to
Just a free fall
Never been
I've got nothing
I've got nothing left
Left to lose

Nästan nothing
In almost no time
Never been
Never, ever,
I've got nothing
I've got nothing left
Left to lose
All things drag around
Don't know what I want to
Just a free fall
Never been
I've got nothing
I've got nothing left
Left to lose

Så I was playing with my hands
In order to hide all that I feel
Everyone is buying my parts
Everyone, except for me

Latest Translations and Lyrics Added Mares

Sunnanvind
The album Sunnanvind contains the song Nästan Ingenting of Mares . This album was released on: 15/03/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Sunnanvind ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Penseldrag0/3
Sunnanvind0/3
Vi har bara varandra0/3
Stråkorkester0/3
Sjutton0/3
Dansmusik0/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!