Neděle Večer: Translations in English and Lyrics - Maniak

The Translation of Neděle Večer - Maniak in English and the original Lyrics of the Song
Neděle Večer: Translation in Italian and Lyrics - Maniak Italian
Neděle Večer: Translation in English and Lyrics - Maniak English
Neděle Večer: Translation in Spanish and Lyrics - Maniak Spanish
Neděle Večer: Translation in French and Lyrics - Maniak French
Neděle Večer: Translation in German and Lyrics - Maniak German
Neděle Večer: Translation in Portoguese and Lyrics - Maniak Portoguese
Neděle Večer: Translation in Russian and Lyrics - Maniak Russian
Neděle Večer: Translation in Dutch and Lyrics - Maniak Dutch
Neděle Večer: Translation in Swedish and Lyrics - Maniak Swedish
Neděle Večer: Translation in Norwegian and Lyrics - Maniak Norwegian
Neděle Večer: Translation in Danish and Lyrics - Maniak Danish
Neděle Večer: Translation in Hindi and Lyrics - Maniak Hindi
Neděle Večer: Translation in Polish and Lyrics - Maniak Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Neděle Večer - Maniak in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Neděle Večer
by Maniak

Life is porno
Prcám na výbornou


Sedím, ve 2:24
Přemejšlim coby
Ceník internetovejch obchodů zlobí
Cedím nějaký slova do komplu, hobby
Není to žádný fake ani lobby

Привет, hello, ahoj
Salut, hallo, bongiorno
Life is porno, porno
Prcám na výbornou
Mý jméno ne Maniak od dob
Co si zavazuju tkaničky od bot
Kecy o životě zní jak bonmot
Sladkej jako bonbon
Na letišti mě zatkli s bombou
Co jsem zrovna napsal
Potom, co jsem bumbal Bombay
Vzpomínky si tahám jako Brumbál
Okay, točím prachy na HD
Občas jsou plachý
Tak jezdím MHD
Každej den je den D
Hledám bod G
Studuju svět
Od A až do Z
Žeru vitamín C
Snad nebude ve škole Fko
Snad nebude v pití Mko nebo Éčko
Už mě nudí péčko, zapínám Óčko
Klipy jsou tam béčko
Čumím jak tvrdý y
Proč ten klip má 100k?
Všechno jde nahoru, dolů
Jako U-rampa
Skaču přes překážky do L
Jako kůň, lampa
Zapnutá, na fotce ukazuju V
Jako Churchill, miluju mejdany
O to víc je pro mě zajímavej večer, chill
Jo, zase ještě bych měl něco
...nevadí, pusť tam refrén


Sedím, ve 2:24
Přemejšlim coby
Ceník internetovejch obchodů zlobí
Cedím nějaký slova do komplu, hobby
Není to žádný fake ani lobby

Mý jméno je Jiří, Jiří
Mířím, kám sám nevím
Vířím nad textama
Slyším muziku
Jsem inspirací jak upíři krk
Občas potřeba klid
Papuče a krb
Možná je to směšný
Zním jak blb
Včera jsem zas vyl jak vlk na měsíc
A chcu klid, aspoň na měsíc
Procházky v lese, listy
Otázky, nejsem jistý
Se zastavím, vedle mě
Zas ta výjimečná žena
Je to výtečná žena
Jak mý klíče, bez nich
Bych si zavřel dveře na dobro
Občas je ztratím, pak nemůžu jít dál
Dokaď se nenajdou, bro
Věř mi, já nemám kliku
Takže k otevření nestačí jen klika
Slušně ti vykám, kašlu na příkaz
Rap se lehčejc dělá než říká
Prořízlá huba, sorry mami za ty vulgarity
Klidně mi ubal, ale musím je občas říkat
Beaty končí dřív než dokončím myšlenku
Chci všechno jen zlepšit, ale chyby vidím
Až když mi opraví písemku
Sorry

Sedím, ve 2:24
Přemejšlim coby
Ceník internetovejch obchodů zlobí
Cedím nějaký slova do komplu, hobby
Není to žádný fake ani lobby

Translation in English of the Song
Neděle Večer by Maniak

Life is porno
I'm working great


I'm sitting at 2:24
Thinking like
Price list of online stores is angry
I give some words to complete, hobby
It's no fake or lobby

Hello, hello, hello
Hello, hello, bongiorno
Life is porno, porno
I'm working on excellent
My name is not Maniac since then
What do I wear shoelaces
Bullshit about life sounds like bonmot
Sweet as a candy
I was arrested at the airport with a bomb
What I just wrote
After I bumbal Bombay
I draw my memories like Dumbledore
Okay, I spin money on HD
Sometimes they're shy
So I ride public transport
Every day is day D
I'm looking for point G
I study the world
From A to Z
I eat vitamin C
Maybe there won't be Fko school
Maybe Mko or Éčko won't be drinking
I'm bored by the baby, I'm turning on Óčko
The clips are there béčko
I stare how hard y
Why does the clip have 100k?
Everything goes up, down
Like a U-ramp
I jump over obstacles into L
Like a horse, lamp
On, n and the photos show V
Like Churchill, I love parties
All the more interesting for me in the evening, chill
Yeah, I would still have something
... never mind, let the chorus in there


I'm sitting, at 2:24
Thinking like
Price list of online stores is angry
I give some words to the combo, hobby
It's no fake or lobby

My name is Jiří, Jiří
I'm heading, I don't know myself
I swirl over the lyrics
I hear music
I'm an inspiration like vampires neck
Sometimes needed peace
Slippers and fireplace
Maybe it's ridiculous
I sound like a fool
Yesterday I howled like a wolf to the moon
And I want peace, at least for the moon
Walking in the woods, leaves
Questions, I'm not sure
I'll stop next to me
The exceptional woman again
She is an excellent woman
Like my keys, without them
I would close the door for good
Sometimes I lose it, then I can't go on
Until they find it, bro
Trust me, I don't have a handle
So it's not enough to open a handle
I'll tell you politely, I'm coughing on the command
Rap is easier to do than it says
P roasted mushroom, sorry mom for the vulgarities
Feel free to wrap it for me, but I have to say them sometimes
Beaty ends before I finish the idea
I just want to improve everything, but I see mistakes
Only when I corrects the paper
Sorry

I'm sitting at 2:24
Thinking like
Price list of online stores is angry
I give some words to the set, hobby
It's no fake or lobby

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Neděle Večer? We are happy!

CREDITS

The song "Neděle Večer" was written by Maniak. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Maniak

Neděle Večer: Translations and Lyrics - Maniak

Neděle Večer

We present you the lyrics and the translation of Neděle Večer, a news song created by Maniak taken from the album 'Ach Ano Mixtape'

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Maniak

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week