Långsamt Farväl - 2010 Remastrad: Translations in English and Lyrics - Lisa Nilsson

The Translation of Långsamt Farväl - 2010 Remastrad - Lisa Nilsson in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Långsamt Farväl - 2010 Remastrad
by Lisa Nilsson

Jag önskar jag kunde säga att de är en fas vi går igenom
En storm vi måste orka rida ut
Och jag önskar jag kunde säga att vi klarar det tillsammans
Att allting kommer ordna sig till slut
Men hur säger man till nån att här tar vägen slut
Och hur säger man till nån att hjärtat längtar ut

Ref:
Jag kan inte ljuga för dig, du känner mig alltför väl
Om du ser mig i ögonen så säger dom
Att vi kan bara vara dom vi är
Så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det
Så är det bara ett långsamt farväl
Här är din drottning utan krona
Likgiltig och trött
En sorglig figur, som du aldrig riktigt mött
Och när jag ser mig över axeln på åren som bara gick
Ser jag allt som gick förlorat men också allting som vi fick
Och vad säger man till nån som vill börja om igen

Då det redan är försent, då man redan är på väg

Jag tvår mina händer i kärlekens namn
Du kan vinna allt, du förlorar ibland
Men vägen som vi färdas på, den leder
Den leder ingenstans
Jag kan inte ljuga för dig, du känner mig alltför väl
Om du ser mig i ögonen
För vi kan bara vara dom vi är
Så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det
Så är det bara ett långsamt farväl
( Känner mig alltför väl
Se mig i ögonen )
För vi kan bara vara de vi är
Så ge mig inga själ, för vad vi än kallar det
Så är det bara ett långsamt farväl

Translation in English of the Song
Långsamt Farväl - 2010 Remastrad by Lisa NilssonI wish I could say that they are a phase we go through
A storm we have to ride out
And I wish I could say that we can do it together
That everything will sort itself out eventually
But how do you say to somebody that it takes the road end
And how do you say to someone that the heart longs

Ref:
I can't lie to you, you know me too well
If you look me in the eyes so they say
We can only be the judgment we are
So give me no reasons, what we call it
So is it just a slow farewell
Here is your queen without a crown
Indifferent and tired
A sad figure, who you never really met
And when I look over my shoulder at the years that just went
I see all that was lost, but also everything that we got
And what do you say to someone who wants to start all over again

Then it is already too late, then you are already on the way

I wash my hands in the name of love
You can win everything, you lose sometimes
But the road that we travel on, the leading
It leads nowhere
I can't lie to you, you know me too well
If you look me in the eyes
For we can only be the judgment we are
So give me no reasons, what we call it
So is it just a slow farewell
( Know me too well
Look me in the eyes )
For we can only be who we are
So give me no soul, for what we call it
So is it just a slow farewell

Latest Translations and Lyrics Added Lisa Nilsson

The album contains the song Långsamt Farväl - 2010 Remastrad of Lisa Nilsson .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
142
translations of songs
Thank You!!