Elegi - Single Version: Translations in English and Lyrics - Lars Winnerbäck

The Translation of Elegi - Single Version - Lars Winnerbäck in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Elegi - Single Version - Lars Winnerbäck in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Elegi - Single Version
by Lars Winnerbäck

Du ser andra halvan av solen när den sjunker i väst
Jag sitter ensam här och undrar var vi hamnar härnäst
Med dig på andra sidan jorden får jag tid till ingenting
Medan natten fäller blå, kalla skuggor häromkring
Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig säga nej
Och vad du anförtror åt mig, ska jag anförtro åt dig
En storm på väg i natt, rannsaka och bekänn
Guds son ska komma nerstigen från himmelen igen
Du ska stå naken framför sanningen och jordens alla kval
Han ska pröva din styrka, han ska testa din moral
Vi står tysta framför skälet, där sommaren tar slut
Som tonårsbarn på hemväg efter gårdagens debut
Nu skulle inget bli som förr, vi var i en annan division
Vi kunde höra höstens mörka vatten brusa under bron
Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig säga nej
Och vad du anförtror åt mig, ska jag anförtro åt dig
Och alldeles nyss fick jag lyssna till ditt skratt

Och du berätta' att du saknar mig i natt, det gör jag med
Det är så tyst nerifrån gatan som det aldrig annars är
Det är som om natten här har sett allting och stilla sjunger med
En elegi för alla sorger den där hösten handla om
För en mor som sjukna in, för ett barn som aldrig kom
För skuggan över gårn där aldrig solen lyste in
För en ork som inte fanns, du sakna min, jag sakna din
För en tystnad mellan väggarna som skar genom cement
Två ögonpar i tomhet från september till advent
För en man som gick till jobbet som om inget hade hänt
För en kvinna som sa 'allting är förstört, allt är bränt'
En elegi för alla vägar som vi inte vandrat än
För en tid som bara går och aldrig kommer igen
Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig säga nej
Och vad du anförtror åt mig, ska jag anförtro åt dig

Translation in English of the Song
Elegi - Single Version by Lars Winnerbäck

As you can see, the second half of the sun sinking in the west
I'm sitting here alone and I wonder where we'll go next
You on the other side of the world, I don't have time for anything
While the night fell blue, the cold, the shadows around here
We can do just about anything, and we would never say 'no'
And for what you entrust to me, and I will entrust to you the
A storm is on its way in the night, a bit of soul-searching, and make confession to
The son of god, shall descend from the heavens once again
You are going to be naked in front of the truth of the matter and of the earth, in all the pangs of
He will test your strength, he is going to test your morals
We stand in silence in front of the point, which in the summer runs out
As teenagers on the way back from yesterday's debut
Now, that would not be, as in the past, we were in a different league
We can see the autumn dark, the waters roar beneath the bridge
We can do just about anything, and we would never say 'no'
And for what you entrust to me, and I will entrust to you the
And just now, I got to listen to your laughter

And you can't remember that, you'll miss me in the night, I wish I had
It is so quiet down the road, it never is
It's as if the night have seen everything, and quietly sings to
An elegy for all the sorrows of it, which fall to be about
For a mother who is sjukna, for a child that never was born
For the shadow of the gårn, where the sun never shined
In order for a will that is not there, you miss me, I miss your
For a silence between the walls, that cut through cement
Two pair of eyes in emptiness from september to advent
For a man who went to work as if nothing had happened
A woman who said, 'everything's ruined, everything's burnt.'
An elegy for all the paths we have walked, than in the
For a period of time that just pass by and never come again
We can do just about anything, and we would never say 'no'
And for what you entrust to me, and I will entrust to you the

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Elegi - Single Version We are happy!

Lars Winnerbäck

Elegi - Single Version: Translations and Lyrics - Lars Winnerbäck

Elegi - Single Version

Elegi - Single Version is the new single from Lars Winnerbäck taken from the album ''.

Other Albums of Lars Winnerbäck

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Granit och morän / Daugava / Eldtuppen.

Latest Translations and Lyrics Added Lars Winnerbäck

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
145
translations of songs
Thank You!!