Utkast Till Ett Brev: Translations in English and Lyrics - Lars Winnerbäck

The Translation of Utkast Till Ett Brev - Lars Winnerbäck in English and the original Lyrics of the Song
Utkast Till Ett Brev: Translation in Italian and Lyrics - Lars Winnerbäck Italian
Utkast Till Ett Brev: Translation in English and Lyrics - Lars Winnerbäck English
Utkast Till Ett Brev: Translation in Spanish and Lyrics - Lars Winnerbäck Spanish
Utkast Till Ett Brev: Translation in French and Lyrics - Lars Winnerbäck French
Utkast Till Ett Brev: Translation in German and Lyrics - Lars Winnerbäck German
Utkast Till Ett Brev: Translation in Portoguese and Lyrics - Lars Winnerbäck Portoguese
Utkast Till Ett Brev: Translation in Russian and Lyrics - Lars Winnerbäck Russian
Utkast Till Ett Brev: Translation in Dutch and Lyrics - Lars Winnerbäck Dutch
Utkast Till Ett Brev: Translation in Swedish and Lyrics - Lars Winnerbäck Swedish
Utkast Till Ett Brev: Translation in Norwegian and Lyrics - Lars Winnerbäck Norwegian
Utkast Till Ett Brev: Translation in Danish and Lyrics - Lars Winnerbäck Danish
Utkast Till Ett Brev: Translation in Hindi and Lyrics - Lars Winnerbäck Hindi
Utkast Till Ett Brev: Translation in Polish and Lyrics - Lars Winnerbäck Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Utkast Till Ett Brev - Lars Winnerbäck in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Utkast Till Ett Brev
by Lars Winnerbäck

Nu när du har sagt hur du tänker
Var det inte speciellt intressant
Vill jag skicka några rader från tippen
Från högkvarteret Greta Garbo
Jag hör en kräftskiva nere från gatan
Och silltrutar uppe från taken
Ibland längtar jag ut i Europa
Men jag reser inte ensam igen


Har jag sagt att jag ska flytta till hösten?
Trehundra meter åt öster
Jag ska sitta på balkongen när kvällen kommer
Och spökskriva dikter åt kungen
Och jag ska öppnas som ett tvårumshotell
Där du kan komma och gå som du vill
Och kan jag så slänger jag bort allt jag har
Och bara sparar en fast telefon


Ingen ska se mig gå ner mig, jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så

Människor som håller sig i tiden
Lämnar ingen dröm bara drömd
Vi har ingenting här att predika
Och vi jagas ända in i sömnen
Jag ska måla med gouache och akryl
Den tavla som jag alltid har tänkt mig
Ett svar på alla tänkbara frågor
Sen ska jag hänga den över din sängSa jag att jag har min förtröstan
I Jesus och den Helige Anden?
Jag läser böcker som jag borde ha läst
Och jag lyssnar mest på Jimmie Rodgers
Och jag skiter i att svara när det ringer
Det är ett väldigt långsamt sätt att bli ensam
Jag retirerar och är snart tillbaka
På gatan där jag lärde mig gå


Ingen ska se mig gå ner mig, jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så

Och jag ska hitta dig igen längs med vägen
Innan jag har fyllt mina fyrtio
Jag gör plats på min nya balkong
Om du vill odla din Hungarian Hot Wax
Och när jag möter ensamheten i trappan
Ska jag klä den i byxor och skor
Jag ska ringa mina vänner igen
Och vara nykter nästan varje kväll


Ingen ska se mig gå ner mig, jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så

Translation in English of the Song
Utkast Till Ett Brev by Lars Winnerbäck

Now that you have said how you think
Was it not particularly interesting
I want to send a few lines from the tip
From the headquarters Greta Garbo
I hear a lobster disc down from the street
And herring squirrels up from the roofs
Sometimes I long for Europe
But I do not travel alone again


Have I said that I will move in the autumn?
Three hundred meters to the east
I will sit on the balcony when the evening comes
And ghostly write poems for the king
And I will open like a two-room hotel
Where you can come and go as you want
And can I then I throw away everything I have
And just save a landline


No one should see me go down me, I will come back
No boating boat bounces here
A wingbeat makes the air shake
No one should see me go down me, never see me so

People who stay in time
Leaves no dream just dreamed
We have nothing here to preach
And we are chased right into sleep
I will paint with gouache o ch acrylic
The painting I have always imagined
An answer to every conceivable question
Then I will hang it over your bed


I said that I have my trust
In Jesus and the Holy Spirit?
I read books that I should have read
And I mostly listen to Jimmie Rodgers
And I shit in answering when it rings
It's a very slow way to be alone
I retire and will be back soon
On the street where I learned to walk


No one should see me go down me, I will come back
Here no stray boat bounces
A wingbeat makes the air shake
No one should see me go down me, never see me so

And I'll find you again along the way
Before I turn forty
I make room on my new balcony
If you want to grow your Hungarian Hot Wax
And when I meet the loneliness on the stairs
Should I dress it in pants and shoes
I will call my friends again
And be sober almost every night


None will see me go down me, I will come back
Here no stray boat bounces
A wingbeat makes the air shake
No one should see me go down me, never see me so

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Utkast Till Ett Brev? We are happy!

CREDITS

The song "Utkast Till Ett Brev" was written by Lars Winnerbu00e4ck. The label is "Universal Music Group". If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Lars Winnerbäck

Utkast Till Ett Brev: Translations and Lyrics - Lars Winnerbäck

Utkast Till Ett Brev

Lars Winnerbäck has published a new song entitled 'Utkast Till Ett Brev' taken from the album 'Hosianna' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 9 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Lars Winnerbäck

We want to remind you some other old album preceeding this one: Granit och morän / Daugava / Eldtuppen / Singel / Rusningstrafik / Med solen i ögonen / Kom / Dans med svåra steg.

Latest Translations and Lyrics Added Lars Winnerbäck

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week