Lady Pank 2: Translations in English and Lyrics - Kubańczyk

The Translation of Lady Pank 2 - Kubańczyk in English and the original Lyrics of the Song
Lady Pank 2: Translation in Italian and Lyrics - Kubańczyk Italian
Lady Pank 2: Translation in English and Lyrics - Kubańczyk English
Lady Pank 2: Translation in Spanish and Lyrics - Kubańczyk Spanish
Lady Pank 2: Translation in French and Lyrics - Kubańczyk French
Lady Pank 2: Translation in German and Lyrics - Kubańczyk German
Lady Pank 2: Translation in Portoguese and Lyrics - Kubańczyk Portoguese
Lady Pank 2: Translation in Russian and Lyrics - Kubańczyk Russian
Lady Pank 2: Translation in Dutch and Lyrics - Kubańczyk Dutch
Lady Pank 2: Translation in Swedish and Lyrics - Kubańczyk Swedish
Lady Pank 2: Translation in Norwegian and Lyrics - Kubańczyk Norwegian
Lady Pank 2: Translation in Danish and Lyrics - Kubańczyk Danish
Lady Pank 2: Translation in Hindi and Lyrics - Kubańczyk Hindi
Lady Pank 2: Translation in Polish and Lyrics - Kubańczyk Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Lady Pank 2 - Kubańczyk in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Lady Pank 2
by Kubańczyk

Dobra
Dobra


Siemano mordki, tu Kubańczyk
Chłopaczek, co z fanami mógł niejedną noc przetańczyć
Teraz już rzadziej byczku wjeżdża tu jakiś melanżyk
Co mam tłumaczyć? Się dorasta, się zmieniają plany
Największe rozrabiaki to odnoszą dzisiaj sukces
Głowa, milion przemyśleń, nie zapiszę, to nie usnę
Rzadziej tagi na murach, no i breakdance na kartonach
Wciąż zmienia się kultura, zawsze respekt, stara szkoła
Jadę furą przez miasto, obok jakiś ziomal
Na skrzyżowaniu krzyczy „Kubuś, płytka już kupiona!”
Ostatnio miał być areszt, psy zawzięte są w Stargardzie
Kiedyś nie było środków, teraz grzyb na bankomacie
Tyle w temacie
Jak pytają o temat, no to nie wiesz skąd go macie
Jak pytają o temat, to za wolno uciekacie
Lepiej by nie pytali, chyba wariaty kumacie, ej


Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit
Jak wychodziło „Lady Pank” to wisiałem kwit
Musiało minąć kilka lat by na prostej być
To mój american dream, american dream
Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit
Jak wychodziło „Lady Pank” to wisiałem kwit
Musiało minąć kilka lat by na prostej być
To mój american dream, american dream

Pierwsza zasada: tu zawsze się pomaga
Jak brat ma urodziny, to wysyłam mu z tysiaka
Jak koleżka ma problem, no to leci już gromada
A jak chcesz dobry bimber, to w piwnicy u sąsiada
Od małolata każdy tutaj rymy składa

Dziewięćdziesiąt BPM-ów, na freestyle'u leci bragga
Skład się nic zmienia, a mijają tu kolejne lata
Czarna Beta mija bloki, na głośnikach leci Chada
Ej, jadę z Olą sobie Audi, jadę z ziomkiem sobie, Mietkiem
Mamy w trzy sekundy setkę i kierunek na Środmieście
Eh, te lata piękne
Przypominają mi się tutaj w każdym wersie
To pierwsze studio, tutoriale miksu z gazet
Ciężko było na telefon zgrywać WAV-y przez ich wagę
Miałem nie mieć w tej muzyce dużo tu do powiedzenia
Hehe, pierdolę twoje na rap zezwolenia


Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit
Jak wychodziło „Lady Pank” to wisiałem kwit
Musiało minąć kilka lat by na prostej być
To mój american dream, american dream
Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit
Jak wychodziło „Lady Pank” to wisiałem kwit
Musiało minąć kilka lat by na prostej być
To mój american dream, american dream

Ja siedziałem w aucie sam, w radiu grało Lady Pank
Gdzieś na polu paląc gram, w nocy spadających gwiazd
Rozkminiałem cały świat, priorytety zmienił czas
Hajs przynosił dobry grass, Betą przemierzałem świat
Ja siedziałem w aucie sam, w radiu grało Lady Pank
Gdzieś na polu paląc gram, w nocy spadających gwiazd
Rozkminiałem cały świat, priorytety zmienił czas
Hajs przynosił dobry grass, Betą przemierzałem świat


Yeah

Translation in English of the Song
Lady Pank 2 by Kubańczyk

Okay
Okay


Siemano mordki, this is a Cuban boy
A boy who could dance with fans more than one night
Now a melange comes here less often as a bull
What should I translate? Grows up, plans change
The biggest troublemakers are successful today
Head, a million thoughts, I will not write down, I will not fall asleep
Less often tags on walls, and breakdance on cardboard boxes
Still culture changes, always respect, old school
I'm driving a cart through the city, next to a homie
At the intersection shouts 'Kubuś, the tile has already been bought!'
Recently there was supposed to be arrest, dogs are fierce in Stargard
There used to be no funds, now a mushroom on the ATM
So much for the topic
When they ask about the topic, you don't know where you got it from
When they ask about the topic, you run away too slowly
Better not to ask, probably crazy kumacie, hey


I was sitting in the car alone and wrote a hit
When 'Lady Pank' came out, I had the receipt.
Several years had to pass to be on the straight line
This is my american dream, american dream
I was sitting in the car alone and writing a hit
How 'Lady Pank' came out, I had a receipt.
A few years had to pass to be on the straight line
This is my American dream, American dream

The first rule: here you always help. When my brother has a birthday, I send him a thousand.
When a friend has a problem, then a bunch is on the move
And if you want good moonshine, then in your neighbor's basement
Everyone here rhymes here

Ninety BPMs, bragga on freestyle
The composition does not change, and here you pass ejne years
Black Beta is passing the blocks, Chada is playing on the loudspeakers
Hey, I'm going with Ola, I'm going with my compatriot, Mietek
We have a hundred in three seconds and the direction to the Center
Eh, those beautiful years
I am reminded here in every verse
This is the first studio, newspaper mix tutorials
It was hard to rip WAVs on the phone by their weight
I was not supposed to have there is a lot to say in this music
Hehe, fuck your rap permissions


I was sitting in the car alone and writing a hit
When 'Lady Pank' came out, I hung a receipt
A few years had to pass to be straight
This is my american dream, american dream
I sat in the car alone and wrote a hit
When 'Lady Pank' came out, I hung the receipt
Several years had to pass to be on the straight
This is my american dream, american dream

I was sitting in the car alone, Lady Pank was playing on the radio
Somewhere in the field, I'm smoking , in the night of shooting stars
I missed the whole world, priorities changed time
H ajs brought good grass, Beta I traveled the world
I was sitting in the car alone, Lady Pank was playing on the radio
Somewhere in the field, I play smoking, at night of falling stars
I dismissed the whole world, priorities changed time
Hajs brought good grass, Beta I traveled the world


Yeah

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Lady Pank 2 We are happy!

CREDITS

The song "Lady Pank 2" was written by Kubau0144czyk. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Kubańczyk

Lady Pank 2: Translations and Lyrics - Kubańczyk
Cuban, or rather Jakub Flas. He was born on May 14, 1995 in Szczecin. Cuba's adventure with music began several years ago. He is the musical director, vocalist and instrumentalist. Pawbeats - a Polish music producer infected him with his love of hip-hop.

Lady Pank 2

Kubańczyk has published a new song entitled 'Lady Pank 2' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Other Albums of Kubańczyk

We want to remind you some other old album preceeding this one: Cały ja / Dzień po dniu.

Latest Translations and Lyrics Added Kubańczyk

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!