Intro : Translations in English and Lyrics - Kingsize

The Translation of Intro - Kingsize in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Intro
by Kingsize

Songtekst van Kingsize - Intro

Soms ben je niks en af en toe word je op handen gedragen
Ik ben veranderd, maar dat is normaal, het zijn andere dagen
Ik heb laatst m'n tante begraven, ze werd door de kanker verslagen
M'n hart die is koud, maar weinig raakt me als mama d'r tranen
Ze zegt me 'je lijkt op je vader', ze zegt me 'je lijkt op je vader'
Maar dat compliment dat is te groot, ik ben een product van de goot
Die appel viel ver van de boom als je mij vraagt
Ik had een rare life, drugs en chaos de leidraad
Ik zag de raarste shit gebeuren in die zijstraat
Ik rook Sympathy, maar heb geen sympathy en ook geen empathy
Wie had dat ooit van mij?
Ik praat met Gaddo voor het slapengaan en vraag 'm elke avond 'gaat het ooit voorbij?'
Als je naar school gaat doe je best en als je in de streets bent beste hou je hoofd erbij
In de buurt zo wit als Oostenrijk en iedereen die haat de overheid
Kleine broertje wordt een advocaat, ik zeg 'm 'beste word je never nooit net als mij'
Ik ben een domme jongen sinds een kleine jongen
Ik zocht de kleine sommen bij de overblijf
Shit ik doe dit als sinds open mic, sinds ik meedeed aan de grote prijs
Sinds ik niks had, in die shit zat, maar die dikzak wordt een groot bedrijf
Vraag die shit maar aan de KvK, nieuw hoofdstuk, nieuwe pagina's
Keur een bitch net als de APK, zoek vermogen geen PK's
Gas die waggie net JK, geen ribba maar ik race raar
Zoek een een mil in onder 2 jaar, zoek een T'tje dit kwartaal
Al die rappers Willie dat is Wartaal
Ik zou wreed passen in een E-klasse, moet niet raar kijken als ik dat haal

Ik zou wreed passen in een G-klasse en ik neem stappen tot ik dat haal
Rare pullup in die CLS, ik heb die shit verdiend na al deze stress

Lang leve de koning
Lang leve de koning
Lang leve de koning

En als ik miljoenen pak maak ik van elke dag Moederdag
Ik heb die voer voor je hoedenplank
Money die maakt van een slechte een goede dag
En ik ben relaxed geworden maar breng me niet terug naar de tijd dat ik woede had
De money is flex geworden, dus breng me niet terug naar de tijd dat ik poeder bracht
Want soms denk ik terug aan die tijd, maar van niks heb ik spijt
Want dat maakte me wie ik nu ben, ik ben trots op wat ik heb bereikt
Ik heb misschien te veel schijt, misschien komt dat door geld
Ik heb zoveel te danken aan Mo, wat ik niet dank aan Mo dat dank ik aan mezelf

Lang leve de koning
Lang leve de koning
Lang leve de koning

Dit is die loyaliteit, dit is dubbel W voor life
Dit is de King tot de size, dit is die 4 en die 5
Dit is die 4 en die 5, dit is dubbel W voor life
Ze zeggen niets is wat het lijkt, maar dit is geboren uit strijd

Translation in English of the Song
Intro by KingsizeLyrics to King Intro.

Soms if you want, and sometimes you will be handed
I have changed it, but that's normal, it's another day
I've got the last of my aunt's burial, and she was in the cancer treatment reports
My heart is cold, but not much gets to me, as a mom there has tears
She says to me, 'you're like your father,' she said to me 'you are like your father,'
But that's a compliment, that's great, I'm a product of the gutter
The apple fell far from the tree, if you ask me
I have had a horrible life of drugs and chaos, to the guide
I just saw the craziest shit to happen to that side
I smoke the Sympathy, but I have no sympathy, and no empathy
Who would ever want me to do?
I don Gaddo before you go to bed, and ask him each and every night, ' is it ever over?'
If you go to school, do your best, and if you're in the streets are the best to keep a level head
In the area of white as in Austria, and everyone else who hates the government
Little brother is an attorney, and I say, ' my best to you I will never be just like me.'
I am a silly boy, but since a little kid
I have tried a small amount on the overblijf
Shit, I've been doing this for an open mic, ever since I took part in the grand prix
Since I'm not in the shit, he was that fat man is a great company
Question is, who is the shit, but the Chamber of commerce, a new chapter, a new page
Variety of a little as is the MOT, looking for power, no power
Gas waggie just a MALE, not a ribba but I have a race of weird
Look for one in a million in under 2 years of age, looking for a T-sheet for this quarter
All the artists at this point, that is, it is Gibberish
I would be cruel to fit in an E class, it should not be strange to see if I can get that

I would be cruel to fit in a G-class, and I'm taking the steps I would take
The weird pullup, in that CLEAR, I've got that shit you earned it after all the stress.

Lang, god save the king
Long live the king
Long live the king.

and if I will millions of the extract I take every day is Mother's day
I do it for your parcel shelf
The Money, which makes it a bad and a good day
I'm in a relaxed way, but bring me back to the days when I was the anger was
The money is in the flex, so please bring me back to the days when I powder brought to
Sometimes, I think back to those days, but nothing I regret
Because of that, it made me who I am today, and I'm proud of what I've been able to accomplish
I think I might be a lot of shit, maybe it is because of the money
I've got so much to give thanks at the Mo, which I do not thank you, Mo, that I owe it to myself

nLang, god save the king
Long live the king
Long live the king.

this is loyalty this is a duplicate of W, for life,
This is the King of up to the size of this is 4 and 5
This is a 4 and a 5, this is a duplicate of W, for life,
They say nothing is quite what it seems, but it is born out of struggle

Latest Translations and Lyrics Added Kingsize

Lang Leve De Koning
The album Lang Leve De Koning contains the song Intro of Kingsize . This album was released on: 26/04/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Lang Leve De Koning ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Intro 0/3
Alles Gewicht0/3
Flex 0/3
Beef0/3
Tot Het Klopt0/3
Weg 0/3
Haat Me0/3
Ben Niet Barkie 0/3
Applejuice 0/3
Sinds Een Youngin 0/3
Vloek Van De Randstad 0/3
Rare Wereld 0/3
Hoofd Zo Heet0/3
Haze In The Rain0/3
Kilometers0/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!