Drama: Translations in English and Lyrics - Kevin

The Translation of Drama - Kevin in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Drama
by Kevin

Songtekst van Kevin – 'Drama' ft. Sevn Alias

Ramiks, bitch

Ze zegt me, 'Kom je spullen halen, halen
Of ik gooi ze naar buiten, ey
Ik heb m'n bed verschoond, ga naar al je ho's
Wil je niet meer ruiken, ey
En nee, ik hoef geen stuiver, stuiver meer van jou
Dat heb ik liever niet, ey'
Je eindigt toch wel in m'n armen, armen
En de rest is geschiedenis

Nou waarom doe je zo?
Jij zegt altijd dingen die je toch niet meent
En als je er nu wel zo over denkt, dan laat me
Ik doe niet meer mee met deze film en zo, is drama
Ey, e-ey

Ik kijk, ze kijken, en blijven kijken
Alle whiteboys willen op me lijken
Onderweg naar Amsterdam, ik rij bij Leiden
Waar is m'n lighter, ik heb voor dit alles moeten strijden
Blijf zeiken, ik blijf zeiken
Tot ik dingen straks ga doen die me gaan spijten
Ik ben de laatste tijd alleen op goeie vibes
Ik doe focus op mezelf en negativiteit ontwijken
En of we dalijk daar komen moet nog blijken
Ik ga je niet meer drukken op de feiten
De bom stond op ontploffen al een tijdje
En voor de drama is begonnen ben ik pleite
Gone met de wind, trap naar de winst
Tunnelvisie, ik ben niet meer te bereiken
Ey, alles leek op love in het begin
Maar nu pak je voor me in, het doet met denken aan het einde

Ze zegt me, 'Kom je spullen halen, halen
Of ik gooi ze naar buiten, ey
Ik heb m'n bed verschoond, ga naar al je ho's
Wil je niet meer ruiken, ey
En nee, ik hoef geen stuiver, stuiver meer van jou
Dat heb ik liever niet, ey'

Je eindigt toch wel in m'n armen, armen
En de rest is geschiedenis

Nou waarom doe je zo?
Jij zegt altijd dingen die je toch niet meent
En als je er nu wel zo over denkt, dan laat me
Ik doe niet meer mee met deze film en zo, is drama
Ey, e-ey

Kijk die money laat me lachen, of het maakt me gestrest
Echt, ik leef dit kutleven, kan het vragen aan Hef
Je moet niet trekken aan m'n lijf, want als ik het niet meer trek
En jou verlaat, dan heb je spijt, maar heb je vaker gezegd
Geen tijd voor drama, ben geen prater, ga niet graag in gesprek
Toch blijf je halen en trekken wanneer ik 's avonds vertrek
Al die heisa die je maakt, jij geeft mij de volle laag
Maar aan het einde van de dag gaan wij weer samen naar bed, ey
Heb moeten strijden, kom van ver, toon beetje medeleven
Of anders skip die shit, want ik hoef hier niet mee te leven
Ze zegt me, 'Pak je spullen', ik zeg, 'Weet je zeker?'
Ik hoor die twijfel in je stem, je bent nog steeds onzeker
Weet dat je nergens anders meer een nigga vindt als deze
Ik doe meer dan nodig als een linksbuiten die meeverdedigt
Als ik gone ben, ben ik gone, en ik draai me niet meer om
Reken niet op me schat, alleen een kat heeft negen levens

Ze zegt me, 'Kom je spullen halen, halen
Of ik gooi ze naar buiten, ey
Ik heb m'n bed verschoond, ga naar al je ho's
Wil je niet meer ruiken, ey
En nee, ik hoef geen stuiver, stuiver meer van jou
Dat heb ik liever niet, ey'
Je eindigt toch wel in m'n armen, armen
En de rest is geschiedenis

Nou waarom doe je zo?
Jij zegt altijd dingen die je toch niet meent
En als je er nu wel zo over denkt, dan laat me
Ik doe niet meer mee met deze film en zo, is drama
Ey, e-ey

Translation in English of the Song
Drama by KevinConversion of The 'Drama,' etc. Sevn Alias

nRamiks, bitch

ur says to me, ' Get your stuff, pick up, pick up
Or I'm going to put it out there, people
I've got my bed to be changed, please go to all of you ho's
You do not want to smell it, ernst & young
And no, I don't need a single penny, penny from you
I'd rather not be, people'
You'll end up in my arms, and the arms
And the rest is history.

Nou, why are you doing this?
You are saying things that are not opinion
And if you think about it that way, then please let me
I'm no longer involved with this movie, and so is the drama
Ey e-ey

i take a look, they look, and keep looking at it
All whiteboys want to be me, seem to be
On the way to Amsterdam, I was driving in the Lead
Where's my lighter, I did all of this in a competitive market
Continue to believed, I believed
To me things will go that me going to regret it
I'm in for the last time, only good vibes
I have to do is focus on myself and the negativity and dodge
And if we dalijk, there are yet to be discovered
I'm not pressing down on the facts
The bomb was about to explode for quite a while
And the drama has started, I'm gone
Gone with the wind, the stairway to profits
Is, I don't have to reach
Ernst & young, and everything seemed to be in love in the beginning
But for now, you can grab it for me, it's to do with the thought of the end

ur says to me, ' Get your stuff, pick up, pick up
Or I'm going to put it out there, people
I've got my bed to be changed, please go to all of you ho's
You do not want to smell it, ernst & young
And no, I don't need a single penny, penny from you
I'd rather not be, people'

You'll end up in my arms, and the arms
And the rest is history.

Nou, why are you doing this?
You are saying things that are not opinion
And if you think about it that way, then please let me
I'm no longer involved with this movie, and so is the drama
Ey e-ey

nKijk that money to let it make me laugh, or makes me stressed out
Really, I can live with this kutleven, you may have questions to Raise
You don't need to draw it to my body, because if I don't pull out
And you leave, then you, I'm sorry, but you've often said
No time for drama, I'm not a talker, don't like to be in the conversation
However, do you continue to pick and pull when I had been departing
All of that fuss that you make, you are giving me the full blast
But at the end of the day, we will get together again to go to bed, people
I have to fight, come a long way, show a bit of compassion
Or, otherwise, skip that shit, because I don't have here, and not have to live with it
She said to me, 'Pack your stuff', and I say, ' are you sure about this?'
Do I hear doubt in your voice, and you're still unsure
Know that you won't find anywhere else a nigga will like it
I have to do more than is required, as is a left that is meeverdedigt
When I'm gone, I'm gone, and I'm not around
Don't count on me, treasure, just as a cat has nine lives.
ur says to me, ' Get your stuff, pick up, pick up
Or I'm going to put it out there, people
I've got my bed to be changed, please go to all of you ho's
You do not want to smell it, ernst & young
And no, I don't need a single penny, penny from you
I'd rather not be, people'
You'll end up in my arms, and the arms
And the rest is history.

Nou, why are you doing this?
You are saying things that are not opinion
And if you think about it that way, then please let me
I'm no longer involved with this movie, and so is the drama
Ey e-ey

Latest Translations and Lyrics Added Kevin

Vrij
The album Vrij contains the song Drama of Kevin . This album was released on: 03/05/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Vrij ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Vrij0/3
24 Uur0/3
Zielige Gozer 0/3
Paraplu 0/3
Ground Up0/3
Geen Beveiliging0/3
Fase 0/3
Mijn Bitch0/3
Drama 0/3
Weekend0/3
In De Coupe 0/3
Bij Mij 0/3
Lelijk0/3
Boem 0/3
Simpel 0/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!