Samme Vej: Translations in English and Lyrics - Karl William & Burhan G

The Translation of Samme Vej - Karl William & Burhan G in English and the original Lyrics of the Song
Samme Vej: Translation in Italian and Lyrics - Karl William & Burhan G Italian
Samme Vej: Translation in English and Lyrics - Karl William & Burhan G English
Samme Vej: Translation in Spanish and Lyrics - Karl William & Burhan G Spanish
Samme Vej: Translation in French and Lyrics - Karl William & Burhan G French
Samme Vej: Translation in German and Lyrics - Karl William & Burhan G German
Samme Vej: Translation in Portoguese and Lyrics - Karl William & Burhan G Portoguese
Samme Vej: Translation in Russian and Lyrics - Karl William & Burhan G Russian
Samme Vej: Translation in Dutch and Lyrics - Karl William & Burhan G Dutch
Samme Vej: Translation in Swedish and Lyrics - Karl William & Burhan G Swedish
Samme Vej: Translation in Norwegian and Lyrics - Karl William & Burhan G Norwegian
Samme Vej: Translation in Danish and Lyrics - Karl William & Burhan G Danish
Samme Vej: Translation in Hindi and Lyrics - Karl William & Burhan G Hindi
Samme Vej: Translation in Polish and Lyrics - Karl William & Burhan G Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Samme Vej - Karl William & Burhan G in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Samme Vej
by Karl William & Burhan G

Jeg ku' sige tak til det sidste
Selvom misteltenen er visnet
Sjæl - ikk' noget jeg har mistet
Det ka' ses, til jeg falder om
Nogen må ha' givet mig en chance til
Og vist mig glæde ikk' ka' pakkes ind
Vi har været det meste igennem sammen


Mens jeg venter svar
Bli'r jeg her en dag endnu, en dag endnu, åh
Alting står så klart
Midt imellem fred og ro, fred og ro


Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Er du her imens, det ændrer sig?
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg
Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Du ka' gemme dig, det ka' gå begge veje
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg


Jeg har ogs' været bange for at miste
Tog det sure med det søde og det triste
Glemt gnistet, har tabt al lysten
Det ka' selv ske for den bedste

Mens jeg venter svar
Bli'r jeg her en dag endnu, en dag endnu, åh
Alting står så klart

Midt imellem fred og ro, fred og ro


Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Er du her imens, det ændrer sig?
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg
Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Du ka' gemme dig, det ka' gå begge veje
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg


Falder ned gennem skyer så klare
Frafald, følelser
Fastspændt, ensom
Tvivlen er kun for det bedste
Mens jeg vandrer frit omkring
Minder jeg mig selv om, at jeg lever
At jeg må vær' kommet for at bli' her
En dag endnu, en dag endnu, ah

Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Er du her imens, det ændrer sig?
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg
Falder ned gennem skyer så klare
Livet vælger aldrig samme vej
Du ka' gemme dig, det ka' gå begge veje
Ta'r du det hele med? Det glemmer jeg

Translation in English of the Song
Samme Vej by Karl William & Burhan G

I could say thank you to the last
Even though the mistletoe has withered
Soul - not something I have lost
It can be seen until I fall over
Someone must have given give me another chance
And show me joy not 'ka' wrapped
We have been through most things together


While I wait for answers
Stay 'I'm here one more day, one more day, oh
Everything is so clear
Between peace and quiet, peace and quiet


Falling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
Are you here in the meantime, it changes?
Do you take it all with you? I forget it
Falling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
You can hide, it can go both ways
Do you take it all with you? I forget it


I have also been afraid of losing
Took the sour with the sweet and the sad
Forgot the spark, have lost all desire
It can happen for the best

While I wait for answers
Will I stay here one more day, one more day, oh
Everything is so clear
In the middle of peace and quiet, peace and quietFalling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
Are you here in the meantime, it changes ?
Do you take it all with you? I forget it
Falling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
You can hide, it can go both ways
Do you take it all with you? I forget it


Falling down through clouds so clear
Apostasy, emotions
Stuck, lonely
Doubt is only for the best
While I wander around freely
I remind myself that I live
That I must have 'come to stay' here
One more day, one more day, ah

Falling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
Are you here in the meantime, it changes?
Do you take it all with you? I forget it
Falling down through clouds so clear
Life never chooses the same path
You can hide, it can go both ways
Do you take it all with you? I forget that

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Samme Vej? We are happy!

CREDITS

The song "Samme Vej" was written by Fridolin Nordsu00f8, Karl William e Burhan G. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.