Kingpin: Translations in English and Lyrics - Kamelen

The Translation of Kingpin - Kamelen in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Kingpin
by Kamelen

Kem stacker gelter som en europall
Du burde lytte litt å lære lille Padawan
Eg e en ung heit kjeltring eg har blod på tann, men sjekk ut
Kem som e på Spellemann
Eg sa
Kem stacker gelter som en europall
Du burde lytte litt å lære lille Padawan
Eg e en ung heit kjeltring eg har blod på tann, men sjekk ut
Kem som e på Spellemann

Kompis hakker tenner han poppet seg en drop
Mann eg e så heit at eg trosje de får nok
Du bunner listene mens eg går opp på topp
Og de kaller meg for Slimet men eg e sje sleip
De kaller meg for tjukken men eg e sje feit
Eg tar en bit av kaken selv om d'sje greit
Eg tjener kjappe lapper utpå gaten hvis eg vil
Du skulle trodd at d e som eg snakket om va film
Eg hiver no'n plater for penger kommer inn
Og d går lekende lett som ring på spring
Eg sier dumme snut de skjønner ingenting

Så eg ba' soner ut og flipper frem en fing
Eg e en Ung King Pin
Guder løper hele dagen men de fårsje sting
Eg fåkkarsje med PostNord eg fåkkar kun med Bring
Eg e en Ung King Pin

Kem stacker gelter som en europall
Du burde lytte litt å lære lille Padawan
Eg e en ung heit kjeltring eg har blod på tann, men sjekk ut
Kem som e på Spellemann
Eg sa
Kem stacker gelter som en europall
Du burde lytte litt å lære lille Padawan
Eg e en ung heit kjeltring eg har blod på tann, men sjekk ut
Kem som e på Spellemann
Eg e en Ung King Pin
Eg e en Ung King Pin
Eg e en Ung King Pin
Eg e en Ung King Pin

Translation in English of the Song
Kingpin by KamelenChem stacker gelter as a europall
You should listen a little bit to learn the little Master
I e a young bottles of scoundrel, I have blood on the tooth, but check out
Chem as e on Spellemann
I said
Chem stacker gelter as a europall
You should listen a little bit to learn the little Master
I e a young bottles of scoundrel, I have blood on the tooth, but check out
Chem as e on Spellemann

nKompis hoes teeth he popped a drop
Man I e so bottles that I trosje they get enough
You bottoms the charts while I go up on top
And they call me for the Mucus but I e sje slick
They call me fatty but I e also fat
I take a piece of the pie even if the d'sje okay
I serve quick notes in the street if I want
You would have thought that the d e which I talked about the va movie
I hiver en'n plates for the money coming in
And d go snap that ring on spring
I say stupid snut they realize nothing

So I asked' zones out and the flipper up a fing
I e a Young King Pin
Gods run the whole day but they fårsje stitch
I fåkkarsje with PostNord, I fåkkar only with the Bring
I e a Young King Pin

nKem stacker gelter as a europall
You should listen a little bit to learn the little Master
I e a young bottles of scoundrel, I have blood on the tooth, but check out
Chem as e on Spellemann
I said
Chem stacker gelter as a europall
You should listen a little bit to learn the little Master
I e a young bottles of scoundrel, I have blood on the tooth, but check out
Chem as e on Spellemann
I e a Young King Pin
I e a Young King Pin
I e a Young King Pin
I e a Young King Pin

Latest Translations and Lyrics Added Kamelen

The album contains the song Kingpin of Kamelen .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!