Beter In Bed: Translations in English and Lyrics - Lu Bach

The Translation of Beter In Bed - Lu Bach in English and the original Lyrics of the Song
Beter In Bed: Translation in Italian and Lyrics - Lu Bach Italian
Beter In Bed: Translation in English and Lyrics - Lu Bach English
Beter In Bed: Translation in Spanish and Lyrics - Lu Bach Spanish
Beter In Bed: Translation in French and Lyrics - Lu Bach French
Beter In Bed: Translation in German and Lyrics - Lu Bach German
Beter In Bed: Translation in Portoguese and Lyrics - Lu Bach Portoguese
Beter In Bed: Translation in Russian and Lyrics - Lu Bach Russian
Beter In Bed: Translation in Swedish and Lyrics - Lu Bach Swedish
Beter In Bed: Translation in Norwegian and Lyrics - Lu Bach Norwegian
Beter In Bed: Translation in Danish and Lyrics - Lu Bach Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Beter In Bed - Lu Bach in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Beter In Bed
by Lu Bach

Songtekst van LU BACH – 'Beter In Bed'

Ik kom binnen in de bar
'k Zie een meisje zitten, ben meteen in de war
Superveel haar en ze kijkt een beetje dom
Keek niet goed, ze zat andersom
Dus ik loop om d'r heen
Een minuutje kletsen en ik mag d'r meteen
Dan loop ik weer weg, zegt ze, 'Waar ga je heen?'
Ik zeg, 'Ga mee dan'
Maar opeens zegt ze, 'Nee', want
'Hey, ik moet je iets bekennen
Het is misschien wat wennen'
Ik dacht, zo'n chick met een verhaal, ik ken ze
Die zijn altijd gestoord, of ze wonen in Drenthe
'Ik ga je zeggen wat het is oké?' Oké
'Het is wel nasty, dus het mag niet op tv' Oké
'Je moet niet schrikken want het is wel bad' Oké
'Ik ben de ex van Thierry Baudet' Wat?
En alles draait wat rond
En ik vroeg me af of ik het goed verstond
Ze zegt, 'Ja, hij zat in deze mond'
Ze zegt, 'Ja, hij zat in deze knt'
Dus ik dacht 'fuck die shit' en ik ben meegegaan
Ey, het maakt niet uit dat ze Baudet heeft gedaan
Dus ik zeg lachend, 'Gelukkig was het Theo Hiddema niet'
Zegt ze, 'Heb ik ook geprobeerd, maar die wilde me niet'
Oké, oppassen, dus ik ga eerst even plassen
En we duiken in bed, ze zegt, 'Ik ga je verrassen'
En ik vraag, 'Is dit waar Baudet lag, op deze matrassen?'
Ze zegt, 'Yep, en daarna niet meer gewassen'
Dus ik open m'n rits, ey
't Is niet ideaal, maar fuck deze bitch
En als we klaar zijn zegt ze, 'Arjen, dat was echt heel heerlijk
Bam, bam, bam, bam, want ik zeg je heel eerlijk, ja'

Je bent beter dan Thierry
Zoveel heter dan Thierry
Je komt veel dieper dan Thierry
Je bent beter dan Baudet in bed, ja
Ja, vergeet het maar Thierry
Want hij is beter dan Thierry
Hij komt veel dieper dan Thierry
Hij is beter dan Baudet in bed

En ik word wakker, beetje brak en onfrissig
Nog donker en vissig, zegt ze, 'Niet om je te dissen
Maar Thierry kon 's ochtends nog een keer, die liet zich niet kisten'
Dus ik weer terug in bed, anders winnen de populisten
Ze zegt, ''t Is misschien een beetje een Thierry-ingeving
Maar zo fijn dat dit kan in de joods-christelijke samenleving'
Die chick is gek, dus ik draai 't gewoon om
En ik fluister, 'Ik ben de messias, dus je wacht tot ik kom'
Langzaam wordt het licht, stap van een warm in een koud bed

Overal zie ik plaatjes en boeken van Baudet
Een visuele herrie, ja, overal Thierry
En ik weet niet wie d'r een buste van d'r ex op d'r schouw zet
Weet niet wat me bezielde, die chick is een foute
Foto's en mini's en quotes vol in goud
En ik loop op m'n knieën langs posters op hout
En zelfs boven het bidet hangen foto's van Baudet
Dus ik moet hier weg
Dus, 'Ik ga weg', is wat ik tegen d'r zeg
'Ga je weg?', zegt ze, ik zeg, 'Dat is wat ik je zeg'
Dus ik zeg, 'Ik pak m'n tas en ik ga weg'
'Maar wat is het probleem dan? Wat is hier vreemd aan?'
Ik zeg, 'Je hebt mij op bezoek, maar denkt eigenlijk maar aan één man'
'Wat is er mis met hem? Dat je niet om hem heen kan?'
'Nee', 'Geef een argument', 'Oké, een dan'
Ben je een politicus en heb je als doel gesteld
Om 't op te nemen voor het volk en tegen het partijkartel
Dan is het misschien wijselijk en zou het je niet echt misstaan
Doe dat dan in het Nederlands, want niemand kan Latijn verstaan
Oh, dat was niet zo slim, nee
Hey, dat was niet zo slim
'Oké, inhoudelijk heb ik misschien wel wat meer met Baudet
Maar da's ook niet alles, want jij bent dan weer beter in bed'
Oh ja, want

Je bent beter dan Thierry
Zoveel heter dan Thierry
Je komt veel dieper dan Thierry
Je bent beter dan Baudet in bed, ja
Ja, vergeet het maar Thierry
Want hij is beter dan Thierry
Hij komt veel dieper dan Thierry
Hij is beter dan Baudet in bed

Het is nog donker en vroeg in de stad
Ik kijk om, zelfs d'r eigen voordeur heeft ze beklad
Ze draait zich om, ze vertrekt geen spier
Een tattoo boven haar bilspleet zegt nog, 'Thierry was hier'
Ik trek m'n jas aan, zet m'n pet op
Kom langs de Starbucks, dertig chicks op een laptop
Alles naar de tering en alles doet zeer
En ik ben down als fuck, maar dan bedenk ik me weer

Ik ben beter dan Thierry
Ik ben heter dan Thierry
Ik kom veel dieper dan Thierry
Ik ben beter dan Baudet in bed, ja
Ja, vergeet het maar Thierry
Want hij is beter dan Thierry
Hij komt veel dieper dan Thierry
Hij is beter dan Baudet in bed

Translation in English of the Song
Beter In Bed by Lu Bach

Lyrics of AI in BACH's 'Better In Bed',

i come on in the bar
I See a girl sitting down, I'm right in the war
So much for her, and she looks a little silly
Didn't look very good, had been the other way around
So, I was walking to the back
Have a little chat, and I can go there right away
Then I have to go away again, 'she says,' Where are you going?'
I have to say, 'Go on then'
But all of a sudden she said, 'No', because the
'Hey, I've got something to confess to you
It is perhaps a little bit to get used to'
I was thinking, some chick with a story to tell, and I know they will
They are always being disturbed, or they have to live in the province of Drenthe
'I'm going to tell you what it is, okay?' Ok
'It's quite nasty, so it may not be on tv, Okay
'You need not be afraid, because it is bad, Okay
'I'm the ex-Thierry Baudet,' What?
And it's all about what's around the
I was wondering if I have it right now
She said, 'Yes, he's sitting in the mouth'
She said, 'Yes, he was, in these hexagonal'
So I was just like 'fuck that shit' and I'm gone
People, it doesn't matter that they're Baudet has been done
So, I say, laughing, 'thank goodness, it was Theo Hiddema is not'
She says, 'I've tried, but that would not be'
Okay, so to be careful, so I'm going to take time to pee
And we go to bed, she said, 'I'm going to take you by surprise'
And I say, ' this Is where, in addition, it declines lay on this mattress?'
She says, 'that's right, and then it is washed'
So I open my zipper, and ernst & young
it's not perfect, but fuck this bitch
And when we're done, she says, 'Ann, that was a really, really nice
Bam, bam, bam, bam, as I say, you have to be very honest, yes.

you're better than that Welcome
So much hotter than Marc
You're much greater than Welcome
You are a better than a in addition, it declines in the bed, yes
Yes, but it's Welcome
Because he is better than Thierry
He is a much more in-depth than Welcome
He is better than, in addition, it declines in the bed.

and I wake up, it's a bit broken up and onfrissig
Still dark outside, and the vissig, 'she says,' you have to dissen
However, Thierry was in the morning, once again, that wasn't the crates'
So, I got back into bed, or else to win with the populists
She said, 't might be a bit of a Welcome better
But it's so nice that this can be done in a judeo-christian society
That chick is crazy, and I'm on the t, just to be
And I'll whisper, 'I am the messiah, and, therefore, you have to wait until I come'
Slowly, the light, step by step, from a warm into a cold bed

Everywhere I look I see the pictures and books, in addition, it declines
As a visual, noise, and yes, that is everywhere Welcome
I don't know who is the site of the former on the fireplace place
Don't know what possessed me, that chick is in the wrong
The photos and mini videos, and quotes, is full of gold
And I'm on my knees, past the posters on the wood
And even the top of the hotel are pictures of Baudet
So I'm going to get out of here
So, I'm going out, ' is what I told her to say
'Are you going away?', she said, I said, ' That's what I say
So, I have to say, 'I'm packing my bags and I'm leaving'
'Then what's the problem? What is here is very strange?'
I have to say, ' You've got me on a visit, but it's really just one man.'
'What's wrong with him? That you don't care about him for?'
'No,' Give an argument', 'Sure, an'
If you're a politician and you've set the goal of
So, for the people and by the partijkartel
It's myself, and wouldn't really look out of place
To do that, than it is in English, because no one can be Latin and mean
Oh, that one's not so clever, no no no
'Hey, that wasn't very smart
'Okay, that was, I might be a little bit more with in addition, it declines
But that's not all, because you are better in bed
I have to say that, because

you're better than that Welcome
So much hotter than Marc
You're much greater than Welcome
You are a better than a in addition, it declines in the bed, yes
Yes, but it's Welcome
Because he is better than Thierry
He is a much more in-depth than Welcome
He is better than, in addition, it declines in the bed.

it's still dark and early in the city's
I'm looking for, even the front door, she was plastered
She turns around to leave don't move a muscle
A few of her bilspleet said, 'Marc was here'
I put on my coat, put my hat on
Come on over to the Starbucks, and thirty girls in a laptop
All of the investment and does it all very, very
I'm down as fuck, but then I think back to me

i'm better than that Mr
I am in the hottest Thierry
I'm a lot more in-depth than Welcome
I'm better than, in addition, it declines in the bed, yes
Yes, but it's Welcome
Because he is better than Thierry
He is a much more in-depth than Welcome
He is better than, in addition, it declines in the bed

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Beter In Bed We are happy!
Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!