Meer Dan M'n Best: Translations in English and Lyrics - Snelle

The Translation of Meer Dan M'n Best - Snelle in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Meer Dan M'n Best - Snelle in various languages.
The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right.
To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Meer Dan M'n Best
by Snelle

Songtekst van Snelle – 'Meer Dan M'n Best'

Mijn hele grote sprongen, ’t lijken vier stappen
Zo veel gezichten maar ik ben niemand anders
Scheve gezichten wanneer we niet vlammen
Voor m'n moeder ben ik zoon en haar leadzanger
Voor m'n jongens ben ik niet veranderd
En ik kom wel effe langs, maar ik kan niet hangen
Ik zie m’n shawty lachen, ze geniet van me
Yeah, maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij
Ik kan niet meer dan m'n best doen voor je
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij

Yeah, ik begin eraan te wennen om teleur te moeten stellen
Ik moet schakelen naar 5 en tussen Lars en tussen Snelle
Kan de tijd niet vinden om mama rustig te vertellen
Als je doet wat ik doe, dan is er elke dag werk
Ik moet kiezen: verjaardagen of sessies
Naar de tyfus, hoofd vol, ik ontwaak vaak met m'n tellie in m'n hand, middernacht, ik ben opzoek naar balans
En ik heb jaren met die jongens in de regen gedanst
En ik voel het, dat m'n vrouw te vaak gekwetst is
Ze heeft verwachtingspatronen als van een pessimist
En ieder zijn perceptie wat het beste is
En overal draag ik een masker van m'n beste ik
Ik kan alleen maar hopen dat ze mij begrijpen
Want ook zonder benzine moeten we blijven rijden
Goede bedoeling, maar ik heb tijd te weinig
En fast life, en het is moeilijker om bij te blijven

Mijn hele grote sprongen, 't lijken op vier stappen
Zo veel gezichten maar ik ben niemand anders
Scheve gezichten wanneer we niet vlammen
Voor m'n moeder ben ik zoon en haar leadzanger
Voor m’n jongens ben ik niet veranderd
En ik kom wel effe langs, maar ik kan niet hangen
Ik zie m’n shawty lachen, ze geniet van me

Yeah, maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij
Ik kan niet meer dan m'n best doen voor je
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij

Uh, iedereen heeft zijn gedachtes over mij, is oké
M’n bedoelingen waren goed, al was ik slechts het probleem
Rende rechtstreeks voor die money, ik was uit op no fame
Krijg geblaf terug van jou als ik de mijne bloot geef
M'n gevoelens luid, m'n schoenen uit, m'n moeder staat te koken
Iedereen verwacht van mij, maar slechts mijn moeder heeft me nodig
Vrijdagavond op een henny, en dat vraagt naar meer
Ik heb die money net gemaakt, vanavond gaan we skeer
Lil’ Savage, ben ik back in the booth, is er veel magic
Mijn jongens willen rauwe bars, hun jongens willen
Mijn schatje wil die extra saus, op die adlips
Te veel woorden vies gemaakt, te veel woorden schoon gerapt
Te veel van iets is nooit goed, daarom is er één Roets
Daarom is er één mic, spitten wanneer ze boos doen
Mijn mannen wille domme money, maar goed dat wil ik ook
Ik neem genoegen nu, dat zijn de wegen die ik koos, for real

Ze zeggen ik heb tijd, ik heb haast in mijn hoofd
Als ik nu niet instap, ben ik te laat voor die boot
Hoeveel wil je opgeven om te gaan voor die droom?

Want iedereen verwacht iets van mij
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij
Ik kan niet meer dan m'n best doen voor je
Maar iedereen verwacht iets van me
Maar iedereen verwacht iets van mij, van mij, van mij

Iedereen verwacht iets van me
Kan niet meer dan m'n best doen voor je

Translation in English of the Song
Meer Dan M'n Best by Snelle

Lyrics of the Fast 'More Than'size'.

Mijn all the leaps and bounds, and seem to take four steps
So many faces, but I'm no one else's
Crooked faces, no flames
In front of my mother, I am a son of her's
For my boys, I have not changed
And I'm quite far along, but I just can't hang
I can see my shawty to laugh, she enjoys me
Yeah, but everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something from me, from me, from me
I can do my best to do it for you
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something of me, of me, of me

Yeah, I'm starting to get used to disappointment as it should be
I need to change to a 5, and between A and between a Fast,
You can not find the time for mom to be calm and tell
If you're doing what I'm doing, then there's each and every day
I have to choose: birthday parties, or sessions
For typhoid fever, the head is full, I wake up often with my tellie in my hand by midnight, and I'm looking for a balance
I have a few years with the boys in the rain dance
And, I feel, is that my wife is too often injured
It has the expectations, as a pessimist
And in each and every perception of what is the best
And anytime I'm wearing a mask, my best and I
I can only hope that she will understand me
As it also run out of fuel, we need to continue to drive
Good idea, but I do have the time to be a little
And the fast life, and it's harder and harder to keep up to date.

Mijn all the leaps and bounds, and seem to be on a four-step
So many faces, but I'm no one else's
Crooked faces, no flames
In front of my mother, I am a son of her's
For my boys, I have not changed
And I'm quite far along, but I just can't hang

I can see my shawty to laugh, she enjoys me
Yeah, but everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something from me, from me, from me
I can do my best to do it for you
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something of me, of me, of me

Uh, everyone has their own thoughts about me, it's all right
My intentions were good, even if it was, I only have the problem
Ran straight for the money, I would say that I wanted no fame,
Get's back to you when I have mine, expose, give
My feelings were in my shoes, so my mom is cooking
There is no doubt to me, but that is just my mother and me
Friday night on a wim, and that is to ask for more
I've got the money just made, tonight we are going to skeer
A Lil’ on the Surface, I'm back in the booth, there's a lot of magic
My guys like raw bars, and their boys want to be
My baby will have that extra sauce on those adlips
To be a lot of words to dirty to a lot of words to clean it done
Too much of anything is never a good thing, therefore, is one of Roets
There is, therefore, a single mic, about when she is angry, do
For my men's sake, you stupid money, but, well, that's what I want too
I take pleasure in now, these are the ways that I chose to play for real

ur saying, I've got the time, I am in a hurry in my head
If I do not have access, I'll be late for the boat
How much do you have to give up in order to go for your dream?\n nWant to everyone expecting something from me
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something from me, from me, from me
I can do my best to do it for you
But, everyone is expecting something from me
But, everyone is expecting something of me, of me, of me

nIedereen expect anything from me
You can't have more than my best to do it for you

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Meer Dan M'n Best We are happy!

Latest Translations and Lyrics Added Snelle

Beetje Bij Beetje Ep
The album Beetje Bij Beetje Ep contains the song Meer Dan M'n Best of Snelle . This album was released on: 11/01/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Beetje Bij Beetje Ep ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Scars0/3
Jargon0/3
Meer Dan M'n Best 0/3
Zo Niet Mij0/3
Alleen Vanavond0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Niet Met Mij0/3
Jargon0/3
Meer Dan M'n Best 0/3
Zo Niet Mij0/3
Alleen Vanavond0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Niet Met Mij0/3
Meer Dan M'n Best 0/3
Zo Niet Mij0/3
Alleen Vanavond0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Niet Met Mij0/3
Meer Dan M'n Best 0/3
Alleen Vanavond0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Niet Met Mij0/3
Meer Dan M'n Best 0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Alleen Maar Gelukkig 0/3
Je Hoort Bij Mij0/3
Cherri Andrea640360
Until today you have improved
121
translations of songs
Thank You!!