Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translations in English and Lyrics - Julian Tuwim

The Translation of Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali - Julian Tuwim in English and the original Lyrics of the Song
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Italian and Lyrics - Julian Tuwim Italian
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in English and Lyrics - Julian Tuwim English
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Spanish and Lyrics - Julian Tuwim Spanish
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in French and Lyrics - Julian Tuwim French
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in German and Lyrics - Julian Tuwim German
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Portoguese and Lyrics - Julian Tuwim Portoguese
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Russian and Lyrics - Julian Tuwim Russian
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Dutch and Lyrics - Julian Tuwim Dutch
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Swedish and Lyrics - Julian Tuwim Swedish
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Norwegian and Lyrics - Julian Tuwim Norwegian
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Danish and Lyrics - Julian Tuwim Danish
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Hindi and Lyrics - Julian Tuwim Hindi
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translation in Polish and Lyrics - Julian Tuwim Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali - Julian Tuwim in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali
by Julian Tuwim

Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę !
Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item aryjskie rzeczoznawce,
Wypierdy germańskiego ducha
,
Karne pętaki i szturmowcy,
Zuchy z Makabi czy z Owupe,
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ów belfer szkoły żeńskiej,
Co dużo chciałby, a nie może,
Item profesor Cy… wileński

I ty za młodu nie dorżnięta
Megiero, co masz taki tupet,

Że szczujesz na mnie swe szczenięta;
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item Syjontki palestyńskie,
Haluce, co lejecie tkliwie
Starozakonne łzy kretyńskie,
Że “szumią jodły w Tel-Avivie”,
I wszechsłowiańscy marzyciele,
Zebrani w malowniczą trupę
Z byle mistycznym kpem na czele,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
I ty fortuny skurwysynu,
Gówniarzu uperfumowany,
Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, wypasiony na Ikacu,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ględziarze i bajdury,
Ciągnący z nieba grubą rętę,
O, łapiduchy z Jasnej Góry,
Z Góry Kalwarii parchy święte,
I ty, księżuniu, co kutasa
Zawiązanego masz na supeł,
Żeby ci czasem nie pohasał,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I wy, o których zapomniałem,
Lub pominąłem was przez litość,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
Zapewne skażesz mnie na ciupę,
Iżem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie mnie wszyscy w dupę!

Translation in English of the Song
Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali by Julian Tuwim

Gruba Berta's outlaws
And Katowice coal-diggers,
And Borysław's oil drills,
And Lodzermensche, bulls of bulls.
Warsaw's goblins, gypsies
/> Rębajły, franty, thugs,
Kiss me on the ass.

Israelite doctors,
of Vienna, Jewish Mecca, flank,
What in Bochnia, Stryj and Krakow
You are spreading the cultural Frances!
Who are you lapping with 'Naje Fraje'
your intellectual soup,
smart people, well-read freaks,
everyone kiss my ass.

Item Aryan appraisers,
Freaks of the Germanic spirit
,
Criminal scrubs and stormtroopers,
Maccabees or Owupe,
both record-breakers and athletes ,
Everyone kiss my ass.
Societies boring and gloomy,
Pedeks, neo-Catholics,
Bouncers of culture,
Worshipers of radio and physics,
Scientists monkeys, words,
What do you see the world through a magnifying glass
And you know everything: what, how, when,
everyone kiss my ass.

Item that be girl school,
What a lot he would like to, but cannot,
Item professor Cy ... Vilnius

And you are not mature in your youth
Megiero, what is your nerve?

That you are pissing your puppies on me;
Everyone kiss my ass.

Item Palestinian Zionics,
Haluce, what you pour tenderly
Old-faith moronic tears,
That the 'fir trees rustle in Tel-Aviv',
And all-Slavic dreamers,
Gathered into a picturesque corpse
With just any mystical joke at the helm,
Kiss me all on the ass .
And you bastard fortunes,
perfumed git,
What splendor and spleen of London
You wear the forbidden mouth,
And you, who live in the palace today,
And shit you went to the shack,
You, you fancy on Ikac,
Kiss my ass, everyone.

Item scolders and trash,
Pulling a thick hand from the sky ,
Oh, pawiduchy from Jasna Góra,
Holy scabs from Góra Kalwaria,
And you, priest, what a dick
You have tied with a knot,
he said,
Ca fuck my ass all over me.

And those I forgot,
Or I missed you out of pity,
Or because I was afraid,
Or that I abundance of you,
And you, censor, what this poem
You will probably condemn me to a crap,
That I have become a ragtag boss,
All kiss my ass!

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali We are happy!

Julian Tuwim

Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali: Translations and Lyrics - Julian Tuwim

Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali

We present you the lyrics and the translation of Wiersz, W Którym Autor Grzecznie, Ale Stanowczo Uprasza Liczne Zastępy Bliźnich, Aby Go W Dupę Pocałowali, a news song created by Julian Tuwim taken from the album ''

Latest Translations and Lyrics Added Julian Tuwim

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!