Guldtänder: Translations in English and Lyrics - Jaqe

The Translation of Guldtänder - Jaqe in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Guldtänder
by Jaqe

Guldtänder
Yeah

I hela högstadiet
Vi skolkar från skolan, men hemma på dagen
Träffa min kompis, blaze i garaget
Vi går och kolla videos, ni ser resultatet
Yeah, drömma som vi är i framför teven
Sätta på guld, sätta in guldtänder
Det finns inget val här för nu är nu
Men kolla nu vad allt det där gjort med mig

Ey, allt jag vill ha är smycken, bitch
Allt jag vill ha är guldtänder
Allt jag vill ha är smycken, bitch
Guldtänder, guldtänder
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite till, ge mig allt
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite guldtänder

Yey, är det äkta blänker det som guld
Kom och smält ner det, sätt det i din mun
Sätt det runt din hals, jag vet hur du blir lugn
Jag vet du lever nasty, vänta en sekund
Har huggtänder, fem stycken
Gulddrömmer, med smycken
Tom Brady, Blake Griffin
Såg teven, vem vet det
Jag tror jag visste det
Jag tänkte på guld långt innan det
Jag gjorde det före dom gjorde det
Jag gjorde det innan dom visste, ah
Jag tror jag måste köpa nytt halsband
Min kompis han är 24 lax
Jag vet att det är dumt, men jajaja prat, prat, prat
Jag flex nu, Squad, Squad, Squad

Ey, allt jag vill ha är smycken, bitch
Allt jag vill ha är guldtänder
Allt jag vill ha är smycken, bitch
Guldtänder, guldtänder
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite till, ge mig allt
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite guldtänder

Ey, allt jag vill ha är smycken, bitch
Allt jag vill ha är guldtänder
Allt jag vill ha är smycken, bitch
Guldtänder, guldtänder
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite till, ge mig allt
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite guldtänder

Silvanjėlis!
Allt jag har är guld i min mun nu
Allt jag har är guld i min mun nu
Har en homosexuell budget
Plånbok så fri att den kom ut, oh, Masha'Allah
Ge mig mer guld, ge mig mer karat
Pengar på mitt fat, låt mig äta klart
Tiotusen lappar det är vardagsmat
Guld-bulemia, rap-psykopat
Gick från grammisgalan till efterfest
Du vet Silvana hon som dribblat flest
Basketboll jag bara skickar tre
Ska dunka tronen tills alla vet
I Paris får dom custom made
Halva landet tar efter mig
Ja, ja, ja, prat, prat, prat
Jag flex nu, squad, squad, squad

Ey, allt jag vill ha är smycken, bitch
Allt jag vill ha är guldtänder
Allt jag vill ha är smycken, bitch
Guldtänder, guldtänder
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite till, ge mig allt
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite, guldtänder
Ey, allt jag vill ha är smycken, bitch
Allt jag vill ha är guldtänder
Allt jag vill ha är smycken, bitch
Guldtänder, guldtänder
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite till, ge mig allt
Ge mig guld, ge mig bil
Ge mig allt och lite, guldtänder

Translation in English of the Song
Guldtänder by JaqeGuldtänder
Yeah

I throughout high school
We play truant from the school, but at home on the day
Meet my friend, blaze in the garage
We go and check out the videos, you can see the result
Yeah, the dream that we are in front of the tv
Put on the gold, put into guldtänder
There is no choice here for now is now
But check now what all of it done with me

Ey, all I want is the jewelry, bitch
All I want is guldtänder
All I want is the jewelry, bitch
Guldtänder, guldtänder
Give me gold, give me the car
Give me everything and then some, give me everything
Give me gold, give me the car
Give me everything and a little guldtänder

Yey, it is genuine gleam there as of gold
Come and melt it down, put it in your mouth
Way it around your neck, I know how you will be calm
I know you live nasty, wait a second
Has fangs, five pieces
Gulddrömmer, with jewelry
Tom Brady, Blake Griffin
Saw the tv, who knows it
I think I knew it
I thought about the gold long before it
I did it before they did it
I did it before they knew, ah
I think I need to buy a new necklace
My friend he is 24 salmon
I know it is silly, but jajaja talk, talk, talk
I flex now, Squad, Squad, Squad

Ey, all I want is the jewelry, bitch
All I want is guldtänder
All I want is the jewelry, bitch
Guldtänder, guldtänder
Give me gold, give me the car
Give me everything and then some, give me everything
Give me gold, give me the car
Give me everything and a little guldtänder

Ey, all I want is the jewelry, bitch
All I want is guldtänder
All I want is the jewelry, bitch
Guldtänder, guldtänder
Give me gold, give me the car
Give me everything and then some, give me everything
Give me gold, give me the car
Give me everything and a little guldtänder

Silvanjėlis!
All I have is gold in my mouth now
All I have is gold in my mouth now
Have a gay budget
Wallet so free that it came out, oh, Masha'Allah
Give me more gold, give me more carats
Money on my fat, let me eat clear
Ten thousand pieces, it is commonplace
Gold-bulemia, rap-psychopath
Went from grammisgalan to the afterparty
You know Silvana, she dribbling the most
Basketball I only send three
To thump the throne until all know
In Paris, get them custom made
Half the country takes after me
Yes, yes, yes, talk, talk, talk
I flex now, squad, squad, squad

Ey, all I want is the jewelry, bitch
All I want is guldtänder
All I want is the jewelry, bitch
Guldtänder, guldtänder
Give me gold, give me the car
Give me everything and then some, give me everything
Give me gold, give me the car
Give me everything and a little, guldtänder
Ey, all I want is the jewelry, bitch
All I want is guldtänder
All I want is the jewelry, bitch
Guldtänder, guldtänder
Give me gold, give me the car
Give me everything and then some, give me everything
Give me gold, give me the car
Give me everything and a little, guldtänder

Latest Translations and Lyrics Added Jaqe

The album contains the song Guldtänder of Jaqe .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!