Onvoorspelbaar: Translations in English and Lyrics - Jack

The Translation of Onvoorspelbaar - Jack in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Onvoorspelbaar
by Jack

Ben je bro niet als ik met je zus ga
Ze vraagt kom me halen ik denk dat ze met de bus gaat
Die fatoe man van vroeger is geflipt
Hamer op de heup als een steigerbouwer hij neemt elke klus aan
Die standaard flows van je zijn verleden tijd
S/o naar mn haters zie ze als ik naar beneden kijk
Hoef de beste niet te zijn
Geef me maar de tweede prijs
Pak ik buma kweek op mij
Ja die strijder weet van mij
Tot ze me draaien op de radio
Ren ik op de flanken net sadio
Je speelt die hele man toch zegt je ma nee
Waggie die is duits net als Sané
M'n shirt uit Italië net AC
Die loubou wilt niet zeggen dat ie paars heeft
Neppe Cartier toneel carré
Mannen rappen gangsters benen trillen bij een carchase
AMG, rare haze
Vier barkie gare week
Capuchon wordt toch herkend
Je zag toch hoe die naar me keek
Ze valt niet op jou je mag d'r naaien voor een Louis tas

Deze hoef ik niet gooi de GG en ze dacht Gucci gap
Coco net CC, henny bitch doet de dans
Komt jouw tune in de waggie stop ik hem geen stoelendans
En als je sneak disst, dan moet je namen noemen
Want voel ik me aangesproken broer dan ga ik prikken
No face, Cold case, je mag hem houden laat maar zitten
Nu loop je in een rooie shirt maar eerst had je een witte
Je wijf kickt af van coke, ze is off-white net m'n shirt
Money die is zwart maar al die stapels zijn in kleur
Zij wil dat ik naast d'r wakker wordt
Maar ik moet zorgen, dat die tip die klapper wordt
Je kan je wierie knippen zonder dat je kapper wordt
Gooi je cake dan gooi je cake zonder dat je bakker wordt
Ben ik op de weg laat me met rust
Krijg geen idde van je nicht, ben aan het appen met d'r zus
Ogen laag, maar voor money vliegensvlug
En ik kom je echt niet halen beter ga je met de bus
Ze willen voetballen ik kwam met de ballie man
Ik zei dr kwam
2 shoetoes van m'n assie en die kip gaat gelijk laag
Moet bewegen ik ben busy maar die hya maakt me traag

Translation in English of the Song
Onvoorspelbaar by JackYou are right, not when I'm with you, sister, go to
Ask them come and fetch me, I think that they should take the bus
That fatoe man of the past is crazy
A hammer to the body as a steigerbouwer, he will take the job on
Which standard do you have in the past
S/o to the mn-hate to see them when I go to the bottom to see
Don't be the best if you do not have to be
Please give me the second prize
I take place growing on me
That warrior is know to me
To me turning on the radio
I run on the side, just sadio
You have to play the whole man, yet you have ma, no
Waggie, who is German, just like Sané
My shirt is from Italy, has just AC -
That, loubou don't want to say that it is purple and it has
Fake Cartier theatre carré
Men's city gangster legs are shaking during a carchase
WELL, strange haze,
Four-barkie-gare week
The hood will still be recognized
You can see what that is looking back at me
It is not yours, you may be the stitching for a Louis bag,

This way I don't throw the ' GG ' and thought, Gucci and gap
Coco is just in the CC, henny little to do with the dance
If your tune is in the waggie, I'm not musical chairs
And if you can sneak a disst, then you need to mention their names
Because I feel I have appealed to brother, and then I go and poke
No face, or a Cold case, you can't love and
Now, if you walk in with a red shirt, but it had a white
Your woman kicks off of coke, it is off-white like my shirt
The Money that is in the black, but all the stacks will be in color
She wants me next to her to wake up
But I have to be sure that the tips that deal will be
You can wierie cut without your hair being
If you throw a cake, then throw a cake without a baker will be
I'm on the road, give me a break
Don't get ire from your question, I am in the appen-with her sister,
Eyes are low, but the money quickly
And I am, you really can't get better if you go with the bus
They like to play football and I was the ballie man
I was told the dr came in
2 shoetoes to assie, and the chicken goes low
Need to move it I'm busy, but that hya is making me slow

Latest Translations and Lyrics Added Jack

The album contains the song Onvoorspelbaar of Jack .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!