Rdm Adm Dhg: Translations in English and Lyrics - Iliass

The Translation of Rdm Adm Dhg - Iliass in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Rdm Adm Dhg
by Iliass

Songtekst van ILIASS - RDM ADM DHG

YassineBeats

Knippen voor die mannen binnenkomen
Was een domme jongen, was alleen op cash
Mannen weten hoe die dingen lopen
Wil je met me rollen, gaat je leven fast
Rennen binnen voor je buit
Leven is een puin, niemand gaat je redden hier
Komen binnen geen geluid
Binnen net een muis, mannen moeten rennen hier
Deze tijden gaan we kantelen
Wil je met me focken gaan we handelen
Money kan me nu veranderen
Rennen, mij zie je never wandelen
Welkom in een snelle leven
Wil geen lange leven, wil een brede leven
Komen om te eten, alles overnemen
Mannen zijn op saaf, never nooit tevreden
Deze tijden moet je bikkelen, zie me rennen broeder kan niet hinkelen
Money laat m'n handen tintelen
Komen van de bodem, never zinken we
Honger, honger, honger, honger, rennen, rennen, longen, longen voor die money
Honger, honger, honger, honger, rennen, rennen, longen, longen voor die money

Eey, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag
Money wordt gemaakt, hier zijn jongens op straat
Money stacken voor de fam
Money stacken met de gang
Dikke dingen als ik ren
Eey, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag
Money wordt gemaakt, hier zijn jongens op straat
Money stacken voor de fam

Money stacken met de gang
Dikke dingen als ik ren

Ik vul m’n glassoe met een Jackie
Ik ben op geen Maccie
Gekke sel3a voor die crackie
Ik catch die fa2-mannen lacking
Heb meer kippen dan een bucket en die sjans ik pak het, hoef niet veel te weten
Net als dieren hoe we eten, laat die mannen zweten, deze tijden faya
Free m'n drerrie
Free m'n jongens in de jail
Bewegen mattie heel veel, fa2-mannen blijven zitten net eelt
Broer het is maar wat je wilt
Wil je money, wil je hangen, wil je chillen met broeders of met slangen
Ik heb die spow, ik ren voor de blauw, ik hou niet van jou
Ik hou van de floes, ik hou van de floes
3robi matherfacker mayne, ik hou van die cash
Ik hou van die floes, ik hou van die cash

Eey, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag
Money wordt gemaakt, hier zijn jongens op straat
Money stacken voor de fam
Money stacken met de gang
Dikke dingen als ik ren
Eey, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag
Money wordt gemaakt, hier zijn jongens op straat
Money stacken voor de fam
Money stacken met de gang
Dikke dingen als ik ren

YassineBeats

Translation in English of the Song
Rdm Adm Dhg by IliassLyrics by ILIASS - RELEASE it in addition, DHG

nYassineBeats

nKnippen for the men to come in
It Was a silly little boy, it was just to cash in
The men will know how things are running
Do you want me to roll, you're going to live fast and
Run for your loot
Life is a ruins, no one is going to save you here
Come in, no sound
Just as a mouse, a man has to run
This time we are going to tilt
Do you want to be with me, focken, we will act
Money can't change
Run, to, me, you'll never walk
Welcome to the fast life
Don't want a long life, a wide living
Coming to the food, everything is over
The men were on the saaf, I will never be satisfied
These are the times you need to bikkelen see me, run, brother you can not hinkelen
Money that leaves my hands tingling
Come out of the ground, never to sink, we
Hungry, hungry, hungry, hungry, run, run to the lungs, or lungs for that money
Hungry, hungry, hungry, hungry, running, and racing, the lungs, the lungs for the money.

Eey, Rotterdam, the netherlands, Amsterdam, the netherlands, The Hague, netherlands
The Money is being made, there are kids on the street
Money, stacken for the family
Money, stacken in the state
The thick of things, as I have to run
Eey, Rotterdam, The Netherlands, Amsterdam, The Netherlands, The Hague, Netherlands
The Money is being made, there are kids on the street
Money, stacken for the family

Money, stacken in the state
The thick of things when I run.

i fill my glassoe with Jackie
I'm not a Maccie
Awesome sel3a for the crackie
I have to catch that fa2-men is lacking
I have more chickens, then a bucket, and sjans I take it, you don't need to know a lot
Just as the animals and what we eat, and let the men sweat it, these times in faya
Free my drerrie
Free my boys in jail
Moving mattie very much, fa2, men sit like that
Brother, this is what you want
If you want money, you want to hang out, you'll want to hang out with my brothers, or with the snakes
I have a spow, I have to run to the blue, and I really don't like you
I am in love with the floes, I am in love with the floes
3robi matherfacker mayne, I like the cash
I like the floes, I like cash

nEey, Rotterdam, the netherlands, Amsterdam, the netherlands, The Hague, netherlands
The Money is being made, there are kids on the street
Money, stacken for the family
Money, stacken in the state
The thick of things, as I have to run
Eey, Rotterdam, The Netherlands, Amsterdam, The Netherlands, The Hague, Netherlands
The Money is being made, there are kids on the street
Money, stacken for the family
Money, stacken in the state
The thick of things, when I run

nYassineBeats

Latest Translations and Lyrics Added Iliass

Sbe3 Season
The album Sbe3 Season contains the song Rdm Adm Dhg of Iliass . This album was released on: 15/03/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Sbe3 Season ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
Sbe3 0/3
Countdown 0/3
Fra3mok0/3
Mashaqil 2.0 0/3
Sixteen 0/3
Routine0/3
Mixen/Koken 0/3
RDM ADM DHG 0/3
Money0/3
Ratata 0/3
Constant Alert0/3
Dauwag 0/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!