Tjuren Ferdinand: Translations in English and Lyrics - Herbert Munkhammar

The Translation of Tjuren Ferdinand - Herbert Munkhammar in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Tjuren Ferdinand
by Herbert Munkhammar

Backen upp den va lång o smal
Växellådan är automat
Magen tom på Mc Donalds mat
Men pannan hård så jag stångas bra
Fast besluten om vart jag ska
När det blåser då står jag kvar
Jag har höga krav
Synd för dig som inte har
Några bars

Börja med freestyle i studion
Drömmar om kristallkronor
Ducka alla gitarrlektioner
Landa ändå mina miljoner

Om du kunde beröra mig
Så skulle jag belöna dig
O flera skulle behöva dig
Jag lovar dig

Jag lyssnade på radion bara häromdan
Jag hörde hur de sa 'den låter är så bra'
Jag undrar vad dem vill när jag när jag stängde av
Fanns inga melodier
Och inte några bars

Det är det bara jag som hör x4

Vad är det ens som ni kommer med
Fan stila till dig nu hombere
Jag är rätt fram inte blygsam
Som musslan i min vongole
Likadana kläder och samma bars
Ingen karaktär i din karavan
Hade kommit längre när jag var barn
I Red-Line studion och Salazar

Det här är bartömning
Det dem saknat sen dag ett
Spela Superman men är Clark Kent
De är borta imorgon de är dagssländor

Du står på scenen med din autotune pedal
Men drar man ur den där respiratorn då finns det ingenting kvar
Inte ens nå bars

Jag lyssnade på radion bara häromdan
Jag hörde hur de sa 'den låter är så bra'
Jag undrar vad dem vill när jag när jag stängde av
Fanns inga melodier
Och inte några bars

Det är det bara jag som hör x4

Jag kan säga vad jag vill
Självsäker som Ranelid
Hade inga bra betyg
Men jag gjorde bra musik

Alltid satt ett värde på va den
Som alltid levera korpulent
Konkurrenter trötta som på benzo
Stackars dem vad är det som har hänt
Pixar upp måste höja tempot
Feta fickor när jag kommer hem
Till min ära vill du vara vänlig
Res ett motherfucking monument

Jag lyssnade på radion bara häromdan
Jag hörde hur de sa 'den låter är så bra'
Jag undrar vad dem vill när jag när jag stängde av
Fanns inga melodier
Och inte några bars

När du har varit med i varendaste reklam
Och alla dina följare börjar trilla av
Och din lilla talang den kan mätas med linjal
Vad är det du har kvar
Ja inte några bars

Det är det bara jag som hör x4

Translation in English of the Song
Tjuren Ferdinand by Herbert MunkhammarThe hill up, it would be a long o, slim
The transmission is a automatic machine
My stomach is empty at the Mc donald's food
But, the pan hard, so I am shut in well
Determined on where I'm going
When the wind blows and then I'm left with
I have high standards
Too bad for you if you do not have a
Some of the bars.

Börja with a freestyle in the studio
Dreams of crystal chandeliers
Having some guitar lessons
The land still the my-million.

if you could touch me
So I would like to reward you with
O would have you
I can promise you.

Jag was listening to the radio, just lately
I have heard the way they said, 'it sounds so good
I wonder what they want, and when I turned off the
There was no music
And don't some of the bars.

it's only me who can hear (x4)

Vad is the one that you will be using
Hell represent to you, hombere
I'm straight forward don't be modest
As the mussel of my clams
The same clothes, the same worn
No one character in your caravan
It had come to a point when I was a kid
The Red Line is the studio That.

there it is bartömning
It has lacked since day one
Play the Superman, but as Clark Kent
They are gone tomorrow-they are one

You are on the scene of your auto tune pedal
However, from that in which the ventilator when there is nothing left
Don't even get worn.

Jag was listening to the radio, just lately
I have heard the way they said, 'it sounds so good
I wonder what they want, and when I turned off the
There was no music
And don't some of the bars.

it's only me who can hear (x4)

Jag can say whatever I want to
However, as Ranelid
It had no very good ratings
However, I did make good music.

Alltid set to a value of va, the
As always, deliver the stout
Competitors are tired of the benzo
Poor them, what is this thing that has happened
Pixar's up, the need to accelerate the pace
The fat pockets and when I get back home
To me, you want to be nice
The Res is a fucking hezbollah fringe group of monuments.

Jag was listening to the radio, just lately
I have heard the way they said, 'it sounds so good
I wonder what they want, and when I turned off the
There was no music
And don't some of the bars.

when you've been at the varendaste advertising
And to all of your followers are starting to fall off
And the little talent that can be measured with a ruler
What do you have left
Yes yes no no bar.

it's only me who can hear (x4)

Latest Translations and Lyrics Added Herbert Munkhammar

The album contains the song Tjuren Ferdinand of Herbert Munkhammar .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!