Niks: Translations in English and Lyrics - Hef

The Translation of Niks - Hef in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Niks
by Hef

Songtekst van Hef – 'Niks'

Flitsmeister op m'n schoot, ben aan het trappen richting Frankrijk
Op een slechte dag dan raak ik toch paar honderd gram kwijt
Met drogga rij ik rustig als een nigger die net afrijdt
Alles heeft een reden, we gaan verder, nigga, fuck spijt
Geen idee, m'n broertje, God weet
Denk dat ik moet stoppen elke jonko die ik opsteek
Een vieze nigger zijn, dat maakt niet uit waar Bundy optreedt
Die negen barkies vliegen elke keer als ik een kop breek
Art Hotel voor deze toen ik even naar d'r kont keek
Wou verhuizen naar de Mainport toen ze Bundy in d'r mond deed
Gevangenis de gym en al m'n nigga's die zijn soms breed
In de harbor aan het twijfelen, dan kiest een nigga toch steak

Jouw nigga's doen nog steeds niks
Pull-up overal waar goeie cake is
Wat heb je aan die Louis tasje als die tasje leeg is?
Wat heb je aan een jas van Gucci als die jas geleend is?
Wat heb je aan die bitch als ze die nigga Bundy steeds mist?
Wat heb je aan die money zonder fam?
Wat heb je aan je matties als je morgen wordt geklemd?
Wat heb je aan geduld als je d'r morgen niet meer bent?
Wat heb je aan die nieuwe waggie als je niet eens tankt?

Lange dagen op de block betalen eindelijk uit
Je kreeg de allerbeste drugs als je van mij hebt gebruikt
Melly legt het in de stash wanneer we rijden in zuid
Ik weet, m'n nigga gaat iets pakken als 'ie rijdt met z'n pruik
Niks is gratis, enigste wat je krijgt zijn problemen
Mensen die niet geloofden willen money van me lenen, shit
In de basis, Jiggy belt niet om te trainen
Ben Bob Marley aan het pompen en m'n ramen aan het zemen, bitch
Dat zijn dingen die je doet als je volwassen wordt
M'n nigga Pieter heb gister een leuk bedrag gestort
En da's weer money voor m'n prinses
De helft voor belasting en de rest die wordt geïnvest

Jouw nigga's doen nog steeds niks
Pull-up overal waar goeie cake is
Wat heb je aan die Louis tasje als die tasje leeg is?
Wat heb je aan een jas van Gucci als die jas geleend is?
Wat heb je aan die bitch als ze die nigga Bundy steeds mist?
Wat heb je aan die money zonder fam?
Wat heb je aan je matties als je morgen wordt geklemd?
Wat heb je aan geduld als je d'r morgen niet meer bent?
Wat heb je aan die nieuwe waggie als je niet eens tankt?

Translation in English of the Song
Niks by HefLyrics to Lift 'Nothing'

nFlitsmeister on my lap, I'm on the stairs, in the direction of France
On a bad day, then I get a few hundred grams to lose
With drogga a row, I took it as a nigger, which is just down
Everything is there for a reason, and we have to go further nigga, the fuck sorry
I don't know, my brother, only God knows
Guess I have to stop every jonko, that I will slip-on
Is a dirty nigger, it doesn't matter where He is acting
Nine barkies to fly every time I go a head and break
The Art design) and when I get to her ass looked at
Wanted to move on to the main port, when she He is in her mouth and did the
The prison's gym, and all of my nigga's that there are sometimes wide
The harbor of doubt, take a nigga still recommended.

Jouw nigga', and still nothing
Pull-ups are everywhere, where a good cake is
What did you do with that Louis bag and if that bag is empty?
What do you have to have a jacket from the Bag if the jacket is lent to?
What did you do to that bitch as nigga He still missing?
What did you do with that money, without a family?
What did you do to your matties, if you're going to be stuck in?
What do you have to be patience when you're there can't you?
What do you have to use the new waggie, if you can't even fill-up?

Lange of days in the pre-pay is finally out
You have got to be the best of the drugs you've used
Melly put it in the stash for when we are driving in the south
I do know that my nigga is going to have something to pick up if he can drive with his supplies
Nothing is free, all you have to do you will have any problems
Those who did not believe that wanting money from me-loan, shit
At the base, Jiggy, call not to work out
Ben, Bob Marley, the pumps and the windows of the car, bitch'
It's a sure thing that you will do when you grow up
My nigga Peter got well, have a nice amount
And that's, again, a money-for my princess
The part of the tax, and the remainder of which will be geïnvest

nJouw nigga', and still nothing
Pull-ups are everywhere, where a good cake is
What did you do with that Louis bag and if that bag is empty?
What do you have to have a jacket from the Bag if the jacket is lent to?
What did you do to that bitch as nigga He still missing?
What did you do with that money, without a family?
What did you do to your matties, if you're going to be stuck in?
What do you have to be patience when you're there can't you?
What do you have to use the new waggie, if you can't even put?

Latest Translations and Lyrics Added Hef

Koud
The album Koud contains the song Niks of Hef . This album was released on: 25/01/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album Koud ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
De Wereld Is Van Jou 0/3
Rodeo 0/3
Koud0/3
Gangster0/3
Wie Niet Waagt0/3
Ik Weet Dat Je M'n Rug Hebt0/3
Forever 0/3
Andere Place0/3
Pijn 0/3
Wanneer Zijn We Safe 0/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!