Michelin: Translations in English and Lyrics - Gourm£t

The Translation of Michelin - Gourm£t in English and the original Lyrics of the Song
Michelin: Translation in Italian and Lyrics - Gourm£t Italian
Michelin: Translation in English and Lyrics - Gourm£t English
Michelin: Translation in Spanish and Lyrics - Gourm£t Spanish
Michelin: Translation in French and Lyrics - Gourm£t French
Michelin: Translation in German and Lyrics - Gourm£t German
Michelin: Translation in Portoguese and Lyrics - Gourm£t Portoguese
Michelin: Translation in Russian and Lyrics - Gourm£t Russian
Michelin: Translation in Dutch and Lyrics - Gourm£t Dutch
Michelin: Translation in Swedish and Lyrics - Gourm£t Swedish
Michelin: Translation in Norwegian and Lyrics - Gourm£t Norwegian
Michelin: Translation in Danish and Lyrics - Gourm£t Danish
Michelin: Translation in Hindi and Lyrics - Gourm£t Hindi
Michelin: Translation in Polish and Lyrics - Gourm£t Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Michelin - Gourm£t in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Michelin
by Gourm£t

x4
Kantarell, æ plukk itj dæm


Hva laver du? mozzarella, tomato
Chille no, nei, vil itj først
Gi mæ no for æ lik itj dårlig
Det e mitt liv og det e min mat
Får servert spansk snart
På mitt hvite brød
Æ snakke om honningmelona
På ei spansk skinke, sjø
Mæ og mine kantarella
Like undergrunn som mine venna
Du får itj, det bare lægga
For æ e ute og plukke, plukke
Æ plukke penga
Mine goder fra jorda
Røyken ligg så tjukk
Skjønne ingenting for æ snakke i koda
Bruke samme, for my, oida, ikke bra
Vet itj kor skapet ska stå
Vet itj kor grensa ska gå
Vet itj kor skapet ska stå
Skapet står

Spelet kjem i andre rekke
E itj fremmed for kjevle, vi ektbaksta, sjø
Bynn å snakk, sje bunkan med penga straks bli størr
Treng itj flaks, R Kelly trur han kan fly, vi e itj så blyg
Driv på luftstrømman, trekke mot varmer strøk
Inhalere, bles opp mot sør
E så mett at han pass ut


x4
Michelin-guiden, Michelin-guiden
To stjærna, tre stjærna
Michelin-guiden, Michelin-guiden
Te dæm sjer stjærna


Æ har slutta med bomull, kashmir
Og silke som virke på sånn hud
Bare rulle opp og la kronan rull
Bare rulle av sæ sjøl, æ har lomman full
E ingen stor sak å ha god smak
Tjueto laken om dagen e god start
Mjukeste lakenet starte en god dag
Aldri fått smaken på brukbart
Ostan e lagra i årevis
Det lukte som tåfis og rånebil
Det e klart æ betalte overpris
Æ mene kara dæm har da vel råd te shit
Tar det fra råvara, lage mat
For æ klare fan itj sånn shit som du lage, sant
Trøffel og kantarell, bøffel og haagen dazs
Dufta i lufta, nå sånt som å rane en bank
Lukta av langtidskokt som æ hadd en plan
Har du kjent smaken av å ha det klart
Ha du bare smakt på mæ, ha du kjent ka det var
Her kåken katedral
Men æ stacke shiten opp som en
Handle med connects over kattegat
Michelin type ting når æ prate

Translation in English of the Song
Michelin by Gourm£t

x4
Chanterelle, æ plukk itj dæm


What are you doing? mozzarella, tomato
Chille no, no, will itj first
Give me no for æ lik itj bad
It's my life and it's my food
Will be served Spanish soon
On my white bread
Æ talk about honeydew melon
On a Spanish ham, sea
Mæ and my chanterelles
As underground as my friends
You get itj, it just lay
For æ e out and pick, pick
Æ pick money
My goods from the earth
The smoke is so thick
Do not understand anything to talk in the code
Use the same, for me, oida, not good
Do you know where the cabinet should stand
Know where the border should go
Know where the cabinet should stand
The cabinet stands

The game comes in the second row
E itj stranger for kjevle, vi ektbaksta, sjø
Bynn å snakk, sje bunkan med penga straks blev size
Treng itj luck, R Kelly think he can fly, we e itj so shy
Drive on the air stream, pull towards warmer coats
Inhale, blow up to the south
E so full that he passes out

x4
Michelin guide, Michelin guide
Two star, tr e star
Michelin guide, Michelin guide
Tea dam sees the star


I have finished with cotton, cashmere
And silk that works like that skin
Just roll up and let the crown roll
Just roll by yourself, I have my pocket full
It's no big deal to have good taste
Twenty-two sheets a day is a good start < The softest sheet to start a good day
Never got the taste of usable
The cheese has been stored for years
It smells like toe fish and robbery car
It is clear I paid the premium
Æ mene kara dæm can then afford te shit
Takes it from the raw material, cook
For æ clear fan itj such shit as you make, true
Truffle and chanterelle, buffalo and haagen dazs
Scent in the air, now like robbing a bank
Smells of long-term cooking as I had a plan
Have you felt the taste of having it ready
Have you just tasted it? , have you known what it was
Here kåken cathedral
But I stack the shit up as a
Shop with connects across the Kattegat
Michelin type thing when I talk

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Michelin We are happy!
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!