Ramsay: Translations in English and Lyrics - Gniuss

The Translation of Ramsay - Gniuss in English and the original Lyrics of the Song
Ramsay: Translation in Italian and Lyrics - Gniuss Italian
Ramsay: Translation in English and Lyrics - Gniuss English
Ramsay: Translation in Spanish and Lyrics - Gniuss Spanish
Ramsay: Translation in French and Lyrics - Gniuss French
Ramsay: Translation in German and Lyrics - Gniuss German
Ramsay: Translation in Portoguese and Lyrics - Gniuss Portoguese
Ramsay: Translation in Russian and Lyrics - Gniuss Russian
Ramsay: Translation in Dutch and Lyrics - Gniuss Dutch
Ramsay: Translation in Swedish and Lyrics - Gniuss Swedish
Ramsay: Translation in Norwegian and Lyrics - Gniuss Norwegian
Ramsay: Translation in Danish and Lyrics - Gniuss Danish
Ramsay: Translation in Hindi and Lyrics - Gniuss Hindi
Ramsay: Translation in Polish and Lyrics - Gniuss Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Ramsay - Gniuss in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Ramsay
by Gniuss

Ik ben in de kitchen net Ramsey
Fancy, merk die boze ogen net Fendi
Want ik kom met bars, detentie en ik kijk wie dit beter kan: echt niemand
En ik ben in het veld als Messi, jij bent in het veld heel messy
Ik ben strapped up met die lyrical Bullets en weet dat ik het schiet
Ik ben in de kitchen net Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
Ik ben in de kitchen net Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
Ik ben in de kitchen net Ramsey
Fancy, merk die boze ogen geen Fendi
En ik kom met bars, detentie
En jij rapt over bands


Jij bent op je bands net als in je clip shoot
Heb die Lyrical Bullets, weet dat ik heel die clip shoot
Heb meer bars dan Jilla
Killa met die flow geen storm weer ja
Ik ga eng op deze track, net Godzilla als ik buzz, geen big foot
Want we maken kleine stappen
On my way naar de top
Ja je weet ik level up
Ben zeker Next up
Jij loopt kilometers achter, dus jij catched up
Ik de kitchen breng ik alle saus, praat niet over ketchup
Still a killer
Fully loaded kom ik heel hard
Jij hebt hoes en heel veel guns
Ik heb flows en heel veel bars
Beter leer je wat
Maar je hebt niks opgenomen van het gene wat ik dus net heb opgenomen
Zoveel bars je voelde je ff opgesloten
Want je kwam er niet uit
Ja dit shit is van beton gemaakt, daarom zijn ze hard
En ik kijk naar wat in de lijst van trending staat
En ik zie rappers zoals Kleine, Boef, Chivv in de lijst van trending staan
En die shit die maakt me soms Para, ey
Want je rap is oud
Mijne daarentegen, ik rap nieuws geen paratv
Murder rappers, take my pick geen camera, nee

Ik ben in de kitchen net Ramsey
Fancy, merk die boze ogen net Fendi
Want ik kom met bars, detentie en ik kijk wie dit beter kan: echt niemand
En ik ben in het veld als Messi, jij bent in het veld heel messy
Ik ben strapped up met die lyrical Bullets en weet dat ik het schiet
Ik ben in de kitchen net Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
Ik ben in de kitchen net Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
Ik ben in de kitchen net Ramsey
Fancy, merk die boze ogen geen Fendi
En ik kom met bars, detentie
En jij rapt over bands


We cappen niet voor een kop buit
Nek je die, geen coltrui
Hoef geen ruggen op de bank
Blijf rennen vriend, we gaan nooit uit

Ik ben niet op hellacash
Ik doe alleen maar aan talent
Zet de scene op z’n kop
Uit woede kan je kantelen, maar alleen als ik door draai ben ik op dat
Alleen ik draai nooit door als een fidget spinner
En ik ga higher up
Yea, there is no limit
Jij noemt jezelf een spitter, maar je tracks bestaan uit alleen maar fillers
En die shit is simpel te dissen
Ja, ik fire totdat jij ontslag neemt bij de rap scene
Ik ben strapped up met die pen een pad en die killer lyrics
Shit, jij bent best corney
Ik stack facts, jij stacked money
Ik rap gek, jij rapt nog niet eens net zo gek als de helft van de helft van de helft van mijn level, sorry
Ik ben back man, jij backed up
Je kan never defenden tegen rap shots
Hier met die pen en pad ben ik strapped up, bang
Ik-ik-ik ben-ben-ben net-net-net als een glitch in de game, want ik kill die shit
Of noem me maar een Leg Spike, want ik kom onverwachts in de game m-met lines
Mijn tracks zijn voor mij als jouw vertrouwen in de scene
Ik maak het kapot
Ben nog steeds in de kitchen en je weet dat ik niks te vertellen weet als ik spit
Het rappen geeft mij een kick, dus 'k clap je face met m’n lyrics, ey
Jij bent een scheet, ik de shit
Het is echt niet vreemd dat jij stinkend rijk bent
Nee het is echter vreemd dat jouw shit het zelfde leven als heel de rest van die tracks in de game beschrijft
Level high
Sky is niet de limit, ik ga er voorbij
En ik heb talent, leg wat voor je klaar, maar jij kiest voor ass, dus ga je er voorbij
Domme flows als ik rap, maar ik kom intelligent
Dat is slim, geen diet
Plan B is geen optie, noem mij The A-team

Ik ben in de kitchen net Ramsey
Fancy, merk die boze ogen net Fendi
Want ik kom met bars, detentie en ik kijk wie dit beter kan: echt niemand
En ik ben in het veld als Messi, jij bent in het veld heel messy
Ik ben strapped up met die lyrical Bullets en weet dat ik het schiet


Killer met die pen en pad
En de mensen willen never toegeven dat ik de beste ben met die rap
En ik heb het wel door dat de meeste rappers cappen op een track
En deh deh deh
Ik heb je gekild nu met deze bars shit
Als we missen kan ik hitten met die andere dingen, en dan spawn je niet meer want je bent game over
En dat is de shit die je liever niet wilt
En ik zie ze haten op mij, maar je kan beter haten op de scene, kill
Weet dat ik de scene kill
Serial killer
Ben de beste, ja dat kan je zien
Killstreak veel
Ga van de ene rapper naar de andere
Kan de lame ass rappers niet meer veranderen
Ze zijn verpest en de mensen vinden het best terwijl ze mij weck vinden
Kom met domere dingen wanneer ik de maan in me nek heb, want dan ben ik op space level
Step it up, weet dat ik onder geen enkel contract sta, maar desondanks dat ga ik levels up
Get it bruh
Ja je weet ik level up, bang

Translation in English of the Song
Ramsay by Gniuss

I'm in the kitchen like Ramsey
Fancy, notice those angry eyes like Fendi
Cause I come with bars, detention and I see who can do this better: really nobody
And I'm in the field like Messi, you're in the field very messy
I'm strapped up with those lyrical Bullets and know I shoot it
I'm in the kitchen like Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH , PAH
I'm in the kitchen like Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
I'm in the kitchen like Ramsey
Fancy, notice those evil eyes no Fendi
And I come with bars, detention
And you rap about bands


You are on your bands like in your clip shoot
Got those Lyrical Bullets Know I all that clip shoot
Got more bars than Jilla
Killa with that flow no storm again yeah
I'm going scary on this track, just Godzilla when I buzz, no big foot
Because we make small steps
On my way to the top
Yes you know I am level up
Be sure Next up
You are miles behind, so you catched up
I bring the kitchen i k all sauce, don't talk about ketchup
Still a killer
Fully loaded I come very hard
You have hoes and a lot of guns
I have flows and a lot of bars
You better learn something
But you didn't record anything from what I just recorded
So many bars you felt locked up
Because you couldn't get out
Yes this shit is made of concrete, that's why they're hard
And I look at what's in the trending list
And I see rappers like Kleine, Boef, Chivv in the trending list
And that shit that makes me sometimes Para, ey
Because your rap is old
Mine on the other hand, I rap news no paratv
Murder rappers, take my pick no camera, no

I'm in the kitchen like Ramsey
Fancy, notice those angry eyes like Fendi
Because I come with bars, detention and I see who can do this better: really nobody
And I'm in the field like Messi, you're in the field very messy
I'm strapped up with those lyrical Bullets and know I shoot it
I'm in the kitchen just Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
I'm in the kitchen just Ramsey, ey
PAH, PAH, PAH, PAH
I'm in the kitchen just Ramsey
Fancy, make those evil eyes no Fendi
And I come with bars, detention
And you rap about bands


We're not kidding a cup of booty

Neck your that, no turtleneck
Don't have backs on the couch
Keep running buddy, we'll never go out
I'm not on hellacash
I do only talent
Turn the scene upside down
Out of anger you can tilt, but only if I keep spinning am I on that
Only I never turn like a fidget spinner
And I'm going higher up
Yea, there is no limit
You call yourself a digger, but your tracks are just fillers
And that shit is easy to disassemble
Yes, I'll fire until you quit the rap scene
I'm strapped up with that pen a pad and those killer lyrics
Shit, you're pretty corney
I stack facts, you stacked money
I rap crazy, you r apt not even as crazy as half of half my level, sorry
I'm back man, you backed up
You can never defend against rap shots
Here with that pen and pad i'm strapped up, scared
i-i-i-am-just-just-like a glitch in the game cause i kill that shit
Or just call me one Lay Spike, because I unexpectedly get into the game m-met lines
My tracks are to me like your faith in the scene
I break it up
Still in the kitchen and you know that I don't know what to say when I spit
Rapping gives me a kick, so I clap your face with my lyrics, ey
You're a fart, I'm the shit
It is really not strange that you are filthy rich
No, it is strange that your shit describes the same life as all the rest of those tracks in the game
Level high
Sky is not the limit I'm going to pass it
And I got talent, get some ready for you, but you choose ass, so you pass it
Dumb flow s when I rap, but I come intelligent
That's smart, no diet
Plan B is not an option, call me The A-team

I'm in the kitchen like Ramsey Fancy, notice those evil eyes just like Fendi
Cause I come with bars, detention and I see who can do this better: no one really
And I'm in the field like Messi, you're in the field very messy
I'm strapped up with those lyrical Bullets and know I shoot it


Killer with that pen and pad
And people never want to admit that I'm the best at that rap
And I can tell most rappers cap on a track
And deh deh deh
I killed you now with these bars shit
If we miss I can hit with those other stuff, and then you don't spawn anymore cause you're game over
And that's the shit you'd rather not want
And I see them hating on me, but you better hate on the scene, kill
Know I kill the scene
Serial killer
Am the best, yeah you can see that
Killstreak a lot
Get off the one

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Ramsay? We are happy!

CREDITS

The song "Ramsay" was written by Gniuss. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.