Beautiful In Beaufort-wes: Translations in English and Lyrics - Gert Vlok Nel

The Translation of Beautiful In Beaufort-wes - Gert Vlok Nel in English and the original Lyrics of the Song
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Italian and Lyrics - Gert Vlok Nel Italian
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in English and Lyrics - Gert Vlok Nel English
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Spanish and Lyrics - Gert Vlok Nel Spanish
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in French and Lyrics - Gert Vlok Nel French
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in German and Lyrics - Gert Vlok Nel German
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Portoguese and Lyrics - Gert Vlok Nel Portoguese
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Russian and Lyrics - Gert Vlok Nel Russian
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Dutch and Lyrics - Gert Vlok Nel Dutch
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Swedish and Lyrics - Gert Vlok Nel Swedish
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Norwegian and Lyrics - Gert Vlok Nel Norwegian
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Danish and Lyrics - Gert Vlok Nel Danish
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Hindi and Lyrics - Gert Vlok Nel Hindi
Beautiful In Beaufort-wes: Translation in Polish and Lyrics - Gert Vlok Nel Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Beautiful In Beaufort-wes - Gert Vlok Nel in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Beautiful In Beaufort-wes
by Gert Vlok Nel

En jy was beautiful op Beaufort-Wes
En ek was so verskrik en verskriklik lief vir jou
En jy het op grafte en op treine
En op Ford Fairlane se agterseats gevry
En nou is jy en jou man both computer analysts
En laas winter you tried to cut both of your wrists
En nou skryf jy vir my jy kan nie meer slaap nie
Nie meer lag nie
Nie meer iets vir jouself doen nie
Nooit ooit weer vir my soen nie

En mooi mooi mooi was jou woorde ook
Terwyl jy menthol sigarette rook
En daai sweet sweet dinge vir my se
Terwyl jy sweet sweet in my arms le
En die presiese woorde het ek presies vergeet
Ek onthou net die rook en die sweet in Beaufort-Wes
En jou kaal liggaam onder 'n cool summer cotton dress
Nie meer slaap nie, nie meer lag nie
Nie meer iets vir mekaar doen nie
Nooit ooit weer vir jou soen nie

En dis miskien soos 'n storie uit die Huisgenoot
Maar jy't een aand skielik vir my weggestoot
En in die rear view mirror jou gesig gekyk
En gese 'miskien moet ek gelukkiger lyk'
Daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie
En het gevoel hoe my hart losruk uit my lyf
En soos 'n roeiboot in die rivier afdryf
Ek kon nie meer slaap nie, nie meer lag nie
Nie meer iets ooit reg doen nie
Nooit ooit weer vir jou soen nie
En die laaste herinnering waaroor ek sing
Is die nag toe ek en jy die melktrein aan en aan in die nag in ry
Tot anderkant die ding dong gong
Van die breakfast waiter in die gang verby
En dit was my wake-up call my lief
Jy het gese wees asseblief lief vir my
Maar ek het gedroom ons het in Beaufort-Wes gaan woon
En ek kon nie meer slaap nie, nie meer lag nie
Nie meer so iets doen nie
Nooit ooit weer vir jou soen nie

Translation in English of the Song
Beautiful In Beaufort-wes by Gert Vlok Nel

And you were beautiful on Beaufort West
And I loved you so terribly and terribly
And you flirted on graves and on trains
And on Ford Fairlane's backseats
And now you and your husband are both computer analysts
And last winter you tried to cut both of your wrists
And now you write to me you can no longer sleep
No more laughing
Do not do anything for yourself anymore
Never kiss me again

And pretty nice were your words too
While smoking menthol cigarettes
And those sweaty sweaty things for me say
While you lay sweaty sweat in my arms
And the exact words I forgot exactly
I just remember the smoke and the sweat in Beaufort West
And your naked body under a cool summer cotton dress
No more sleeping, no more laughing
No more doing anything for each other
Never kiss you again

And maybe it's like a story from The Housemate
But one night you suddenly pushed me away
And in the rear view mirror your face looked
And said 'maybe I should look happier'
That night I could not fall asleep
And felt my heart tear loose from my body
And like a rowboat drifting in the river
I could no longer sleep, no longer laugh
Never do anything right again
Never ever kiss you again
And the last memory I sing about
Is the night when you and I ride the milk train on and on at night
To the other side of the thing dong gong
From the breakfast waiter in the corridor past < And that was my wake-up call my love
You said please love me
But I dreamed we went to live in Beaufort West
And I could no longer do not sleep, do not laugh anymore
Do not do such a thing anymore
Never ever kiss you again

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Beautiful In Beaufort-wes? We are happy!

CREDITS

If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Gert Vlok Nel

Beautiful In Beaufort-wes: Translations and Lyrics - Gert Vlok Nel

Beautiful In Beaufort-wes

We present you the lyrics and the translation of Beautiful In Beaufort-wes, a news song created by Gert Vlok Nel taken from the album 'Beaufort-Wes Se Beautiful Woorde'

The list of 4 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Gert Vlok Nel

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week