And The Band Played Waltzing Matilda: Translations in Swedish and Lyrics - Eric Bogle

The Translation of And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle in Swedish and the original Lyrics of the Song
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Italian and Lyrics - Eric Bogle Italian
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Spanish and Lyrics - Eric Bogle Spanish
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in French and Lyrics - Eric Bogle French
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in German and Lyrics - Eric Bogle German
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Portoguese and Lyrics - Eric Bogle Portoguese
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Russian and Lyrics - Eric Bogle Russian
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Dutch and Lyrics - Eric Bogle Dutch
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Swedish and Lyrics - Eric Bogle Swedish
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Norwegian and Lyrics - Eric Bogle Norwegian
And The Band Played Waltzing Matilda: Translation in Danish and Lyrics - Eric Bogle Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of And The Band Played Waltzing Matilda
by Eric Bogle

Now when I was a young man I carried me pack, and I lived the free life of a rover
From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over

Then in 1915, my country said son, it's time you stopped rambling, there's work to be done

So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they marched me away to the war

And the band played Waltzing Matilda, as the ship pulled away from the Quay

And amidst all the cheers, the flag-waving and tears, we sailed off for Gallipoli

And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water
And of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter

Johnny Turk he was waiting, he'd primed himself well, he showered us with bullets
And he rained us with shell, and in five minutes flat, he'd blown us all straight to hell
Nearly blew us right back to Australia

But the band played Waltzing Matilda, when we stopped to bury our slain
We buried ours, and the Turks buried theirs, then we started all over again

And those that were left, well we tried to survive, in that mad world of blood, death and fire

And for ten weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher

Then a big Turkish shell knocked me arse over head, and when I woke up in my hospital bed
And saw what it had done, well I wished I was dead: never knew there was worse things than dyin'


For I'll go no more waltzing Matilda, all around the green bush far and free
To hang tent and pegs, a man needs both legs-no more waltzing Matilda for me

So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia
The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla

And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be
And thanked Christ there was nobody waiting for me, to grieve, to mourn, and to pity

But the band played Waltzing Matilda, as they carried us down the gangway
But nobody cheered, they just stood and stared, then they turned all their faces away

And so now every April, I sit on me porch, and I watch the parades pass before me
And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories

And the old men march slowly, old bones stiff and sore, the forgotten heroes of a forgotten war

And the young people ask, what are they marching for? ...and I ask myself the same question

But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call
But as year follows year, more old men disappear, someday no one will march there at all

'Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, who'll come a-waltzing Matilda with me?
And their ghosts may be heard as they march by that billabong, who'll come a-waltzing Matilda with me?'

Translation in Swedish of the Song
And The Band Played Waltzing Matilda by Eric Bogle

Nu när jag var en ung man som jag burit mig pack, och jag levde ett fritt liv av en rover
Från Murray ' s green bassängen, till de dammiga vildmarken, ja, jag waltzed min Matilda över

Then 1915, mitt land sa son, det är dags att du slutat svamla, det finns arbete att göra

So de gav mig en tin hat, och de gav mig en pistol, och de marscherade mig bort till kriget

och bandet spelade Waltzing Matilda, som fartyget dras bort från Kajen

och mitt i allt jubel, flaggan-vinka och tårar, vi seglade iväg för Gallipoli

och hur väl jag minns den fruktansvärda dagen, hur vårt blod färgade sand och vatten
Och hur i helvete som de kallade Suvla Bay, vi var slaktad som lamm vid slakt

Johnny Turk som han väntade, att han skulle primas sig bra, han överöste oss med kulor
Och han överöste oss med skal, och i fem minuter hemma, han hade blåst oss alla rakt åt helvete
Nästan blåste oss tillbaka till Australien

But bandet spelade Waltzing Matilda, när vi stannade för att begrava vår dräpt
Vi begravde vår, och Turkarna begravd deras, sedan började vi om igen

och de som var kvar, och vi försökte att överleva, i denna galna värld av blod, död och brand

och för tio trötta veckor höll jag mig vid liv, men runt omkring mig liken staplas högre

Then en stor turkisk skal knackade mig bak över huvudet, och när jag vaknade upp i min sjukhus-säng
Och såg vad det hade gjort, och jag önskade att jag var död: visste inte att det var värre saker än dyin'


till jag ska aldrig mer gå waltzing Matilda, alla runt den gröna busken långt och gratis
Att hänga tält och pinnar, en man som människa behöver både ben-inga mer waltzing Matilda för mig

So samlades de handikappade, de sårade, de lemlästade, och de transporterade oss tillbaka hem till Australien
Den benlösa, den armless, de blinda, de galna, de som är stolta över sårade hjältar Suvla

och som våra fartyg drog in till Circular Quay, jag tittade på den plats där jag benen brukade vara
Och tackade Kristus var det ingen som väntar på mig, att sörja, sörja, och att synd

But bandet spelade Waltzing Matilda, som de förde oss ner landgången
Men ingen jublade, de bara stod och stirrade på honom, sedan vände de alla sina ansikten bort

och så nu varje April, sitter jag på mig veranda, och jag titta på parader passera före mig
Och jag ser mina gamla kamrater, hur stolt de mars, återuppliva gamla drömmar om forna glansdagar

och den gamla män mars långsamt, gamla ben stel och öm, bortglömda hjältar av ett glömt krig

och unga människor frågar, vad är de marscherar för? ...och jag frågar mig själv samma fråga:

But bandet spelar Waltzing Matilda, och gamla män fortfarande svara på samtalet
Men som år följande år, mer gamla män försvinner, en dag som ingen kommer att mars blir det i alla

'Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, som kommer att komma en-waltzing Matilda med mig?
Och deras spöken får höras som de mars genom att billabong, som kommer att komma en-waltzing Matilda med mig?'

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song And The Band Played Waltzing Matilda We are happy!

Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda: Translations and Lyrics - Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda

We present you the lyrics and the translation of And The Band Played Waltzing Matilda, a news song created by Eric Bogle taken from the album 'Scraps of Paper' published on Saturday 27 June 2020

The album is composed by 8 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Eric Bogle

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!