Så Här: Translations in English and Lyrics - Dree Low

The Translation of Så Här - Dree Low in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Så Här
by Dree Low

Ey, Dree
Bara beats från MCaliste

Halvt kilo guld, ey vi lever så här
Hundra lax kund, ey vi lever så här
Alltid varit stum, ey vi lever så här
Ey halv mille samtal, vi lever så här
Har du nåt' emot att vi lever så här
För om vi snackar para, ey det är ju så värt
Euro, dollar, det här är vår värld
Blod, svett och tårar är det som krävs

Jag åker ej artist, jag är business man
Och mannen varje dag, jag är busy len
Och hela tiden rush, vadå easy man
Ey min mamma sa va' smart, så jag listig len
Sen Jett som i France har jag satsat på vinsten
Alla dom vet vem är bättre än mig, finns det
Dom enklaste rimmen, men show dig som ingen
NHM2, jag är äldre, dom brinner
Nu dom är på mig som billig kostym
Att va' i min närhet, man tror det som rus
Har tio röster, dom tycker jag sjuk
Varje gång jag släpper, man tror de' nån' ny
Hur dom fucking spelar att dom inte vill
Men alla dessa chaggaz dom är into scene
Jag kom för å jappa industri, sen gitt

Halvt kilo guld, ey vi lever så här
Hundra lax kund, ey vi lever så här
Alltid varit stum, ey vi lever så här
Ey halv mille samtal, vi lever så här

Har du nåt' emot att vi lever så här
För om vi snackar para, ey det är ju så värt
Euro, dollar, det här är vår värld
Blod, svett och tårar är det som krävs

Jag släpper ett album, dom chockades oj
Jag sitter i studion och skrattar med boys
Min brate, amigo, det här är ba' skoj
Jag etta i gamet som jag vore Floyd
Jag känner mig fittig när jag släpper en låt
Men vad ska jag göra, jag släpper ändå
Dom lånar mitt flow, man tror jag lendo
Jag skrattar så mycket, jag skickar hem dom
Denna haschen den är dansk mannen
Louis mössan är fransk mannen
Tramadolen utländsk mannen
Dom alla vill vi ska hem mannen
Jag snurra dit lag, Ronaldinho ha
Jag skojar med er, jag Robinho ha
Jag låser försvaret, Mourinho ha
Ey mentaliten är vinn, yo ha

Halvt kilo guld, ey vi lever så här
Hundra lax kund, ey vi lever så här
Alltid varit stum, ey vi lever så här
Ey halv mille samtal, vi lever så här
Har du nåt' emot att vi lever så här
För om vi snackar para, ey det är ju så värt
Euro, dollar, det här är vår värld
Blod, svett och tårar är det som krävs

Translation in English of the Song
Så Här by Dree LowMark, Dree
Just the beats from the MCaliste

Halvt kg of gold, the mark we are to live here
A hundred salmon, the customer, the mark we are to live here
Has always been the butt, the mark, we are here to
The mark of half a mil a call, we are here to
Do you have somethin' against that, we have to live like this
If we're talking to mate, the mark, it's so worth it
The Euro, the dollar, this is the world of the
The blood, sweat, and tears is what it takes.

Jag go is not an artist, I'm a business, man
The man each and every day, I am a busy le
And all the while, rush, hey, easy man
Mark, my mother said, to be smart, so I will lay smooth
Then Travolta, who, in France, I focused on the prize
All those who know better than I do, is there
Judgment, the simplest of the rim, but to show you that no one
NHM2, I'm older, they're passionate
Now they are on me like a cheap suit
To be close to me, to think of it as a high
To ten votes, and they think I'm sick
Every time I let go, you believe in the' goodness' of new
They fucking play that they don't want to
However, all of these chaggaz they are into the scene
I got on the jappa's industry, and then gitt.

Halvt kg of gold, the mark we are to live here
A hundred salmon, the customer, the mark we are to live here
Has always been the butt, the mark, we are here to
The mark of half a mil a call, we are here to

Do you have somethin' against that, we have to live like this
If we're talking to mate, the mark, it's so worth it
The Euro, the dollar, this is the world of the
The blood, sweat, and tears is what it takes.

Jag release of the album, they were shocked, oh
I'm sitting in the studio, and laughs with the boys
My brate, amigo, this is the ba' of fun
I'm the one in the game that would be Released
I feel fittig and when I let go of a song
But what am I going to do, I will still
The judgment borrow my flow, man, I think lendo
I was laughing so much, I will send back the verdict
This haschen, it is a Danish man
Louis, the cap is a French man
Tramadol foreign, the man
Each and every one, we want to be the home of the man
I have to spin your team, Ronaldinho have
I'm kidding with you, I am United to have
I will unlock the defense, Who have
Mark mentaliten is a win, yo have to have.

Halvt kg of gold, the mark we are to live here
A hundred salmon, the customer, the mark we are to live here
Has always been the butt, the mark, we are here to
The mark of half a mil a call, we are here to
Do you have somethin' against that, we have to live like this
If we're talking to mate, the mark, it's so worth it
The Euro, the dollar, this is the world of the
The blood, sweat, and tears is what it takes

Latest Translations and Lyrics Added Dree Low

NO HASTA MAÑANA 2
The album NO HASTA MAÑANA 2 contains the song Så Här of Dree Low . This album was released on: 01/04/2019.
Are you interested in other translations of the songs on the album NO HASTA MAÑANA 2 ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
På riktigt0/3
Vad är det0/3
Kapabel 0/3
Akhi0/3
Fram 0/3
Fall inte0/3
Until today you have improved
156
translations of songs
Thank You!!