Samen Vallen: Translations in English and Lyrics - Djezja

The Translation of Samen Vallen - Djezja in English and the original Lyrics of the Song
Samen Vallen: Translation in Italian and Lyrics - Djezja Italian
Samen Vallen: Translation in English and Lyrics - Djezja English
Samen Vallen: Translation in Spanish and Lyrics - Djezja Spanish
Samen Vallen: Translation in French and Lyrics - Djezja French
Samen Vallen: Translation in German and Lyrics - Djezja German
Samen Vallen: Translation in Portoguese and Lyrics - Djezja Portoguese
Samen Vallen: Translation in Russian and Lyrics - Djezja Russian
Samen Vallen: Translation in Dutch and Lyrics - Djezja Dutch
Samen Vallen: Translation in Swedish and Lyrics - Djezja Swedish
Samen Vallen: Translation in Norwegian and Lyrics - Djezja Norwegian
Samen Vallen: Translation in Danish and Lyrics - Djezja Danish
Samen Vallen: Translation in Hindi and Lyrics - Djezja Hindi
Samen Vallen: Translation in Polish and Lyrics - Djezja Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Samen Vallen - Djezja in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Samen Vallen
by Djezja

Songtekst van DJEZJA – 'Samen Vallen'


Rap zo vaak over crack dat het trap lijkt
Geen vliegtuig, met mo-do in die R-line
Pak het op voor 4 raak het voor 6 kwijt
Zie ik dat je tellie draait dan ben je de tel kwijt
Je investeert maar je oogst geen eens
Pak je natte PP of je droge Haze
Heb goeie klanten die veel betalen
Net een vieze bitch daar gaat niemand overheen
Op de A2 rij ik barkie 50
Klem het stuur terwijl ik assie draai
Mijn rijgedrag maakt al me matties lijp
Geen korting als ik een actie grijp
Je raakt je leven in een fractie kwijt
We laden en lossen net een magazijn
We laden en lossen die magazijn
Boy ik heb die stenen, net een Palestijn
Want kan niet leven met geldzorgen
Al ga ik dood ik moet voor geld zorgen
Domme jongens lichten klanten op
Ik heb liever dat ie belt morgen
In een Golf onder invloed
Ben in de jungle maar geen rimboe
Wordt elke dag voor die johnnies wakker
Maar wordt nog steeds van die bricks moe
Ik niet de echtste van mijn stad, ben je gek ofzo?
Je wilt leven net als ons dus je stresst 'm dood
Als mijn shooter geil is dan hij trekt gewoon
Trek jij ook dan gaan jij of een van je mensen dood


Pak alles ik ben op getallen
Ik val niet ik laat niemand vallen
Ben je met mij dan ben ik bereid om samen met je te vallen
Op de stoep net als krijt jij bent in de wijk
Maar jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen

Pak alles ik ben op getallen
Ik val niet ik laat niemand vallen
Ben je met mij dan ben ik bereid om samen met je te vallen
Op de stoep net als krijt jij bent in de wijk
Maar jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen


Ik ben op cash net een watermerk
Broertje stapel cash en laat die merk
Net een China, altijd aan het werk
Ik kan die lei mixen maar ik laat 'm sterk
Huur een bak voor trabago
De prijs gaat arriba abajo
Heb je een kluis dan wordt er geslepen
Ik heb niks aan je wachtwoord
Ik ben pas actief als het nacht wordt
Ik heb die prei, gooi er zand op
Werken van Maas tot aan Zandvoort
Totdat elke clannie mijn klant wordt
Ik geef die bitch vlinders in dr buik
Ik geef die bitch vingers in dr buik
Jij hebt zehma OG lei
Maar toch zie je dingen die niet duid
Ik wil meer blokken dan een insta bitch
Grote hokken waar ik in stap bitch
Fuck de blauw, nee ze vinden niks
Ben in de jungle maar geen wildernis
Ben een hustler, pak bricks met wit
Je betaalt teveel je pakt niks op wit
Alle djalla's willen Djezja en ik gooi mix op bricks
Met Tony aan het werk, geen loondienst
Op boeven of dope fiends
Ik ben in de trap en ik kook iets
Je blijft rennen maar het loopt niet
Met Tony aan het werk, geen loondienst
Op boeven of dope fiends
Ik ben in de trap en ik kook iets
Je blijft rennen maar het loopt niet

Pak alles, ik ben op getallen
Ik val niet, ik laat niemand vallen
Ben je met mij dan ben ik bereid om samen met je te vallen
Op de stoep net als krijt, jij bent in de wijk
Maar jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen

Pak alles, ik ben op getallen
Ik val niet, ik laat niemand vallen
Ben je met mij dan ben ik bereid om samen met je te vallen
Op de stoep net als krijt, jij bent in de wijk
Maar jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen
Nee jij bent niet met die mannen

Translation in English of the Song
Samen Vallen by Djezja

Lyrics of DJEZJA - 'Vallen Together'


Rap so many times over crack it looks like stairs
No plane, with mo-do in that R-line
Pak get it up for 4 lose it for 6
I see you running tellie then you've lost count
You invest but you don't even harvest
Grab your wet PP or your dry Haze
Have good customers who pay a lot
Like a dirty bitch nobody can get over it
On the A2 I drive barkie 50
Clamp the steering wheel while I turn assie
My driving already me matties lijp
No discount if I grab a promotion
You lose your life in a fraction
We load and unload like a warehouse
We load and unload that warehouse
Cause can't live with money worries
Even if I die I have to provide money
Stupid guys scam clients
I prefer that he's calling tomorrow
In a wave under the influence
Am in the jungle but no bushes
Wake up every day for those johnnies
M he still gets tired of those bricks
I'm not the real one in my town, are you crazy or something?
You want to live like us so you stress him to death
If my shooter is horny then he just pulls
You pull too then you or one of your people will die


Take everything I'm on numbers
I don't fall I don't let anyone fall
If you are with me then I am willing to fall with you
On the sidewalk like chalk you are in the neighborhood
But you are not with those men
No you are not with those men
No you are not with those men

Take everything I am on numbers
I will not fall I will not let anyone fall
If you are with me then I am i willing to fall with you
On the sidewalk just like chalk you are in the neighborhood
But you are not with those men
No you are not with those men
No you're not with those men


I'm on cash like a watermark
Little brother stack of cash and leave that mark
Like a China, always working
I ka n mix that slate but I'll leave it strong
Rent a bin for trabago
The price goes arriba abajo
If you have a safe, it will be ground
Your password is no use
I am only active when night falls
I have that leek, throw sand on it
Working from Maas to Zandvoort
Until every clannie becomes my customer
I give that bitch butterflies in her belly
I'll put that bitch fingers in her belly
You got zehma OG lei
But still you see things that don't mean
I want more blocks than a insta bitch
Big lofts where I step in bitch
Fuck the blues, no they don't find anything
Am in the jungle but no wilderness
Am a hustler, get bricks with white
You pay too much you don't take anything on white
All djallas want Djezja and I throw mix on bricks
With Tony at work, no wages
On crooks or dope fiends
Me am in the stairs and I'm cooking something
You keep running but it doesn't run
With Tony at work, no salaried service
On crooks or cap e fiends
I'm in the stairs and I'm cooking something
You keep running but it doesn't run

Take everything, I'm on numbers
I'm not falling, I'm don't let anyone fall
If you are with me then I am willing to fall with you
On the sidewalk like chalk, you are in the neighborhood
But you are not with those men
No you are not with those men
No you are not with those men

Take everything, I am on numbers
I don't fall, I don't let anyone fall
If you are with me then I am willing to fall with you
On the sidewalk like chalk, you are in the neighborhood
But you are not with those men
No you are not with those men
No you are not with those men

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Samen Vallen? We are happy!

CREDITS

The song "Samen Vallen" was written by DJEZJA. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Djezja

Samen Vallen: Translations and Lyrics - Djezja
Kippie is een (t) rapper uit de stad Utrecht, Overvecht. Hij is known from singles as “Interesting”, “In De Streets”, “Marina” and “Super Sani”. Op 10 september 2018 tekende kippie bij Trifecta, waarna hij zijn naam naar DJEZJA veranderde.

Samen Vallen

Samen Vallen is the new single from Djezja taken from the album 'Djezja'.

This is the list of 11 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Intro

Other Albums of DJEZJA

We want to remind you some other old album preceeding this one: Ogen Op Mij / Zo High / Geen Regels / Je Suis.

Latest Translations and Lyrics Added Djezja

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week