Nie Można Nam Ufać: Translations in English and Lyrics - Deadseraph

The Translation of Nie Można Nam Ufać - Deadseraph in English and the original Lyrics of the Song
Nie Można Nam Ufać: Translation in Italian and Lyrics - Deadseraph Italian
Nie Można Nam Ufać: Translation in English and Lyrics - Deadseraph English
Nie Można Nam Ufać: Translation in Spanish and Lyrics - Deadseraph Spanish
Nie Można Nam Ufać: Translation in French and Lyrics - Deadseraph French
Nie Można Nam Ufać: Translation in German and Lyrics - Deadseraph German
Nie Można Nam Ufać: Translation in Portoguese and Lyrics - Deadseraph Portoguese
Nie Można Nam Ufać: Translation in Russian and Lyrics - Deadseraph Russian
Nie Można Nam Ufać: Translation in Dutch and Lyrics - Deadseraph Dutch
Nie Można Nam Ufać: Translation in Swedish and Lyrics - Deadseraph Swedish
Nie Można Nam Ufać: Translation in Norwegian and Lyrics - Deadseraph Norwegian
Nie Można Nam Ufać: Translation in Danish and Lyrics - Deadseraph Danish
Nie Można Nam Ufać: Translation in Hindi and Lyrics - Deadseraph Hindi
Nie Można Nam Ufać: Translation in Polish and Lyrics - Deadseraph Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Nie Można Nam Ufać - Deadseraph in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Nie Można Nam Ufać
by Deadseraph

Nie szukaj tu wzorców, ich nie ma
W głowie reżyserów moralnych pornoli
Artyści z fetyszem kontroli, nawet mi nie ufaj bo jebać idoli
Życie każde słowo, nic z was nie zostanie
Co drugi z nich taki uduchowiony, że chce jak z ambony prowadzić kazanie
Kreuję narracje i chore kreacje, przenoszę na papier bo takie mam jazdy
Uważaj w co wierzysz, bo się pokaleczysz, ludzie kłamią wtedy też gdy mówią prawdę
Gdy mówią prawdę, gdy mówią prawdę


Nie możesz ufać nam
Nie możesz ufać nam
Nie możesz ufać namNie można nam ufać, ludzie są źli i zabili Jezusa
Żądamy krwi, okupu w walutach
Żądamy suki, najlepszego bucha

Lubię amatorki na tych porno-tubach
Bo obok same profеsjonalistki
A oni oszukują dzieci na płytach
One oszukują już nawet cycki
Artyści chcą wódę i lubią fеtysze
Znów jesteś zła, kiedy o tobie piszę
To tylko gra, której nie da się wyrzec
Bierzemy hajs i zapełniamy kliszę
Jestem bogaty i zamawiam pizzę
Jestem rozdarty i zamawiam dziwkę
Nigdy nie ufaj nam młody na tyle
Bo to naprawdę okropnie złe życie

Nie możesz ufać nam
Nie możesz ufać nam
Nie możesz ufać nam

Translation in English of the Song
Nie Można Nam Ufać by Deadseraph

Don't look for patterns here, they don't exist.
In the minds of moral pornographic directors
Artists with a control fetish, don't even trust me because fuck idols
Life every word, nothing of you will stay
Every second of them is so spiritual that he wants to preach a sermon from the pulpit
I create narratives and sick creations, I put them on paper because these are my rides
Be careful what you believe, because you will hurt yourself, people also lie when they say the truth
when they tell the truth when they tell the truth


You cannot trust us
You cannot trust us
You cannot trust usWe can't be trusted, people are angry and they killed Jesus
We demand blood, ransom in currencies
We demand a bitch, the best bang
I like amateurs on these porn- tubach

Because next to them there are professionals
And they cheat children on records
They cheat even tits
Artists want water and they like fete
You are angry again when I write about you
It's just a game that cannot be renounced
We take the money and fill the film
I am rich and ordering a pizza
I'm torn and ordering a slut
Never trust us young enough
Cause it's a really awful bad life

You can't trust us
You can't trust us
You can't trust us

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Nie Można Nam Ufać We are happy!

CREDITS

The song "Nie Można Nam Ufać" was written by Kukon e deadseraph. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!