Prawo Ponad Prawem: Translations in English and Lyrics - Bezczel

The Translation of Prawo Ponad Prawem - Bezczel in English and the original Lyrics of the Song
Prawo Ponad Prawem: Translation in Italian and Lyrics - Bezczel Italian
Prawo Ponad Prawem: Translation in English and Lyrics - Bezczel English
Prawo Ponad Prawem: Translation in Spanish and Lyrics - Bezczel Spanish
Prawo Ponad Prawem: Translation in French and Lyrics - Bezczel French
Prawo Ponad Prawem: Translation in German and Lyrics - Bezczel German
Prawo Ponad Prawem: Translation in Portoguese and Lyrics - Bezczel Portoguese
Prawo Ponad Prawem: Translation in Russian and Lyrics - Bezczel Russian
Prawo Ponad Prawem: Translation in Dutch and Lyrics - Bezczel Dutch
Prawo Ponad Prawem: Translation in Swedish and Lyrics - Bezczel Swedish
Prawo Ponad Prawem: Translation in Norwegian and Lyrics - Bezczel Norwegian
Prawo Ponad Prawem: Translation in Danish and Lyrics - Bezczel Danish
Prawo Ponad Prawem: Translation in Hindi and Lyrics - Bezczel Hindi
Prawo Ponad Prawem: Translation in Polish and Lyrics - Bezczel Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Prawo Ponad Prawem - Bezczel in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Prawo Ponad Prawem
by Bezczel

To dotyczy wszystkich, nie tylko tych z bloków
To dotyczy Ciebie, mnie, dotyczy nas
Podejmiesz walkę, czy będziesz stał z boku
Może wypić kielich goryczy już czas
Prawo ponad prawem, państwo w państwie
Manipulacja całych ludzi mas
Serwowane nam kłamstwo na kłamstwie
Otworzyć oczy, obudzić się czas


Nie chce Ci się tego słuchać, ani o tym gadać już
Kiedy o tym słyszysz w kieszeni Ci się rozkłada nóż
Jesteśmy Polakami, naginamy jednym wózkiem
Chuj z tymi lewakami, na czele z Tuskiem
Witaj na pokładzie statku, który idzie na dno
Kurwa, powiedz, gdzie są te pieniądze, które oni kradną?
Mamy biało - czerwone barwy, jesteśmy w czarnej dupie
Jak myślisz, że dowiesz się prawdy to jesteś głupiec
Ogarnia nas marna karma mas, ofiarna
Utyka polityka, centralna wraz z nią
Umiera wiara, doskwiera marazm
Każda polityczna ściera Ci wpiera, że gra gitara
Jesteśmy ofiarami zbiorowej hipnozy
Wszyscy manipulować nami chcą, jebani komuniści
Tępy naród wszystko łyka, jak młody pelikan
Czar obietnic szybko pryska, po wyborach znika

To dotyczy wszystkich, nie tylko tych z bloków
To dotyczy Ciebie, mnie, dotyczy nas
Podejmiesz walkę, czy będziesz stał z boku
Może wypić kielich goryczy już czas
Prawo ponad prawem, państwo w państwie
Manipulacja całych ludzi mas
Serwowane nam kłamstwo na kłamstwie
Otworzyć oczy, obudzić się czas


Mamy policyjny kraj, rządzą nami komuchy
Najchętniej kurwy wsadziłyby tu wszystkich do puchy
Chuj do dupy władzy sądowniczej, co poradzisz
Jak nie mają za co to wsadzają za to, że nie mają za co wsadzić
Paragraf się znajdzie, chcą zamknąć mi gębę, to nagram tym bardziej
To, parszywy los tu na ogół Cię dopada
Nigdy na komendzie psom tylko Bogu się spowiadaj
Tu za trochę roślin wyroki padają bez litości

A mordercy własnych dzieci się bujają po wolności
Pedofile deklarują nadrabianie zaległości
Powinni kastrować kurwy dla jasności
Legalizować pedałów to najgorsza z opcji
Może jeszcze, kurwa, dacie cwelom prawo do adopcji?
Kochana Polsko, powiedz kto w końcu wybawi Cię?
Bo to co się tu wyprawia już przestało bawić mnie

To dotyczy wszystkich, nie tylko tych z bloków
To dotyczy Ciebie, mnie, dotyczy nas
Podejmiesz walkę, czy będziesz stał z boku
Może wypić kielich goryczy już czas
Prawo ponad prawem, państwo w państwie
Manipulacja całych ludzi mas
Serwowane nam kłamstwo na kłamstwie
Otworzyć oczy, obudzić się czas


Mamy państwo w państwie, a co na to media?
Jebany manipulator, dramato - tragedia
Jebana papka, weźcie to zabierzcie
Co mnie kurwa interere jakiś ślub Kwaśniewskiej?
Co mnie kurwa interere komu robi Doda?
Lepiej ludziom opowiedzcie o swoich dochodach
Pamiętaj, dzieciaku, nie wierz jak Ci mówią, że niemodny
Duże media nie chcą rapu, bo jest dla nich niewygodny
Tuszowanie rządowych afer to nie nowości
Temu wszystkiemu przygląda się oko opatrzności
Mam dość ich, dość pościć, dość złości
Tylko proś, proś, psia kość wciąż pościg
Za jebanym hajsem i życiem lepszej jakości
Sądy dalekie od prawa i sprawiedliwości
Kto jest temu winien jak nas los ugościł?
Chcemy tylko kawałek nieba, odrobinę radości

To dotyczy wszystkich, nie tylko tych z bloków
To dotyczy Ciebie, mnie, dotyczy nas
Podejmiesz walkę, czy będziesz stał z boku
Może wypić kielich goryczy już czas
Prawo ponad prawem, państwo w państwie
Manipulacja całych ludzi mas
Serwowane nam kłamstwo na kłamstwie
Otworzyć oczy, obudzić się czas

Translation in English of the Song
Prawo Ponad Prawem by Bezczel

It applies to everyone, not only those of the blocks
It concerns you, me, it concerns us
You will take a fight or you will stand aside
May drink a cup of bitterness it's time
Law above law , the state within the state
Manipulation of whole people of the masses
A lie on a lie served to us
Open your eyes, wake up time


You do not want to hear it, nor talk about it anymore
When you hear about it, the knife unfolds in your pocket
We are Poles, we bend with one cart
Fuck with these leftists, headed by Tusk
Welcome on board the ship who goes down
Fuck, tell me where is the money they are stealing?
We have white and red colors, we are in a black ass
If you think you'll find out the truth, you're a fool
We are overwhelmed by poor karma of the masses, sacrificial
Politics stall, central with it
Faith dies, stagnation suffers
Every political rubs against you that the guitar is playing
We are victims collective hypnosis
We all manipulate n ami want, fucking communists
Dull nation swallows everything, like a young pelican
The spell of promises quickly breaks down, disappears after the election

This applies to everyone, not only those from the blocks
It concerns you, me, it concerns us
Will you fight or stand by the side
May drink a cup of bitterness it's time
Law above law, state within state
Manipulation of whole people of the masses
We are being served a lie on a lie
Open our eyes, wake up time


We have a police country, we are ruled by commies
Whores would rather put everyone in the fluff here
Fuck the judiciary, what can you do
If they don't have what they put it for because they have nothing to put it on
There will be a paragraph, they want to shut my mouth, I will record all the more
This, a lousy fate usually gets you here
Never confess to God at the command of dogs
Here, for a little bit of plants, sentences are passed without mercy

And the murderers of their own children are rocking in freedom
Pedophiles declare catching up in favor legacy
They should castrate whores for the sake of clarity
Legalizing the fags is the worst option
Why don't you fucking give them permission to adopt?
Dear Poland, tell me who will finally save you?
Because what is going on here is no longer fun for me

It applies to everyone, not only those from the blocks.
This it concerns you, me, it concerns us
Will you fight or stand aside
He can drink a cup of bitterness it's time
Law above law, state within state
Manipulation of whole people of the masses
A lie on a lie served to us
Open your eyes, wake up time


We have a state in the state, what about the media?
Fucking manipulator, drama - a tragedy
Fucking mush, take it, take it
What the fuck interere some wedding of Kwasniewska?
What the fuck interere who is Doda doing to?
You better tell people about your income
Remember, kid, do not believe what you say that out of fashion.
Big media do not want rap because it is inconvenient for them.
Covering up government scandals is not news
All this is watched by the eye of providence
I'm fed up with them, fed up with fasting, fed up with anger
Just ask, ask, keep the dog's bone chase
For fucking money and a better quality life
Courts far from law and justice
Who is to blame for it when fate has welcomed us?
We only want a piece of heaven, a bit of joy

This applies to everyone, not only those from blocks
It concerns you, me, it concerns us
You will take a fight or you will stand aside
It can drink a cup of bitterness it's time
Law above law, state within state
Manipulation of entire people of the masses
We are served a lie on a lie
Open your eyes, wake up time

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Prawo Ponad Prawem? We are happy!

CREDITS

The song "Prawo Ponad Prawem" was written by Bezczel. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Bezczel

Prawo Ponad Prawem: Translations and Lyrics - Bezczel
Bezczel, właśc. Michał Banaszek (urodzony 18 czerwca 1984 roku w Białymstoku) - polski raper, współzałożyciel duetu Subtelny Bezczel (razem z WJDN), członek kultowego białostockiego składu Fabuła oraz zespołu. He obecnie him tworzy muzykę na własną rękę

Prawo Ponad Prawem

Prawo Ponad Prawem is the new single from Bezczel taken from the album 'A.D.H.D.'.

The album is composed by 13 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Bezczel

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 8 Bila.

Latest Translations and Lyrics Added Bezczel

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week