Bukiet Białych Róż /: Translations in English and Lyrics - Bedoes & Lanek

The Translation of Bukiet Białych Róż / - Bedoes & Lanek in English and the original Lyrics of the Song
Bukiet Białych Róż /: Translation in Italian and Lyrics - Bedoes & Lanek Italian
Bukiet Białych Róż /: Translation in English and Lyrics - Bedoes & Lanek English
Bukiet Białych Róż /: Translation in Spanish and Lyrics - Bedoes & Lanek Spanish
Bukiet Białych Róż /: Translation in French and Lyrics - Bedoes & Lanek French
Bukiet Białych Róż /: Translation in German and Lyrics - Bedoes & Lanek German
Bukiet Białych Róż /: Translation in Portoguese and Lyrics - Bedoes & Lanek Portoguese
Bukiet Białych Róż /: Translation in Russian and Lyrics - Bedoes & Lanek Russian
Bukiet Białych Róż /: Translation in Dutch and Lyrics - Bedoes & Lanek Dutch
Bukiet Białych Róż /: Translation in Swedish and Lyrics - Bedoes & Lanek Swedish
Bukiet Białych Róż /: Translation in Norwegian and Lyrics - Bedoes & Lanek Norwegian
Bukiet Białych Róż /: Translation in Danish and Lyrics - Bedoes & Lanek Danish
Bukiet Białych Róż /: Translation in Hindi and Lyrics - Bedoes & Lanek Hindi
Bukiet Białych Róż /: Translation in Polish and Lyrics - Bedoes & Lanek Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Bukiet Białych Róż / - Bedoes & Lanek in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Bukiet Białych Róż /
by Bedoes & Lanek

Opowiem tobie historię o gościu z Bydgoszczy
Gdzie co drugi młody ma podsłuch i pozwy
On lubił pić, lubił się bawić
I ogólnie to był na pozór radosny
Nie kręcił afer
Lecz kiedy była afera, to zawsze kurwa był gotowy
Rozbijać głowy, rozbijać butle
Wszystko by zrobił aby chronić swoich
Raz połamał rękę na głowie patusa
Nic nie widział, nic nie słyszał
Skurwysyn robił co musiał
Nie było chuja na typa
Żaden był z niego bandyta
Żaden był z niego atleta
Raczej spadochroniarz, bo jak trzeba było to leciał


Miałem krew w pokoju
Dlatego chcę pokoju
Lecz jak skurwiel gada gówno
No to trudno, Boże wybacz
Ale wracając do niego - zawsze lojalny dla braci
Miałby język za zębami nawet jakby wszystkie stracił
Dwie jedynki, zawsze miał na kogo liczyć
Miał swój gang, swoich bliskich, byli tak jak część rodziny
Może nie byli najwięksi, ale serca mieli na miеjscu
2115 to lojalność i braterstwo

Jeśli upadniesz braciе, mam cię, zawsze damy radę
Jak cię porwą znajdę adres, wjedzie gang na chatę
Jak cię pozwą to mój prawnik to od dziś twój prawnik
Nie mów nic o żadnym hajsie, bądź mi bratem bracie
Jeśli upadniesz bracie, mam cię, zawsze damy radę
Porażki, ból i zdrady - przejdziemy to razem
Jebać ludzi, jebać co kto o kim mówi
Jestem z tobą aż po grób, w brudnej bluzie albo w Gucci


Przez wstyd oraz ból, bracie bądź zawsze przy mnie
Bukiet białych róż, zawsze jesteś niewinny
Będzie trzeba to pójdę w piekło dla ciebie
Będzie trzeba rozkurwię piekło dla ciebie
Przez wstyd oraz ból, bracie bądź zawsze przy mnie

Bukiet białych róż, zawsze jesteś niewinny
Będzie trzeba to pójdę w piekło dla ciebie
Będzie trzeba rozkurwię piekło dla ciebie


Popełniłem wiele błędów
Powiedziałem wiele głupstw
On zawsze był przy mnie, on zawsze był tu
Niczego nie chciał, o nic nie prosił
Jeden zły ruch - to by cię zrobił
Dzisiaj zasady są dziwne
Dzisiaj zasady są inne
Nie gramy w ich lidze, mamy swoją własną drużynę
Czynimy dobro, gramy w piłkę, działamy charytatywnie
Ale jeśli strzelisz w ekipę, nigdy nie trafisz na dziwkę
Teraz wiesz jak kochał swych braci
Ile to dla niego znaczy
Wiem co miał zrobić kiedy się dowiedział, że jego brat zginął z dnia na dzień
To jest prawdziwa historia, a jego serce się zmieniło w kamień
Spoczywaj w pokoju Kacper
Nikt się nie podda
Gramy dla ciebie na zawsze!

Jeśli upadniesz bracie, mam cię zawsze damy radę
Jak cię porwą znajdę adres, wjedzie gang na chatę
Jak cię pozwą to mój prawnik to od dziś twój prawnik
Nie mów nic o żadnym hajsie, bądź mi bratem bracie
Jeśli upadniesz bracie, mam cię zawsze damy radę
Porażki, ból i zdrady - przejdziemy to razem
Jebać ludzi, jebać co kto o kim mówi
Jestem z tobą aż po grób, w brudnej bluzie albo w Gucci


Przez wstyd oraz ból, bracie bądź zawsze przy mnie
Bukiet białych róż, zawsze jesteś niewinny
Będzie trzeba to pójdę w piekło dla ciebie
Będzie trzeba rozkurwię piekło dla ciebie
Przez wstyd oraz ból, bracie bądź zawsze przy mnie
Bukiet białych róż, zawsze jesteś niewinny
Będzie trzeba to pójdę w piekło dla ciebie
Będzie trzeba rozkurwię piekło dla ciebie

Translation in English of the Song
Bukiet Białych Róż / by Bedoes & Lanek

I will tell you a story about a guy from Bydgoszcz
Where every second youngster has wiretaps and lawsuits
He liked to drink, he liked to have fun
And in general it was seemingly joyful
He did not make any scandals
But when there was a scandal, he was always fucking ready
Smash heads, smash bottles
Anything he would do to protect his own
Once he broke his arm on the patus head
He couldn't see anything, nothing he didn't hear
The son of a bitch did what he had to do
There was no dick for the guy
He was not a bandit
He was not an athlete
More like a paratrooper, because if he had to, he flew


I had blood in the room
That's why I want peace
But like a motherfucker he talks shit
Well then, God forgive you
But back to him - always loyal to his brothers
He would have his mouth shut even if he lost them all
Two ones, always had someone to count on
He had his gang, his relatives, they were just like part of the family
Maybe they were not the greatest, but they had their hearts in place
2115 is loyalty and brotherhood

If you fall brothers, I have you, we can always make it
If they kidnap you, I will find your address, the gang will enter the hut
If they sue you, my lawyer is your lawyer from today
Do not say anything about any money , be my brother brother
If you fall brother, I have you, we can always do it
Failures, pain and betrayals - we'll make it together
Fuck people, fuck who's talking about who
I'm with you to the grave, in a dirty sweatshirt or Gucci


Through shame and pain, brother, be always with me
Bouquet of white roses, you are always innocent
Will be I have to go to hell for you
I will have to unleash hell for you
Through shame and pain, brother, be always with me

A bouquet of white roses, you are always innocent
You will have to go then to hell for you
I will have to spread hell for you


I made many mistakes
I said many nonsense
He was always there for me, he was always here
He didn't want anything, he didn't ask for anything
One wrong move - that would do you
Today the rules are strange
Today the rules are different
We don't play in their league, we have our own team
We do good, we play football, we do charity
But if you shoot the crew, you'll never hit a whore.
Now you know how he loved his brothers.
How much it means to him.
I know what he was supposed to do when he found out that his brother died on for the day
This is a real story and his heart turned to stone
Rest in peace Kacper
Nobody will give up
We play for you forever!

If you fall, brother, I have you, we will always make it
If they kidnap you, I will find your address, the gang will enter the hut
If they sue you, my lawyer is your lawyer from today
Do not say anything about any money , be my brother brother
If you fall brother, I have you we can always do it
Failures, pain and betrayals - we'll make it together
Fuck people, fuck who's talking about who
I'm with you to the grave, in a dirty sweatshirt or Gucci


By feast d and pain, brother, be always with me
A bouquet of white roses, you are always innocent
I will have to go to hell for you
I will have to unleash hell for you
By shame and pain , brother, be always with me
A bouquet of white roses, you are always innocent
I will have to go to hell for you
I will have to spread hell for you

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Bukiet Białych Róż / We are happy!

CREDITS

The song "Bukiet Białych Róż /" was written by Blu (PL) e Bedoes. The label is "SBM Label". Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Bedoes & Lanek

Bukiet Białych Róż /: Translations and Lyrics - Bedoes & Lanek
Duet swoją pierwszą współpracę skonsumował w formie minialbumu 2114. Jak poinformował sam Lanek:

Bukiet Białych Róż /

Bukiet Białych Róż / is the new single from Bedoes & Lanek taken from the album 'REWOLUCJA ROMANTYCZNA'.

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Chrome Hearts /
  • Rewolucja Romantyczna

Other Albums of Bedoes & Lanek

We want to remind you some other old album preceeding this one: Opowieści z Doliny Smoków (Edycja Limitowana) / Opowieści z Doliny Smoków.

Latest Translations and Lyrics Added Bedoes & Lanek

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!