Kultur: Translations in English and Lyrics - Allan Edwall

The Translation of Kultur - Allan Edwall in English and the original Lyrics of the Song
Kultur: Translation in Italian and Lyrics - Allan Edwall Italian
Kultur: Translation in English and Lyrics - Allan Edwall English
Kultur: Translation in Spanish and Lyrics - Allan Edwall Spanish
Kultur: Translation in French and Lyrics - Allan Edwall French
Kultur: Translation in German and Lyrics - Allan Edwall German
Kultur: Translation in Portoguese and Lyrics - Allan Edwall Portoguese
Kultur: Translation in Russian and Lyrics - Allan Edwall Russian
Kultur: Translation in Dutch and Lyrics - Allan Edwall Dutch
Kultur: Translation in Swedish and Lyrics - Allan Edwall Swedish
Kultur: Translation in Norwegian and Lyrics - Allan Edwall Norwegian
Kultur: Translation in Danish and Lyrics - Allan Edwall Danish
Kultur: Translation in Hindi and Lyrics - Allan Edwall Hindi
Kultur: Translation in Polish and Lyrics - Allan Edwall Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Kultur - Allan Edwall in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kultur
by Allan Edwall

Nu har jag flera lärda skrifter läst som handlar om naturen
Och kommit fram till det att människan är specifik
Det som en människa gör till till något särskilt är förvisst kulturen
Det finns bland andra skapta varelser ej någon slik
Ty bland de varelser som saknar själar och lever livet i okunnighet
Som stirrar dumt och andras in med gälar finns inte alls nån mänsklighet

Bland djuren härskar måttlös anarki och alla stjäl som skator
Dom har ett dumt och oklokt sätt att lösa ett problem
Men människan konsulterar tvärtemot en duktig psykiater
För att få bot för sina allergier och eksem
När älgfar kutar planlöst kring i skogen och tugger i sig utav löv och barr
Styr människopappan sina steg mot krogen att bättra på sin magkatarr

Från det att människan var någonting som gick på alla fyra
Har hon nu långsamt rest sig opp och går omkring på två
Så att hon snappt kan kila in till sig och leva som en myra
I hus som tyckes upp till herren gud i himlen nå

Men djur är faktiske ena jävla klantar som jämt och samt gör bort sig överallt
Och inte har dom vett att bära vantar när det om vintern blåser kallt

I stallet kossor brukar stå och glo idisslande på säden
Dom vänder åter samma gamla tugga ut och in
Blott till det yttre liknar detta våra riksdagssammanträden
Där man om allmän egennytta ivrigt lägger vinn
Visst är det fred som präglar militären när som till tänderna vill rusta opp
Visst är det fredens bild man får av hären av framtid kärlek tro och hopp
Visst är det själens blyga sympati ej djurisk lust som drager
När man mot fnaskkvarteren någon gång sin kosa styr
Visst är det män från gamla kulturella fina samhällslager
Som trycker piff och puff och paff och liknande lektyr
Men bland de varelser som saknar själar och lever livet i okunnighet
Som stirrar dumt och andras in med gälar finns inte alls nån mänsklighet

Translation in English of the Song
Kultur by Allan Edwall

Now I have read several learned writings that are about nature
And come to the conclusion that man is specific
What a man makes into something special is certainly culture
There are among other created beings no such thing
For among the beings who lack souls and live life in ignorance
Who stare foolishly and others in with gills, there is no humanity at all

Among the animals reigns immeasurable anarchy and everyone steals like magpies
They have a stupid and unwise way to solve a problem
But man consults on the contrary a good psychiatrist
To cure his allergies and eczema
When moose father coughs aimlessly around the forest and chews on himself from leaves and conifers
The human father directs his steps towards the tavern to improve his gastritis

From the time man was something that went on all fours
Has she now slowly got up and walks around on two
So that she can quickly wedge in to her and live like an ant

In houses that are seen up to the lord god in heaven reach
But animals are actually one fucking bunch who constantly and and do disappear everywhere
And they do not have the sense to wear gloves when it is cold in winter

In the stable, cows usually stand and stare ruminating on the grain
They turn the same old bite in and out
Only outwardly, this is similar to our parliamentary sessions
Where people eagerly win over public self-interest
Certainly it is peace that characterizes the military when who wants to clean up their teeth
Certainly it is the image of peace you get from the army of the future love faith and hope
Certainly it is the soul's shy sympathy not animal lust that draws
When you control your cuddle towards the flask quarter at some point
Of course it is men from old culturally fine social strata
Who press piff and puff and puff and similar reading
But among the creatures who lack souls and live life in ignorance
Who stares stupidly and others in with gills, there is no humanity at all

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kultur? We are happy!

CREDITS

Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.