Między Papierkami: Translations in English and Lyrics - Agnieszka Twardowska

The Translation of Między Papierkami - Agnieszka Twardowska in English and the original Lyrics of the Song
Między Papierkami: Translation in Italian and Lyrics - Agnieszka Twardowska Italian
Między Papierkami: Translation in English and Lyrics - Agnieszka Twardowska English
Między Papierkami: Translation in Spanish and Lyrics - Agnieszka Twardowska Spanish
Między Papierkami: Translation in French and Lyrics - Agnieszka Twardowska French
Między Papierkami: Translation in German and Lyrics - Agnieszka Twardowska German
Między Papierkami: Translation in Portoguese and Lyrics - Agnieszka Twardowska Portoguese
Między Papierkami: Translation in Russian and Lyrics - Agnieszka Twardowska Russian
Między Papierkami: Translation in Dutch and Lyrics - Agnieszka Twardowska Dutch
Między Papierkami: Translation in Swedish and Lyrics - Agnieszka Twardowska Swedish
Między Papierkami: Translation in Norwegian and Lyrics - Agnieszka Twardowska Norwegian
Między Papierkami: Translation in Danish and Lyrics - Agnieszka Twardowska Danish
Między Papierkami: Translation in Hindi and Lyrics - Agnieszka Twardowska Hindi
Między Papierkami: Translation in Polish and Lyrics - Agnieszka Twardowska Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Między Papierkami - Agnieszka Twardowska in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Między Papierkami
by Agnieszka Twardowska

Potrzebuję czasu z tobą, zniknąłeś nie ma cię
Otumaniasz mnie nie, nie wiedziałeś ze usłyszę twój szept
Zapakuję jak cukierki moje pragnienia
O miłości twej
Stoisz naprzeciw wiem że mnie chcesz


Pogubieni ukrywamy strach
W siebie zapatrzeni – światy dwa
Chociaż boję się, wybieram cię


Nocą zmieniam myśli me w słowa
Idź ja prowadzę w moim świecie ty
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak
W dzień zmieniam słowa me w czyny
Idź ja prowadzę mocno trzymam cię
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak


Trzy światy - wciąż masz ze mną
Dwa ognie - gramy w ciemno
Raz ty, raz ja - wet za wet wciąż
Druga szansa? - mamy jеdną
Król, królowa, z bajki? niezbyt
Wciąż na polach przeciwległych
Szachownica dni i nocy, spójrz mi w oczy
Słodka wojna - chcеsz ją toczyć
Jak pościelisz, tak się wyśpisz
Nie chcesz spać, i tak mnie wyśnisz
W białe duszne parne noce, igrasz z losem
Szukasz szczęścia z czarnym kotem
Jestem twoim słodkim pechem

Pięknych snów odległym echem
Był cukierek, jest pa, złotko!
Chcesz żałować, gorzko gorzko!

Pomieszały nam się światy, otumaniasz mnie
Nie, nie słyszałeś jak wyznałam ci grzech
Powiedziałeś, że królestwo przed nami blisko
Zasadziłeś krzew
Symbol paktu przeplatany w mój śpiew


Pogubieni ukrywamy strach
W siebie zapatrzeni – światy dwa
Chociaż boję się, wybieram cię


Nocą zmieniam myśli me w słowa
Idź ja prowadzę w moim świecie ty
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak
W dzień zmieniam słowa me w czyny
Idź ja prowadzę mocno trzymam cię
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak
Nocą zmieniam myśli me w słowa
Idź ja prowadzę w moim świecie ty
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak
W dzień zmieniam słowa me w czyny
Idź ja prowadzę mocno trzymam cię
I wiem, że tak
Choć uczucie słodko-gorzki ma smak

Translation in English of the Song
Między Papierkami by Agnieszka Twardowska

I need time with you, you are gone, you are gone
You dazzle me no, you did not know that I would hear your whisper
I will pack my desires like candy
About your love
You are standing in front of me I know you want me


The lost hide fear
Inwardly looking at each other - two worlds
Although I'm afraid, I choose you


I change my thoughts at night in words
Go I lead in my world you
And I know you do.
Even though the bittersweet feeling tastes
During the day I change my words into actions
Go me I drive tight hold you
And I know I do
Although the bittersweet feeling has a taste


Three worlds - you still have with me
Dodgeball - we play blind
Once you, once me - tat for tat still
A second chance? - we have one
King, queen, from a fairy tale? not too much
Still in the opposite fields
The chessboard of days and nights, look into my eyes
Sweet war - you want to fight it
If you make your bed, this is how you sleep.
You don't want to sleep, you will dream me anyway
On white stuffy steamy nights, you play with fate
You are looking for happiness with a black cat
I am your sweet bad luck

Beautiful dreams are a distant echo
There was candy, it is bye, sweetheart!
You want to regret it, bitterly bitterly!

We have confused our worlds, you make me dizzy
No, you have not heard me confess my sin
You said that the kingdom before close to us
You planted a bush
Symbol of the pact interspersed with my singing


The lost hide fear
Inwardly looking at each other - two worlds
Although I'm afraid , I choose you


At night I turn my thoughts into words
Go I lead in my world you
And I know you do
Although the bittersweet feeling it has a taste
During the day I change my words into actions
Go, I lead you tightly, hold you
And I know you do.
Although the feeling is sweet bitter tastes
At night I turn my thoughts into words
Go I lead in my world you
And I know you do
Even though the bitter-sweet feeling tastes
During the day I change my words into actions
Go I lead you tightly hold you
And I know you do
Even though the bittersweet feeling has a taste

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Między Papierkami We are happy!

CREDITS

The song "Między Papierkami" was written by Bisz. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!