Akta Mannen - Remix: Translations in English and Lyrics - 1.cuz

The Translation of Akta Mannen - Remix - 1.cuz in English and the original Lyrics of the Song

Lyrics of Akta Mannen - Remix
by 1.cuz

J Gonzalez

Har DJ med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen
Har RT med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen

Jag har en tabbe i pungen
Län, akta mannen gitt gitt
Om du testar på ungen då jag tar fram den prickskytt
Jag vill lysa upp djungeln med diamanter drip drip
Du är en musht här i slummen av skiten mannen stick stick
Eyy, mina grabbar fucking skjuter i skallen
Vi lägger krut i metallen
Jag har en luger i ballen
Min bror är ute med kallen och snurrar runt vardagligen
Min bror är nymuckad och han har grov span min vän
Om Gud vill då han kommer aldrig tas igen
Drip too hard med kläder från Italien
Ey, du fick kulan i huden
Fuck och strula med bruden
Hon får suga på kuken
Jag gillar ljuga till snuten
Musiken den hämta miljoner
Och liken vi lämnar i skogen
Vi glider i centan min broder
I sviten vi hämtar upp horer

Har DJ med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen
Har RT med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen

AP, Rolex, Patek Philippe
Drömmarna är höga när jag sitter i min jeep
I want stars in the roof like me
Bedrägeri DJ överför en mill
Om den inte fryser då jag hämtar en till
Gräv din egen grop för när jag ser dig du är död

Om jag knackar på din dörr mannen du är så körd

Jag är konstnär som Picasso
Jag målar målar Mona-Lisa
Min pensel är metall och den är så iskall
Jagar 10 mill med en ny mil baby
Jag och Nisse samma Carl och Lenny
Stilen den är bättre Dre, visa dina enemies
Akta mannen
Akta mannen, akta mannen

Har DJ med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen
Har RT med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen

En 745a den är tonad mannen
Varför spela G om du ska gola mannen?
Om du hamnar i mitten du är skonad mannen
Dähärbyn bländar som att du solar mannen
Ey, akta det är krigszon här
Som man rattar steppa fel och jag svär
Det blir stackars och jag lär dig som att jag är din farsa
Mannen, gör du fel eyy jag svär att du straffas
Det går bra för det här ärligt
När mannen får betalt för det här cash in
Ey, mannen du är för svag för den här äbin
Beter dig som en dräng var det här rääligt
Eyo, knip län ni bara snackar
Skit län och bara hackar
Linor och sen rappar
Eyo kritar och sen taggar

Har DJ med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen
Har RT med mig akta mannen
Akta mannen, akta mannen
Kommer fram och tömmer maggen
Akta mannen, akta mannen

Translation in English of the Song
Akta Mannen - Remix by 1.cuzJ Gonzalez.

if a DJ with me, beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man
Been compared to to me to beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man.

Jag has been a slip-up in the bag
The county to beware of the man gitt gitt
If you are testing on the kid, then I'll take out the sniper
I would like to light up the jungle with the diamonds drip drip
You are a musht, here, in the slums of hell to the man stick it stick it
Eyy my boys and fucking shoot in your head
We put the gunpowder in the
I have developed frog
My brother is in there with a turkey and running around every day
My brother is a nymuckad, and he has a rough font, my friend
If God wills, then he will never be again
Drip the too hard with the clothes from Italy
Mark, you've got the ball in to the skin
To Fuck and to mess with the bride
She gets to suck on a penis
I like to lie to the police
Music the download, millions of
And for the corpses we leave in the woods
As we slide into the centan my brother's keeper
In the suite, and we will pick you up horer'.

if a DJ with me, beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man
Been compared to to me to beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man.

AP, Rolex, Patek Philippe Patek Philippe -
The dreams are high, and when I was sitting in my jeep
I want the stars-in-the-roof-like to me
Fraud, to the DJ's to upload a m
If it doesn't freeze when I take a
Dig your own pit because when I look at you, you're dead

If I come knocking on your door man, you are so fucked.

Jag is an artist like Picasso
I am painting the painting of the Mona Lisa
My brush is metal, and it is so cool
Chasing a 10-m with the new mil baby
Me and Santa in the same Lenny and Carl
The style of it is better than Evil, show it to your enemies
Beware of this man
Beware of man beware of this man.

if a DJ with me, beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man
Been compared to to me to beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man.

a 745a, it is natural to the man
Why play a G, if you are going to angola and the man?
If you find yourself in the middle, you're spared the man
Dähärbyn blinding as the suns of man
Mark, mark, it's a war zone in here
Which the steering wheels move wrong, and I swear to god
It will be the poor, and that I learn that I'm your national lampoon
Man, you are making the wrong eyy, I swear you will be punished
Well, it's here, frankly
When a man is getting paid for this cash-in
Ey, man, you're too weak for this äbin
Act like a man, it was this rääligt
Eyo, track counties, you are just talking
Crap, the province, and just a peck
Lines, and then the rap
Eyo kritar, and then the tags.

if a DJ with me, beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man
Been compared to to me to beware of this man
Beware of man beware of this man
Come back and drain the maggen
Beware of man beware of this man

Latest Translations and Lyrics Added 1.cuz

The album contains the song Akta Mannen - Remix of 1.cuz .
Are you interested in other translations of the songs on the album ?

On the right you will find the list of songs contained in this album of which we do not have the translation If you would like the translation of one of these songs, click on the appropriate button.When we reach at least 3 reports for a song we will activate to insert its translation into the site.
Song nameReportsDo you want the translation?
/3
Until today you have improved
152
translations of songs
Thank You!!